August Behrends

Weilbach information

Genealogy

Behrends, August Frederik, 1821-1904, maler. *24.6.1821 i Odense, ?17.8.1904 smst., begr. smst. Forældre: Skrædderm. Joachim Frederik B. og Frederikke Amalie Stockmann. ~21.10.1853 i Odense med Regine Christence Caroline Lehn, *25.4.1829 smst., ?27.2.1909 smst., datter af bødkerm. Rasmus Christensen L. og Dorothee Holst.

Biography

August Behrends virkede fra 1848 i sin fødeby, Odense, hvor de fleste af hans udsmykninger imidlertid er gået tabt. Han udførte portrætter og landskaber og viste sig også her at være en gedigen eksponent for de eckersbergske idealer med et omhyggeligt og redeligt studie af naturen. B. var repræsenteret i den tidligere Johan Hansens samling.

Education

Kunstakad. Kbh. jan. 1836; modelsk. dec. 1837-maj 1844.

Travels

Tyskland ca. 1845.

Occupations

Nedsatte sig som dekorationsmaler i Odense 1848. Lærer ved Tekn. Sk. i Odense gennem mange år.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1841-42, 1844, 1853, 1872.

Artworks

Udsmykninger: Deltog som akademielev i udsmykn. af Thorvaldsens Mus.; dek. af Skt. Knuds K. indre efter restaurering, efter Georg Hilkers udkast (senere overkalket). Malerier og tegninger: De svenske troppers modtagelse på Albani Torv 1848 (1848, Fyns Kunstmus.); Søllerød Sø; Kerteminde Kirke (Johannes Larsen Mus.); portrætter af fynske biskopper i Skt. Knuds K.; Ahlefeldternes kapel (akvarel, udst. 1872); aftegn. af adskillige antikvariske mindesmærker i Odense.

Literature

Herman Madsen: Den fynske Malerkunst, 1935, 28; Trap IV udg., Odense Amt, 342; Jørgen Paulsen: Billeder fra tre-årskrigen, 1952; Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen i: Synligt og usynligt, studier tilegn. Otto Norn, 1980, 99; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 201.

Author: Thomas Kappel (T.Ka.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.