Jan Leth

Weilbach information

Genealogy

Leth Aagesen, Jan, *1932, billedhugger, maler og grafiker. *20.8.1932 i Helsingør. Forældre: Dir. Kaj Aa. og Else Wiigh Petersen. Ugift.

Biography

Jan Leth arbejder med både grafik, oliemaleri, akvarel og skulptur. I sin første store grafiske cyklus Mur og mennesker, som var skabt under indtryk af Berlinmurens opsætning, er volden og menneskets afmagt, flugt og forfølgelse, skildret med desperation og indignation. Og disse temaer kommer også til udtryk i hans senere serier Et ringsigtes memoirer og Skuddet. Karakteristisk for L.s arbejdsmåde er, at et formudtryk tages op og gennemarbejdes i mange variationer. Da han i begyndelsen af 1970erne koncentrerede sin indsats om skulpturen, var det også ofte i skikkelse af værker, der tematisk hører sammen både indholdsmæssigt, i udtryksform og i titlerne. Skal og torso er navne for de beviklingsskulpturer, der var karakteristiske for ham i 1970erne. Menneskets naturalistiske form eksisterer kun som et tomrum bag bronzestrimler, det lukkede understreges, noget skal sprænge sig ud, en anden form for mur. I 1980erne tager skulpturerne en anden retning. De bliver mere som fantastiske maskiner, hvis iboende bevægelser er i konstant spænding, ind, ud og imod hinanden. Titler som Proces og Fra én tilstand til en anden er sigende. I 1990erne har L. udviklet en mere lukket, abstrakt monumental form, der i visse tilfælde fremviser en ro, som ellers er sjælden i hans værker, men ofte fornemmes skulpturerne også at være fastlåst i en spænding, som er lige ved at kamme over. Tilsvarende gælder for de mange abstrakte akvareller, han har arbejdet med i de senere år.

Education

Tegne- og maleundervisn. hos Johannes Nørretranders, Helsingør 1948-50; tegneundervisn. hos Gunnar Hossy 1959-61; Kunstakad. Kbh., malersk. (Søren Hjorth Nielsen) 1965-69.

Travels

Spanien, Portugal 1961; Tyskland (Berlin) 1962-63; Rom 1972, 1978-79 1991; Paris 1975, 1979, 1983; Færøerne 1983; Grønland 1989; endvidere rejser til Polen, Rusland, Ungarn, Norge, England og Nepal.

Occupations

Medl. af best. for BKF 1969-70; medl. af censurkom. for KP 1967-68, 1977.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1963; Bielke 1963, 1967; Arb.bevægelsens kulturpris for bildende kunst, 1965; Stat. Kunstfond 1966-68, 1975, 1979, 1984-87, det 3-årige stip. 1969; Villiam H. Michaelsen 1967; Aug. Schiøtt 1971; Eckersberg-Thorvaldsen Fondet; Dronn. Ingrids Romerske Fond, 1972, 1979; Akad. 1975; Rundskuedagens Legat; Ebba Celinder; Akad.rådets rejselegat i anledn. af 200- året for maleren C.W. Eckersbergs fødsel, 1983; Zach. Jacobsen 1983; Gerda og Gottfred Eickhoffs Legat, 1992; Davids Saml. Legat; Ole Haslund; Viggo Jarl 1994; Laurens Bogtman 1994; Lund/Bugge 1995.

