Bjørn Nørgaard

Weilbach information

Genealogy

Nørgaard Sørensen, Bjørn, *1947, billedhugger. *21.5.1947 i Kbh. Forældre: Tekn. tegner Jørgen Nørgaard S. og tilskærer Betty Olivia Schæffer. ~7.11.1969 i Kbh. med maleren, grafikeren og tegneren Lene Adler Petersen, *13.1.1944 i Århus, datter af damefrisørm. Henning Adler P. og Ebba Augusta la Cour.

Biography

Bjørn Nørgaard havde udgangspunkt i det inspirerende miljø på Den eksperimenterende kunstskole, hvis drivende kraft var Paul Gernes. Han har arbejdet med happenings, aktioner, objekter, tegneserier, kollektive film, maleri, skulptur, tidsskrifter, bøger, demonstrationer, plakater, trykkerivirksomhed, endog kammeropera. Hans karriere startede for alvor den dag, Joseph Beuys overværede hans indstøbning af fødderne i gips på Eks-skolens festival og efterfølgende inviterede ham til at medvirke i sit stykke Manresa i Düsseldorf. De tidlige arbejder og aktioner var stærkt provokerende og i modstrid med tidens normer, men karakteristiske for nybruddet inden for dansk kunst i de år, centreret omkring kunstnerne i Eks-skolen. I flere af de tidlige aktioner indgik et tydeligt religiøst aspekt, f.eks. i Den kvindelige Kristus, hvor Lene Adler Petersen som en korsbærende, kvindelig Kristus vandrede nøgen gennem Børslokalerne, samt Hesteofringen, hvor N. som i et hedensk offerritual slagtede en hest, mens Lene A.P. medvirkede som korsbærende nonne. Begge aktioner, ikke mindst den sidstnævnte, hvor den aflivede hest blev parteret og fordelt på syltetøjsglas, medførte voldsomme protester. I 1970 trak N. sig for en periode tilbage fra udstillingslivet for bl.a. at koncentrere sig om opbygningen af det kollektivt ledede Eks-skoletrykkeri samt om flere filmoptagelser, f.eks. Nadveren og En forførers dagbog. Filmene blev som aktionerne mødt med store protester. Siden sin tilbagevenden til det aktive udstillingsliv i 1973 har N. i stigende grad præget dansk kunst inden for store monumentale udsmykningsopgaver. Som overgang hertil må ses de sene 1960ere og tidlige 1970eres tableauer, f.eks. Marats død, en parafrase over J.- L. Davids maleri. Tableauet viser flere karakteristiske træk, interessen for det historiske, det personlige engagement Marats krop er en gipsafstøbning af N.s egen krop samt tidens kønsrolleopgør. Det sidstnævnte er visualiseret gennem billeder af kendte og ukendte kvindeansigter, anbragt i hjørnerne af det kvadratnet, der omspinder figuren i karret. Den første bestillingsopgave blev udsmykningen af Gladsaxe Bibliotek, hvor især en keramisk hule i forhallen peger fremad mod kommende værker. Hos keramikeren Erik Nygaard havde N. lært sig Raku-teknikken, som blev benyttet til hulen. Senere store udsmykninger har ofte omfattet keramisk materiale, således Menneskemuren, der oprindelig blev udført til den skandinaviske udstilling i Guggenheim Museet. Både dette værk og senere monumentalopgaver, som arbejderne i Panum-Instituttet og Torstårnet, viser N.s inspiration fra forskellige kunsthistoriske perioder og kulturkredse, et faktum, der gjorde ham selvskreven til at tegne kartonerne til 11 store gobeliner med scener fra Danmarkshistorien, fra Vikingetid til Fremtid. Gobelinerne, som blev foræret dronning Margrethe på 50-årsdagen, væves i Paris til senere ophængning i Riddersalen på Christiansborg.

Education

Den eksperimenterende kunstsk. (Eks-sk.), Kbh., fra 1964.

Travels

Düsseldorf 1966-67, 1969; Berlin, Aachen 1967; Paris 1977-78; Færøerne 1975; Østeuropa, Italien, Frankrig 1976; Island 1978; Venezia 1980; Jugoslavien 1981; N.Y., Los Angeles 1982-83; Mexico 1983, 1990; Indonesien 1985; Berlin 1986-87; Egypten 1988; Australien 1990; Sicilien 1992; Korea 1993.

Occupations

I censurkom. for KE 1968; medred. af tidsskr. Hætsjj 1968; af Ta'box 1969; af A+B 1970; medejer af Eks-sk. trykkeri fra 1972; i cens.kom. for KP 1978; medstifter af Eks-sk. forlag 1980; gæsteprof., Konsthögsk., Sth. 1984; prof., Kunstakad. Kbh., billedhuggersk. 1985-94; gæsteprof., Rijksakad., Amsterdam 1987-88; fmd. for Det særl. Bygn.syn fra 1995.

