Torben Ebbesen

Weilbach information

Genealogy

Ebbesen, Torben Niels, *1945, billedhugger og maler. *10.7.1945 i Haderslev. Forældre: Forretningsbest., senere manufakturhdl. Werner Niels E. og Rita Inge Hansen. ~15.11.1989 på Fr.berg med billedh. Margrete Sørensen, *30.11.1949 i Kbh., datter af ark. Holger Verner S. og Ingeborg Harder.

Biography

Torben Ebbesens debut i 1971 var påvirket af den russiske konstruktivisme fra århundredets første årtier med stærke mindelser om bl.a. Tatlin, Malevitj og El Lissitsky i brugen af materialer og inddragelsen af rumvirkninger. I de følgende år fik værkerne en stadig tydeligere installationskarakter, og E. gjorde udstrakt brug af træ, jernstænger, zink, skumgummi, hvide kakler, sort gummi, ledninger og andre industrimaterialer. Uden for deres vante sammenhænge og funktion, ofte smadret eller fragmenteret, fremstod elementerne nedbrudt, men de indgik samtidig i nye sammenhænge af umiskendelig metafysisk karakter. Begrebet energi og transformation af energien har altid været centralt i objekterne, der kredser om relationer mellem væsensfremmede størrelser. I 1976 var E. medstifter af Ny Abstraktion, hvis medlemmer mere end nogen anden hjemlig gruppe i deres konstruktive værker forholdt sig direkte til det aktuelle rum. I 1980erne skete der en fortætning af E.s værker, der som f.eks. den centrale skulptur Axis Mundi fra 1980 lukkede sig mere om sig selv, her om sit eget indre tomrum, sit "nirvana", samtidig med at de bredte sig ud som en slags verdensbillede med diverse form- og materialeelementer som bro mellem indre og ydre, mellem individ og omverden. Den arkitektoniske opbygning fra 1970erne blev ført videre op gennem 1980erne, men efterhånden, i trit med postmodernismens udvikling, i en mere legende form. Karakteristisk for alle E.s værker er betoningen af materialernes indbyggede modsætninger. Han insisterer på at forene det teoretiske indhold, som altid har vejet tungt og været med til at gøre objekterne svært tilgængelige, med en umiddelbar kropslighed, som i stadig højere grad beror på en stoflig sensualisme. Efter opløsningen af Ny Abstraktion og det følgende medlemsskab af Den frie Udstilling i 1985 blev objekterne mere sære, mere selvberoende, stadig med et væld af referencer til kunsthistoriens billeder, men nu mere som direkte citater end i form af den konstruktive opbygning. Enkelte genkendelige motiver er blevet indført, af og til med overraskende referencer til organiske former. Ny er efter et Japan-ophold i 1989 en asymmetrisk kompositionsmåde og en lethed, der drejer værkernes metafysiske indhold i retning af zenbuddhismen. Sammen med de flygtige materialer, f.eks. gule svovlpigmenter, gør den værkerne på en gang urørlige og fyldt med nærvær via den stoflige overflade. E. har gennem sit virke som lærer, sin deltagelse i Statens Kunstfonds virksomhed og i sit arbejde med at involvere nye avantgardekunstnere som gæster hos Ny Abstraktion haft væsentlig indflydelse på kunstlivet siden 1980erne, men har først og fremmest været en central inspiration for installationskunsten.

Education

Tegne- og Industrisk. Kbh. 1964-67; Kunstakad. Kbh., malersk. (Rich. Mortensen og Palle Nielsen) 1968-73, kunstpæd. Sk. (Helge Bertram) 1973-74; kunsthist. studier ved Kbh. Univ. 1973-75.

Travels

Studier i Milano og Rom 1967-69; 6 mdr. ved Starnberg See, München 1984-85; 4 mdrs. atelierbolig i Zürich 1986; Japan 1989.

Occupations

Kunstanm. ved Information 1971; lærer i farve- og formlære ved Skolen for Brugskunst Kbh. 1976-84; kortere perioder som gæstelærer på Kunstakad. Kbh. 1980, 1981, 1985, projektleder ved 1.-delen smst. 1990; medl. af Kulturmin. 3-mandsudv. til udarb. af Betænkn. om Stat. museale forpligtigelser 1986; prof. i maleri ved Göteborg Konsthögskola Valand 1987-89; fmd. for Stat. Kunstfonds indkøbs- og legatudv. samt udsmykningsudv. 1987-89.

Scholarships

Gerda Iversen 1969; Hielmstierne-Rosencrone 1974; Bielke 1975; Akad. årspris i billedh.kunst 1975, 1984; Aug. Schiøtt 1978; I.R. Lund 1980; Stat. Kunstfonds 3-årige stip. 1981; Henrik og Dagmar Starckes Fonds Legatbolig 1984; Bertha Koempel Stiftungs Legatbolig, Starnberg See 1984; Ny Carlsbergfondets store Udlandsstip. 1983; Cathrine og Rainer A. Müller-Schmidts Fond, Zürich 1986; Villiam H. Michaelsen 1987; stip. fra Göteborg Univ. til arbejdsoph. i Japan 1989; Eckersberg Med. 1991.