Exhibitions

Kystens malere 1954; Charl. Forår 1961-66; KP 1961-64; KE 1961-62, 1965; Sommerudst., Kbh. 1962-63; Ved Muren i Berlin, 1962; Charl. Eft. 1963-64, 1966-68, 1971; Å-udst. 1963, 1972; Pro 1965, 1967-70, 1972-79; Stat. Kunstfond 1965, 1992; Junge Dänen, Berlin 1967; 12 Kunstnere, Gal. Prisma, Kbh. 1967; Maribo Stiftsmus. 1968; Smålandsmus., Sverige 1969; Internat. Grafik bien., Mus. d'art moderne, Paris 1970; grafikudst., Mus. de Dijon 1971; Nord. Grafik, Færøerne 1972; Nutidiga Nord. Konst, Hässleby Slot, Sth. 1972; Nordens Hus, Reykjav?k 1972; Kunsten i hverdagen, Nordjyll. Kunstmus. 1975; IV Internat. Grafik bien., Frechen 1976; Kammeraterne 1976; Salon des Réalités Nouvelles, Paris 1976-77; IV Internat. Skulptur bien., Budapest 1978; Burgdorfer Bildhauer Symposion, Schweiz 1980; Decembristerne 1981-84, 1986-92, 1994; Stat. Mus. for Kunst 1981; Tendenser i Da. Skulptur, Århus Kunstbygn. 1989. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1962; Kunstamt Wedding, Det franske kulturcenter i Berlin 1963; Gal. Mobilia, Kbh. 1964 (s.m. Jørgen Brynjolf, Ole Vincent Larsen, Olav Herman-Hansen); Ars Studio, Århus 1966 (s.m. Ole Sporring); Gal. Prisma, Kbh. 1967; Birkerød Kunstforen. 1968; Grafisk Gal., Århus 1971; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1971; Gal., Kolding 1973 (s.m. Gunnar Hossy); Skive Mus., 1973; Gal. Soer, Sorø 1973 (s.m. John Olsen), 1978, 1982 (s.m. Jens Peter Helge Hansen, Preben Hornung, Leif Lage, Loui Michael); Gal. 13, Bistrup 1974; Gal. Birkdam, Kbh. 1975, 1978; Korsør Rådhus 1976; Gal. Torso, Odense 1976; Kålund Kloster, Kalundborg 1980; Gal. Vendsborg, Kbh. 1982; Påskeudst., Unika Art, Stribgården, Middelfart 1983 (s.m. Albert Bertelsen); Gal. Asbæk, 1986; Brøndsalen, Haveselsk. Have 1993; Gal. Trap, 1995 (s.m. Hans Chr. Rylander).

Artworks

Skulptur: Skal (bronze, 1973, Sønderjyll. Kunstmus.); Torso (bronze, 1974, Odense Univ.); Skal (bronze, ca. 1975, Storstrøms Kunstmus.); Skal (bronze på marmorsokkel, 1977, Trapholt); Torso (bronze, 1978, Østre Borgerdydsk., Kbh.); Torso (bronze, 1978, Varde Gymn.); Kollision (bronze, 1978, Vestsjæll. Kunstmus.); Skal (bronze, 1979, Stat. Mus. for Kunst); Skal (bronze, 1980, smst.); Mellem to (bronze, 1981, Ringsted Rådhus); Ham der vil have det til at fungere (bronze, 1981/82, Tømmerup Sk., Kalundborg); Fra én tilstand til en anden (aluminium, 1983, Amtsgården, Ålborg); Metamorfose (bronze, 1985, Holstebro Handelssk.); Frigørelse (bronze, 1986, Havndal Sk.); Fragment fra område 5 (bronze 1986-87, Nr. Torv, Høje Tåstrup); Indespærret bevægelse mod himlen (bronze, stål, jern, sten, 1987, ved Skt. Bendts K., Ringsted); Proces nr. 10 (bronze, 1987, KTAS Forsyningsafd., Kbh.); Figur ud af figur område 17 (bronze og sten, 1990, Revisions Inst. af 1920, Kbh.); Proces (gips, bladguld, aske, glas, træ, 1991); Komposition, lavet under pres af oplevelser i område 4- -6-9-11-14 (bronze og granit, 1992); 3 skulpturer (2 vandkunster, granit, 1992, Price Waterhouse, Hell.); Figur område 18 (bronze og sten, 1993). Grafik: Tyrefægter, Spanien (stregætsning, 1961); Kvinder, Spanien (stregætsning, 1962); Mur og mennesker (cyklus, akvatinte, 1962-63); Menneskebrønd (akvatinte, 1963); Stressdans (akvatinte, 1964); Et ringsigtes memoirer (serie, akvatinte, 1967-68); Menneskelandskab (akvatinte, 1964); Monument (radering, 1969, Vestsjæll. Kunstmus.); Skuddet (serie, akvatinte, 1977-78); værker i Kobberstiksaml. og Kastrupgaardsaml. Maleri: Badebillede (1969); Requiem di Roma (1971, Herning Kunstmus.); Landskab (1977).

Literature

Ole Vincent Larsen i: Kunst, 12. årg. nr. 8, 1966, 176-78; Knud Voss i: Grafik, 1971 nr. 3, 10-13; Ole Vincent Larsen i: Hrymfaxe, 1981, 11. årg. nr. 3, 7f; Ole Lindboe i: Kunstavisen nr. 9, 1982, 12; Ole Vincent Larsen i: Kat. Decembristerne 1981; Knud Voss i: Kat. Decembristerne 1982; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985, 200f; samme: J.L., 1994.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.