Scholarships

Akad. 1969, 1971; J.R. Lund 1968-69; Kaufmann 1970; Victor Freund 1974; Stat. Kunstfond 1970, 1974, 1976, det 3-årige stip. 1977; Eckersberg Med. 1980; Kai Nielsen 1981; Pacht 1983; Tysk Akad. Udvekslingstjenestes stip. 1985; Oluf Hartmann 1987; Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens legat 1994; Prins Eugen Med. 1995; Thorvaldsens Med. 1996.

Exhibitions

Bilen, Eks-sk. kollektivudst., Kbh. Hovedbibl. 1965; Eks-sk. festival, Gal. 101, Kbh. 1966; KE 1967; Deutsch-Dän. Tage, Aachen 1967; Anonymiteter., Lunds Konsthall 1968; Det stille liv, Kunstforen. Kbh. 1968; Nord. Ungdomsbien., Kunstnernes Hus, Oslo 1970; Tabernakel, Louisiana 1970; Decembristerne 1973, 1976-77; Å-udst. 1976, 1979; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Arme og ben 1976-78, 1980; Alternativ da. grafik i tresserne, Kastrupgaardsaml. 1977; Ungdomsbien., Paris 1977; Fængsel, Da. mixed media, Århus Kunstbygn. 1978; Fire unge fra Norden, Kunstforen. Kbh. 1978; bien., Middelheim, Belgien 1979; Skulptur i Veksølund 1979, 1981-89; bien., Venezia 1980; Huset som billede, Louisiana 1981; Monumentaldekorationer, Køge Skitsesaml. 1982; Scand. Today, Guggenheim Mus., N.Y. m.fl. 1982; 60-70-80, udv. billeder, Silkeborg Kunstmus. 1983; Lange billeder til Aragonien, Eks-sk. Forlag 1984; Blomster til Vejle, Vejle Kunstmus. 1984; Lille Claus og store Claus, Gl. Holtegaard, Holte 1985; Krukker til Aragonien, Gal. Specta, Århus 1985; Dä. Skulptur im 20. Jahrhundert, Wilh. Lehnbruck-Mus., Duisburg m.fl. 1985; Borealis 2, Heine-Onstad Kunstcenter, Oslo 1985; Profiler i da. kunst under 1900-tallet, Liljevalchs, Sth. 1985; Skulpturelle synspunkter, Kunstforen. Kbh. m.fl., 1986; Den globale dialog, Louisiana 1986; Beuys zu Ehren, Lenbachhaus, München 1986; Brennpunkt Düsseldorf, Kunstmus. Düsseldorf m.fl. 1987; Ny da. glaskunst, Centre Internat. des Vitrail, Chartres m.fl. 1988; Tendenser i da. skulptur, Århus Kunstbygn. 1989; Nord. 60-tal, Brandts Klædefabrik, Odense m.fl. 1990; Nord. Art Exhib., Charl.borg 1990; Den frie Udst. 1990; Keramisk kunst, Brandts Klædefabrik, Odense m.fl. 1991; Østersøbien., Rostock 1992. Separatudstillinger: De stud. råds lokaler, Charl.borg 1967; Gal. Schmela, Düsseldorf 1967 (s.m. Joseph Beuys, Henning Christiansen); Man har sine klare øjeblikke, Daner Gal., Kbh. 1973; Århus Kunstbygn. 1975 (s.m. Lene Adler Petersen og Per Kirkeby); Gal. 38, Kbh. 1977; Svend Hansens Kunsthdl., Kbh. 1978; Kobberstiksaml. 1981; Utopiske monumenter, Gladsaxe Hovedbibl. 1982; Gal. Specta, Århus 1983 (s.m. Lene A.P., Erik Hagens og Richard Winther), 1984 (s.m. Lene A.P.); Menneskemuren, Stat. Mus. for Kunst 1984; Susanne Ottesens Kunsthdl., Kbh. 1986, 1991-92, 1994; Gadeinventar, Gent. Hovedbibl. 1986 (s.m. Allan de Waal); Objekt. Skulptur. Tableau, Aarhus Kunstmus. m.fl. 1986-87 (retrosp); Kunstmus. Düsseldorf 1987; Der schlafende Mann, Daad Gal., Berlin 1987; Glyptoteket 1988; Natur saga myt, Södertälje Konsthall 1990; Radar, Kotka, Finland 1990; Horsens Kunstmus. 1994; Trapholt 1995; Gobeliner til Dronn. Margrethe II, Det da. Hus, Paris m.fl. 1995; Hjemløse sjæle på vandring (1995, Trapholt).