Exhibitions

Charl. Forår 1971-73, 1975-76, 1985; Charl. Eft. 1971; Gevind 1975-76; Septemberudst., Sophienholm, Lyngby 1976; Ny Abstraktion 1976-85 (medstifter); XI Bien. de Paris 1980; Den frie Udst. 1981, 1985-86, 1991-92 (medl. fra 1984); Omkring Linien, Fyns Kunstmus. 1982; Ny Abstraktion, Stat. Mus. for Kunst 1982; Kunst i dag II, Ordrupgaard. 1982; Da. Konstellation, Bergen Kunstforen. 1982; Billeder af en fremtid, Nordjyll. Kunstmus. 1984; De Danske, Kulturhuset, Sth. 1984- 85; Utopier og virkeligheder, Køge Skitsesaml. 1985; Dänische Skulptur im 20. Jahrhundert, Wilhelm Lehmbruck Mus., Duisburg m.fl. 1985; Daily Airforce, Randers Kunstmus. m.fl. 1986-87; Scandinavia Today, The Seibu Mus. of Art, Tokio 1987; Internat. Bien. der Papierkunst, Leopold-Hoesch Mus., Düren 1988; Borealis, Louisiana 1989; Bien. i Venedig 1990; Wo Liegt Dänemark, Brandts Klædefabrik m.fl. 1990-91; 3+3+3 = 1 DK, Randers Kunstmus. 1991. Separatudstillinger: Gal. 38, Kbh. 1974-75; Gal. Per Sten, Kbh. 1976, 1982; Gal. A-gruppen, Kbh. 1976, 1979; Kanal 2, Kbh. 1977, 1979; Deus Ex Machina, Fyns Kunstmus. 1981; Axis Mundi, Herning Kunstmus. 1981; Künstlerhaus Hamburg 1981; Gal. Brigitte March, Stuttgart 1982, 1987; uR., Østre Anlæg, Kbh. 1984; Aarhus Kunstmus. 1985; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1986; Århus Kunstbygn. 1986; Brandts Pakhus Gal., Kbh. 1986; Gal. Prag, Kbh. 1987; Göteborgs Konsthall 1988; Gal. Stalke, Kbh. 1988, 1990; Sophienholm 1989; Brandts Klædefabrik 1989; Gal. Jespersen, Odense 1991; Nordens Hus, Reykjavík 1991.

Artworks

En vandkunst (Akad. årspris 1975); Axis Mundi (1980, Herning Kunstmus); La Tempesta (1984); Et skulpturlandskab (Akad. årspris 1984); Ko i olie (1984); Marsyas (1985, Sønderjyll. Kunstmus.); Verdens tag (1986); Begyndelsen til en ny regel (1986); Solitude (1986, Stat. Mus. for Kunst); Hjernelandskab (1986); Sne (1987, Nordjyll. Kunstmus.); Spildt mælk (1985, Sønderjyll. Kunstmus.); Kilden (1988); Acqua Strana (udst. 1990, dep. i Recklinghausen Kunstmus. 1990-95); endv. repr. i Kobberstiksaml., Fyns Kunstmus., Køge Skitsesaml., Aarhus Kunstmus. Udsmykninger: Nakskov udd.center (gavl, 1981); Hvidovre Medborgerhus (atrium, 1983); Specialarbejdersk. for Århus og Omegn (1984-85); Ringsted Hovedbibl. (skulp., 1985); Ballerup Komm. (1986); Vejle Rådhus (1988); Vejle nye sygehus (1990); Unicef, Kbh. (1991); Kunsthalle, Recklinghausen, Tyskland (1991); Novo Nordisk, Måløv (1991).

Literature

Bent Petersen i: North Inf., 4, 1976; samme i: North Inf., 57, 1978; Jørn Otto Hansen og Øystein Hjort: Inf. fra Herning Kunstmus., 1, 1981, 5-8, 28- 39; Jørn Otto Hansen i: Kalejdoskop, 5, 1981; Hellen Lassen i: T.E. Kunst i dag II, Ordrupgaard 1982; Hanne Weskott i: Kunstforum nr. 702, Köln 1984, 182f; Annelise Pohlen i: Kunstforum bd. 79, 2/85, Skulptur '85, Köln, 107-17; Jørn Otto Hansen i: Neue Kunst in Europa, 10, München 1985; Michael Hübl: T.E., Wilhelm-Lehmbruck Mus., Duisburg 1985, 100-06; Øystein Hjort i: Siksi. Nordic Art Review 4/86, 38; samme i: Scandinavian Art, The Seibu Mus. of Art, Tokio 1987, 107-09; Hans Johansson i: Paletten, nov.-dec. 1987; Arne Victor Nielsen, Michael Hübl og Jørn Otto Hansen: From Pictures, T.E., 1989; Helle Behrndt m.fl i: T.E., Sophienholm m.fl. 1989: Poul Erik Tøjner: T.E., Bien. i Venedig 1990; Finn Terman Frederiksen i: 3+3+3 = 1 DK, Randers Kunstmus. 1991; Bejutzu Techo i: Monthly Art Magazine. Vol. 42, nr. 627, Tokio 1990; Poul Erik Tøjner: T.E., 1991; Øystein Hjort i: T.E., Nordens Hus, Reykjavík 1991.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.