Mogens Møller

Weilbach information

Genealogy

Møller, Mogens Riisberg, *1934, billedhugger og maler. *28.11.1934 i Kbh. Forældre: Dir. Peter Artur Riisberg M. og Margit Strandskov Christensen. Samliv fra 1987 med maleren Dorte Dahlin, *13.12.1955 i Kbh., datter af læge Edgar Frankovitch D. og histolaborant Birthe Hauge Andersen.

Biography

Mogens Møllers billedkunst har i de sidste 3 10-år gennemgået flere markante ændringer. De er bestemt af hans originale forsøg på at visualisere især de aspekter af de mange nybrud i videnskaben, samfunds- og kulturlivet, som verbalsproget ikke kan indfange. M.s møde med de amerikanske nybrud fra 1960erne, især Minimal Art, der netop frisætter en ny omverdensforståelse, skærpede hans opgør med den modernisme, der vendte nydannelserne ryggen. Hans selvstændige bearbejdninger af de generelle synsmåder i Minimal Art træder skarpt frem i Fire kvadratiske rammer, der skaber nye rum og relationer mellem beskuer, værk og omgivelser, samtidig med at de peger på uendelighedsperspektivet. M.s værker fra 70erne rummer især billedkunstneriske tolkninger af teknologiens irrationelle træk og absurde overproduktion og af massekommunikationens udtynding af menings- og værdidannelser. Dette tema træder frem med stor visuel styrke i Pioneer, hvor den opdagelsesrejsende sidder i en fastlåst position. Hans rejse foregår alene i tvs spejlkabinet. Selve forestillingen om en mand synes at forsvinde, når man kigger på det lange ben og lader blikket følge kroppens konturer. Set herfra fremtræder figuren som en vinkel, symbolet på det teknologiske samfund. I 1980erne og 90erne har M. arbejdet med store, monumentale udsmykninger, der fortolker brydningerne mellem nybrud i videnskab og rumopfattelse og kulturhistoriens intensitetspunkter. De forseglede Tidskrukker symboliserer tidsforskydningernes sted og de skjulte lag og rum i historien. De nye meningsdannelser, som værket giver anledning til, skabes i et rum, der ligger mellem betragter, værk og samfund. Andre sider af M.s omverdensbillede træder frem i hans store malerier fra 1986-1987, hvor sammenstød mellem forskellige steder, rum og figurationer, accentueret gennem skift i farvevalg og materialer, snart skaber nye ordener, snart afslører, hvorledes omverdenen er i hele dens mangfoldighed, kompleksitet og uforudsigelighed. I Stormklokken er figuren med de mange referencer til antikkens skulptur spændt op mellem tegnet for livets oprindelse, ægget, og kisten, symbolet på døden. De mange brudflader splintrer sammenhængen mellem figur, myte og tegn og peger på genteknologiens opløsning af forestillingerne om oprindelighed og identitet. I Zodiac har M. brudt vor tids sammenpressede rum, hvor alt henviser til hinanden, gennem 9 bronzeskulpturer, der visualiserer solsystemets 9 planeter. De skaber et nyt sted og en ny skala i byrummet og stimulerer beskueren til at opleve på en måde, der er tættere på verden og stoffet end de mange nye billedmedier. Dette tema gennemspilles med nye variationer og i en fortættet form i M.s monumentale skulptur Phantomet, der står foran Aaltos stilrene Kunstmuseum i Aalborg. Den er præget af overraskende spring mellem forskellige formkategorier og skalaer. I kraft af sin magtfulde tilstedeværelse afdækker den vor verdens uendelige spaltethed og overvåger forbindelseslinierne mellem museets kunstskatte og den uforudsigelige vej, som i dag er kunstens vilkår. I årene 1987-90 udviklede M. i tre Soulprojekter i samarbejde med Dorte Dahlin forestillingen om det forsinkede rum, der opstår i den forøgede afstand mellem akse og kontur.

Education

Kunstakad. Kbh. (G. Eickhoff, R. Mortensen) 1962- 66.

Travels

N.Y. 1986; Firenze 1987; Grækenland 1989; Japan 1992.

Occupations

Red. af Hvedekorn 1970-73; lærer ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1970-75, billedh.sk. grundudd. 1986-88; prof. smst., billedh.sk. 1989; medl. af Inst. for Skalakunst 1974.

Scholarships

Stat. Kunstfond, det treårige legat 1975, livsvarig ydelse 1994; Viggo Jarl 1977; Kai Nielsen 1977; Ole Haslund 1978; Carl Nielsen 1987; Eckersberg Med. 1988; Thorvaldsen Med. 1994.

