Freddie A. Lerche

Weilbach information

Genealogy

Lerche, Freddie Alexander, *1937, maler. *2.10.1937 i Kbh. Forældre: Repræsentant Arne Find L. og damefrisør Effy Kirstine Jakobsen. ~3.10.1987 i Kbh. med Margit Agneta Florell, *1.3.1951 i N. Finnskoga, Värmland, datter af folkeskolelærer Agne Niels Anders F. og gymnasielærer Helga Margit Hammarström.

Biography

Freddie A. Lerches maleri er som værk et langt forsøg med farvens muligheder. L. arbejder sig med analytisk grundighed frem mod et helt motivløst flademaleri med det formål at stille farven og selve det malede billede som bærer af meddelelser under konstant debat. I forlængelse af især Minimal Art-teorier betragter L. farven som billedets hovedelement og egentlige væsen. Deraf følger, at ethvert motiv og dets reference til virkeligheden eller blot et genkendeligt objekt må tvinges ud af maleriet. I de senere år er også titlens konkrete sproglige henvisning oftest erstattet af etiketten Uden titel, der kun henviser til andre malerier med samme betegnelse. Man har kunsthistorisk sammenlignet L.s maleri med arbejder af den amerikanske maler Mark Rothko (1903-70), hvis stofligt sitrende flademaleri synes at bevæge sig i samme retning. L. sætter imidlertid ikke nuancerne op mod hinanden i 2 eller flere områder i billedet, men dækker de forskellige farvelag helt til. Hans lærreder er bearbejdet utallige gange, så de tynde lasurer skinner igennem den ellers monokrome overflade. Det tilsyneladende ensfarvede får derved et antydet spil af de underliggende toner. L. har bl.a. i forlængelse af sine gæsteprofessorater ytret sig skriftligt om teoretiske aspekter af maleriet. Ved siden af kompendier til undervisningsbrug har han også skrevet aforismeprægede tekster om sit eget maleri. I en længere katalogtekst, På den anden side af ingenting. Overvejelser (Glyptoteket 1993), hedder det bl.a.: "Maleriet indeholder ingen meddelelse som en flaske indeholder vin. Maleriet er meddelelsen", og "Kunstværket er en intensitet, et objekt der indeholder og udstråler intensitet". L.s intense farvetonemaleri udformes af og til i større serier, hvor hvert lærred afstemmes efter de øvrige, så ophængningen nærmer sig rumkunst. L. har også beskæftiget sig med udsmykningsopgaver, senest til færgen Niels Klim, 1986. Her har L. valgt at anskue udsmykningen som en helhed, fra top til bund i færgen, og har arbejdet med forskellige materialer. I et afsnit af passagerdækket med lys fra et skylight består vægdekorationen af formicaplader med farvefelter i ensartede baner, som kan ses såvel hver for sig som i en større sammenhæng med de øvrige i rummet. På vogndækket har L. udformet en række jernplader med stiliserede tangmønstre.

Education

Autodidakt.

Travels

Occupations

Medl. af Charl.borg best. 1967-69, 1981-83; af Den frie Udst. best. 1983-90; i bedøm.udv. for Ebba Gregersen og Arne Petersens Legat 1985; for Jens Søndergaards Legat 1988; gæsteprof. ved Kunstakad. Kbh. 1973-75, 1979-82, afd.leder, smst., billedkunstsk. 1. del 1984-90.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1969, 1973, 1975, 1980-81, det 3-årige stip. 1976; Ebba Gregersen og Arne Petersen 1984; Eckersberg Med. 1989; Pacht 1990.

Exhibitions

KE 1960-61, 1963, 1965-66; Charl. Forår 1961-62, 1964-66, 1968; Sommerudst. 1961; Ung Da. Kunst 1967; Konstruktioner, Herning Kunstmus. 1968; Kunst på Arbejdspl., vandreudst. 1966-79; Nord. Ungdomsbien., Charl.borg 1966; Dunska Sztuka Wspolczesna, Warszawa 1968; Å-udst. 1969, 1976, 1978, 1980; Festival 200, Charl.borg 1969; Poex 1970, Århus Kunstbygn. 1970; Nikolaj, Kbh. 1971; Grønningen 1974-79; Sønderjyll. Kunstmus. 1975; Sonde 1976-82; Den frie Udst. fra 1981; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Arteder 82, Bilbao 1982; Linien, Odense Kunstmus. 1983; Et Spil, Charl.borg 1985; 3 Veje, Brandts Klædefabrik 1988; Himmelgåden, Den frie Udst. bygn. 1988. Separatudstillinger: Galleri Jacob, Ny Østerg., Kbh. 1959; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1960; Trefoldigheden 1965, 1968; Gal. A-gruppen 1972-74; Tranegården 1974; Gal. 38/Kanal 2, Kbh. 1975, 1977, 1980; Gal. Asbæk, Kbh. 1979, 1984, 1987, 1989; Gal. Clemens, Århus 1983-89; Nord. Konstcentrum Sveaborg 1989; Den frie Udst. bygn. 1990; Glyptoteket 1993.

Artworks

Blue No. 6 (1978, Stat. Mus. for Kunst); Korn I, II, III (1980- 81, Nordjyll. Kunstmus.); Indgang nr. 2 (smst.); Uden titel (skulptur, Herning Kunstmus.); Uden titel (12 mal., 1993, Glyptoteket). Udsmykninger: Bl.a. et okkerbrud i Roussillon, Frankrig (1974); Bikubens dir.lokaler, Kbh. (1977); Nordjysk Musikkonserv. (1984); DSB-færgen Niels Klim (1986, s.m. Knud Hvidberg, Gunnar Westman, Lis Nogel). Konkurrencer: Idékonk. om et samarb. mellem ark. og billedkunstnere vedr. boligområders udformn., udskr. af Stat. Kunstfond (1967). Skriftlige arbejder: Tekster i: Det Radikale Maleri, Kunstakad. Kbh. 1984; i: Kat. til 3 Veje, Brandts Klædefabrik 1988; i: F.A.L., maleri, Glyptoteket 1993.

Literature

F. Friborg i: F.A.L., maleri, Glyptoteket 1993.

Author: forfatternavn ukendt (F.Fr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.