Herold G. Kristensen

Weilbach information

Genealogy

Kristensen, Herold Gudmand, *1930, maler og grafiker. *22.9.1930 på Askø i Smålandshavet. Forældre: Landarbejder David Benjamin K. og jordemoder Regina Nathalie Hansen. ~23.6.1954 på Fr.berg med speciallæge i psykiatri, univ.lektor Ketty Inger Kjærbye Petersen, *15.10.1928 i Kbh., datter af detailhdl. Ingvor Aksel Kjærbye P. og detailhdl. Else Margrethe Nielsen.

Biography

Herold G. Kristensens inspirationskilde er naturen, hvis stemning, farve og lys han gengiver i et lyrisk maleri. Det er især ved Isefjord, han henter sine motiver. Her opholder han sig i nogle måneder om året for at opleve landskabet: Skovbrynet, havet og grøftekanten i de skiftende årstider. Ofte er det detaljerne og forandringen i naturen han dyrker, som f.eks dem, han kan iagttage en diset morgen, når tusindvis af dugdråber på et spindelvæv brydes af solens stråler. Landskaberne gengiver han med hurtige penselstrøg inden for en forholdsvis snæver farveskala. I de senere år har han ligeledes brugt små genkendelige motiver i de stærkt abstraherede landskaber. K. læste oprindeligt teologi, men helligede sig maleriet efter at have truffet Mogens Andersen, som i en periode blev hans lærer. Han har, sideløbende med maleriet, beskæftiget sig med grafik.

Education

Elev af Mogens Andersen 1953-56.

Travels

Paris 1967.

Occupations

Scholarships

Kay Levison 1960; Stat. Kunstfond 1976; Slott-Møller 1981.

Exhibitions

KE 1957, 1959-60; Å-udst. 1963; M 59 1966-70; Pol. grafiske særtryk, Kunstindustrimus. 1976; Cromisterne 1976; Koloristerne 1977; Birte og Erik Veistrups Saml., Tårnby Rådhus 1977; Da. Landskap, Gal. Plaisiren, Sth. 1978; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Nat af bly og aske, Charl.borg 1984; 10 Danske, Gal.huset, Kbh. 1985. Separatudstillinger: Cooling Gal., London 1963; Gal. Larsen, Århus 1975, 1977; Gal. Soer, Sorø 1976; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1976; Gal.huset, Kbh. 1981; Den frie Udst. bygn. 1957, 1966-71, 1973-75, 1982, 1985, 1987, 1990, 1992, 1994 (s.m. Viggo Bentzon m.fl.); Gal. Birkdam, Kbh. 1984; Viborg Kunstforen. 1986.

Artworks

Naturfragmenter (1971, Sønderbro, Kbh.); Naturfragmenter (1971, Vestjydsk Handelssk., Skjern); Nakkehagebillede (1972-73, Forsorgscentret Jydeholmen, Kbh.); Pol. grafiske særtryk (1974); Norsk Fjord (erhv. 1981, Herning Kunstmus.); repr. i Handelshøjsk., Kbh.; Løgumkloster Eftersk. Udsmykninger: Scanticon Kursuscenter, Skåde, Århus Amt (mal. i 3 dele, 1968); Århus Akad. (mal. i 3 dele, 1970); Det jydske Musikkonservatorium (3 mal., 1973); Forbrugerklagenævnet, Kbh. (8 grafiske blade, 1976).

Literature

Berl. Tid. 26.12.1977; 4.10.1990.; Jyll.p. 27.8.1979; Pol. 8.9.1981; Kunstavisen, sept. 1982; Torben Weirup i: Kunstavisen, april 1984.

Author: Mette Højsgaard (Me.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.