Exhibitions

Nord. Ungdomsbien. 1966; 9 unge danskar, Konsthallen, Göteborg 1967; Ung da. kunst, Louisiana 1967; Århus Festuge 1967; KE 1967-68; Anonymiteter, Lunds Konsthall 1968; Mellemrummene, Jysk Kunstgal., Kbh. 1968; Mågerne, smst. 1969; ungdomsbien., Paris 1973; bien., Venezia 1978; Scale House, Malmö Konsthall 1978; Moderna Mus., Sth. 1979; Bybilledet, Sophienholm 1982; Tynd is, Tranegården, Hell. 1983; Billeder af en fremtid, Nordjyll. Kunstmus. 1984; De Danske, Liljevalchs, Sth. 1984-85; Skulpturelle synspunkter, Kunstforen., Kbh. 1986; Kunst i byen 1980-1990, Nikolaj, Kbh. 1990; Wo liegt Dänemark, Haus am Lützauplatz, Berlin 1990; New Nord. Art, The Central House of Artists, Moskva 1990; 11 Cities, 11 Nations, Leeuwarden, Holland 1990; 3+3+3=1 DK, Rouen 1991; Questions de sens, Centre d'art contemporain de Corbeil-Essonnes 1991; Krypto, Holmens K. 1993; Glyptoteket 1994. Separatudstillinger: Elementerne, Jysk Kunstgal., Kbh. 1972; Tranegården, Gent. 1973, 1975; Naturtegn, Gal. A-gruppen, Kbh. 1974; Gal. Asbæk, Kbh. 1982; Skive Mus. 1984; Gal. Isy Brachot, Bruxelles 1985; Der stille Garten, Gal. Asbæk, Kbh. 1986; Morgenstjerne, Nordjyll. Kunstmus. m.fl. 1988; Vegas, Stalke Project, Kbh. 1988; Securitas: Væggenes membraner, Gal. Art Focus, Kbh. 1991.

Artworks

Fire kvadratiske rammer (1966, Vestsjæll. Kunstmus.); Vinkel (1968); Grænse (1974, Nordjyll. Kunstmus.); Panta rei (1974, Herning Kunstmus.); Aftryk af blad (1974, Stat. Mus. for Kunst); Skulptur uden titel (1974, smst.); Pioneer (1978, Vestsjæll. Kunstmus.); Uden titel (relief, 1980, Nordjyll. Kunstmus.); Pioneer (relief, 1982, smst.); Pioneer (eller ilde anbragt helt) (1982, smst.); Tidskrukker (1984, smst.); Kaos (1986, smst.); Horatiernes ed (1986, smst.); Søvnhytte? (1986, smst.); Trespejling af bjerg (1986, Stat. Mus. for Kunst); Bergamo (1987, Malmö Konsthall); Tidevand (1987, Top Danm.); Bebudelsen (1987, Stat. Mus. for Kunst); Vegas (1988, smst.); Phantomet (1990, Nordjyll. Kunstmus.); Vagt (1991, smst.); Sensor (1991, smst.). Udsmykninger: Dr. Oil (1983, Fjerritslev Gymn.); Vandkunst (1984, Skive); HT Trafikmus., Rødovre (1984); World Eg (1985, Novo Industri A/S); Stormklokken (1987, Haderslev); Længslens Bro (1987, Nr. Broby); Guldkrukken på paradisøen (1990, Randers); Karoline Mathilde og Struensee (1990, Hørsholm); Zodiac (1991, Axeltorv, Kbh.); Skatkammeret (1993, Rådhushaven, Skive). (S.m. Hein Heinsen og Stig Brøgger): Stedet og skyggen (1976, Sjælsøsk., Birkerød); Vongaskibet (1979, Sk. ved Espelunden, Rødovre); Frihedens port (1981, Friheden Station, Kbh.); Fredens Port (1982, Fredensg., Kbh.); Stjerner (1990, Aalborg Univ.). Projekter: Soul (Gal. Spekta, Århus, 1987, s.m. Dorte Dahlin); Soul (Randers Kunstmus., 1987, s.m. samme); Soul (Vestsjæll. Kunstmus. m.fl., 1990, s.m. samme); The Bunker Secret Site 1945-1995-2045 (1995, Hirtshals, s.m. J. Ekenberg, M. Gamdrup, N.V. Hausken, K.N. Olsen, N.L. Poulsen, R. Silvärn, P.P. Worsøe). Skriftlige arbejder: Forord i: K.N. Olsen; Labyrint für freie Geister, 1992; forord (s.m. E.M. Bukdahl) i: Et Anelsens Observatorium, 1992 (om et projekt i samarb. med Daniel Liebeskind); efterskrift i: Krypto, 1993.

Literature

E.M. Bukdahl i: Bybilledet, Sophienholm 1982; H. Lassen og H.L. Thomsen i: Tynd is, 1983; E.M. Bukdahl i: Tidsskr. Den frie lærerskole, dec. 1985, 8f; samme i: Northern Poles, 1986, 368-400; samme i: Kritik och Konst, 4, Uppsala 1986; Øystein Hjort i: Siksi, 4, Helsingfors 1986 (interv.); E.M. Bukdahl, L. Morell og K. Ohrt i: M.M., Nordjyll. Kunstmus. 1988; E.M. Bukdahl og V. Petersen i: Soul, Vestsjæll. Kunstmus. 1990; K.N. Olsen i: 11 Cities, 11 Nations, Leeuwarden 1990; E.M. Bukdahl i: Analecta Romana Istituti Danici, suppl. XVIIII, 1991, 234f; samme i: Samme XXII, 1994, 109f; C. Juhl i: Øjeblikket, jan. 1992; E.M. Bukdahl i: Wiedewelt, 1993, 73f; samme i: Fra estetikk til vitenskap, Oslo 1994, 40f; K.N. Olsen i: The Bunker Secret Site, 1945-1995-2045, Users' Guide, 1995; E.M. Bukdahl i: Idées sur le baroque, Paris 1996.

Author: Else Marie Bukdahl (E.M.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.