Artworks

Syltetøjsglas fra Hesteofringen (1970, Aarhus Kunstmus.); Kæmpehøj III (1975, Silkeborg Kunstmus.); Glassøjle (1975, Horsens Kunstmus. Lunden); Portræt af Lene (1975, Aarhus Kunstmus.); Chr. IIIs gravmæle (1975, smst.); Thorvaldsens portrætbuster. Wasserspiegel (1976, smst); Marats død (1976, Herning Kunstmus.); Som Fanden læser Biblen (1976, Randers Kunstmus.); Galilei (1976, Skive Kunstmus.); Kuplen (1978, Aarhus Kunstmus.); Klassisk tableau. Drømmeslottet (1979, Nordjyll. Kunstmus.); 3 skitser til Gladsaxe Bibl. (skulptur, 1979/81, Silkeborg Kunstmus.); Spiralen (1980, Louisiana); Stele (1980, Glyptoteket); Manden på templet (1980, Moderna Mus., Sth.); Tronstol (1982, Aarhus Kunstmus.); De røde hunde (1983, Horsens Kunstmus. Lunden); Yggdrasil (1984, Aarhus Kunstmus.); Nøgen kvinde lærer at spinde (1984, Horsens Kunstmus. Lunden); Vidunderbarnet (1985, smst.); Hommage à Wilhelm Lehnbruck (1985, smst.); Fødslen af en god idé (1986, Randers Kunstmus.); Den sovende mand (1986, Glyptoteket); Tatlins hus III (1988, Horsens Sygehus); Pietà (1991, Horsens Kunstmus. Lunden); Hjemløse sjæle på vandring (1995, Trapholt Skulpturpark); endv. bl.a. repr. i Storstrøms Kunstmus., Henie-Onstad Mus., Oslo, Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml.; Køge Skitsesaml. Udsmykninger: Kæmpehøjen II, Ikast (1973); glaspyramide, gesimsfigurer, portal, søjler, keramisk hule, Gladsaxe Hovedbibl. (1979-81); søjle, portaler, relieffer, Tørring Gymn. (1982, s.m. Lene A.P., Poul Gernes, Richard Winther); Menneskemuren, foran Stat. Mus. for Kunst (1982-84, opst. 1985, opmagasineret 1995, model, 1983, Stat. Mus. for Kunst); søjlefigurer, keramisk væg, Panum Inst., Kbh. (1983-86); Torstårnet, Høje Tåstrup (1983-86); Komedien eller Den Guddommelige, foredragssalen, Horsens Rådhus (keramisk relief, 1986, s.m. Lene A.P.); Den historiske mekanik, Moesgård, Århus (1986, opst. 1989); Pavillon, De Forenede Bryggerier, Fr.cia (1988); Fontæne, Hjørring bymidte (1988-89); 11 gobeliner til Chr.borg (kartoner, 1988-95); marmorbelægning, Amagertorv, Kbh. (1993); gulvbelægning, Proviantgården, Kbh. (1994); marmorgulv, forhallen, Chr. VIIs Palæ (1996). Aktioner: Skulpturel demonstration (1966, s.m. gruppen Trækvogn 13, Bengt av Klintberg, Joseph Beuys); Den kvindelige Kristus (1969, Kbh. Børs, s.m. Lene A.P.); Arkitektur I (1969, Kunstakad. Kbh., s.m. samme); Le sacre du Printemps (1969, Kunstakad., Düsseldorf, s.m. samme); Slump (kollektivby, 1969, Fælledparken, Kbh.); Hesteofringen (1970, Kirke Hyllinge, s.m. Lene A.P., Henning Christiansen); Livøaktionen (1971, s.m. Lene A.P. og 25 andre); Kunstens omstændigheder (1973, Vrå Højsk., s.m. Lene A.P.). Video og film: Mao (1968); Den grønne kjole (1969, s.m. Lene A.P.); Dyrehaven (1969, ABCinema); Den kvindelige Kristus (1970, ABCinema); Frændeløs (1970, s.m. Allan de Waal, Per Kirkeby, Jørgen Leth, Vagn Lundby, Peter Louis-Jensen, Ole John); Nadveren (1971, for Stat. Filmcentral); En forførers dagbog (1971, for DR); Maria Stuart (video, 1977, s.m. Lene A.P.). Projekter: Guldmed. konk., Kunstakad. Kbh. (1969, bortcensureret). Skriftlige arbejder: Sommeren der gik, kollektivroman 1971; mange artikler i tidsskr. og udst. kat. Kammeropera: Dejligt vejr i dag n'est ce pas Ibsen (1968, Odd-Fellow Palæet, Kbh. m.fl., s.m. Henning Christiansen).

Literature

Knud Pedersen: Kampen mod borgermusikken, 1968, 90; B.N., lommebog nr. 17, Kobberstiksaml. 1981; kat. B.N. Menneskemuren, Stat. Mus. for Kunst, 1984; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985, 262 f; Marianne Bech i: North, 15, 1985, 20; Else Marie Bukdahl i: Northern Poles, 1986, 371-74; Henning Christiansen i: Samme 456-64; Helge Krarup og Carl Nørrested: Eksperimentalfilm i Danm., 1986; kat. Aarhus Kunstmus. 1986; kat. Daad Gal., Berlin 1987; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989; Hanne Abildgaard i: På klassisk grund, festskrift til Dyveke Helsted, 1989, 339, 346-52; Troels Andersen: B.N., 1990; Lise Seisbøll: Keramisk kunst, 1991; kat. Trapholt 1995; Ulla Grut: Kunsten i samfundet, 1995.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.