Kjeld Heltoft

Weilbach information

Genealogy

Heltoft, Kjeld Bruun, *1931, maler, grafiker og forfatter. *14.5.1931 i Viborg. Forældre: Stadsskoleinsp. Jens Andreas Thomsen H. og organist Anna Elisabeth Bruun. ~25.5.1960 i Kbh. med maleren, grafikeren Gerda Andrea Jensen (se Andrea, Gerda), *17.10.1929 i Lumby, Fyn, ?18.11.1993 i Nordskov, datter af træskomand Jens Marius J. og Karen Kathrine Madsen. Ægteskabet opl. 1989.

Biography

Kjeld Heltoft blev 16 år gammel klar over, at han ville være kunstner og kom samtidig i besiddelse af sin første radernål, en foræring fra Søren Hjorth Nielsen, som han kom i kontakt med gennem fælles bekendte. Imidlertid uddannede H. sig til lærer og arbejdede som sådan en årrække, samtidig med at han dyrkede kunsten, især grafikken, ved siden af, indtil han 1956 afbrød lærergerningen for at flytte til København og gå på Kunstakademiet. Gennem nogle år afprøvede H. modernismens formsprog og fordybede sig bl.a. i Klee, inden han blev klar over, at det var som naturalist, han bedst kunne udtrykke sig. Som grafiker har H. arbejdet både med litografiet og raderingen, og lige som Hjorth Nielsen har han til tider siddet og kradset i raderpladen direkte foran motivet, hvis væsentligste træk indfanges med frisk, varieret streg. H.s gennembrud i udstillingslivet kom allerede 1962 med en separatudstilling, der opsummerede den grafiske indsats, men ved samme tid rykkede maleriet ind i centrum af hans virke. H. flyttede til Nordskov på Hindsholm og slog sig ned i den nu nedlagte skole, hvor han tidligere havde arbejdet som lærer, og han kom herved tæt på den motivverden, som Johannes Larsen og Fritz Syberg havde opdyrket. Mange af H.s motiver er hentet i det storslåede, forblæste landskab på Fyns Hoved. Han har i de fleste arbejder udtrykt sig i en ligefrem naturalisme, hvis væsentligste drivkraft er fordybelse i, for ikke at sige hengivelse til motivet og det personligt oplevede. H.s motiver er fugle, dyr og mennesker, heriblandt en lang række portrætter, og ikke mindst det danske landskab med et enligt, vindblæst træ eller et hus med traktoren i vognporten. H.s malemåde er frisk, energisk, til tider summarisk, beslægtet med de ældre Fynboer. En trang til at lade naturalismen række ud over øjeblikket er for alvor slået igennem i 1980erne, hvor H. i en række erindringsbilleder fra barndommens Haslev har malet både byen og menneskenes liv bag facaden.

Education

Lærereks. 1952; Kunstakad. Kbh. (Holger J. Jensen og S. Hjorth Nielsen) 1957-62.

Travels

Oslo og Stavanger 1947; München 1952; Færøerne 1962, 1963, 1964, 1969; Island 1980; Gotland 1981; Finland 1982; London 1983; Paris 1990.

Occupations

Lærer på Askov Højsk. 1954-55; medl. af best. for BKF 1968- 76; medstifter af Fyns grafiske Værksted 1976; medl. af og ordfører for kunstnerisk råd, Nord. Kunstcenter, Sveaborg 1978; i best. af Nord. Kunstforb. 1976-82; af KIKU 1976-83; af Charl.borg 1977-81, 1994; kunstnerisk kons. for DSB 1983-86; for Norsk Hydro Olie 1984-87; medl. af Akad.rådet 1988, 1994; kons. for udsmykn. af IC3- togene 1989.

Scholarships

Villiam H. Michaelsen 1962; Ole Haslund 1963; Stat. Kunstfond 1970; Laurens Bogtman Fonden 1990; Henry Heerup 1990; Agnes Schülein Westmann 1992; Putte og Bamse Kragh-Jacobsens Mindefond 1993.

Exhibitions

Charl. Eft. 1959-60; Charl. Forår 1960; KE 1960-61; Den frie Udst. 1965; Østersøbien., Rostock 1969, 1971; Den fynske Forårsudst. 1970, 1972-83; Corner 1970-95 (medl. fra 1972); Hverdagsmotiver, Nikolaj, Kbh. 1974; Naturalisme, Vejen Kunstmus. 1978; Amnesty III, Nikolaj, Kbh. 1981; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Da. kulturdage i Ukraine, Kunstnernes Hus, Ukraine 1986. Separatudstillinger: Gal. Gl. Strand, Kbh. 1962, 1966; Kunstudst.bygn. Filosofgangen, Odense 1967; Den frie Udst. bygn. 1968, 1971 (s.m. Gerda Andrea); Tórshavns Kunstmus. 1969; Køge Gal. 1978 (s.m. Herbert Møller og Rasmus Nellemann); Kunstakad., Moskva 1980; Nordens Hus, Reykjavík 1980; Viborg Stiftsmus. 1983.

Artworks

Thorkild Hansen (1964); Peter Seeberg (1966, Fr.borgmus.); Sølvmågerede (1967); Traktor (1968); Mogens Brøndsted (1970); Gammel Anglia (1973, Stat. Kunstfond); Simon Spies (1983); Janni Spies (1984); Blodbøg (1984, Stat. Kunstfond); Martsaften, Nordskov (1984, samme); Sten i strandkanten (1984, samme); Frode Jacobsen (1986, Chr.borg); Sidder i Nyhavn og tænker på Nordskov (1986); Valbys lyksaligheder (1990); Sommerdag i Faxemosen (1990); Peter Seeberg (1993, Viborg Komm.); Geparden fri (1994); Brandbillede fra Odd Fellow Palæet (1994); Jeg vil gøre mig gældende indefra! sagde den danske kanin (1994); endv. repr. i Kobberstiksaml.; Mus. på Sønderborg Slot; Vejle Kunstmus.; Viborg Stiftsmus.; Fyns Kunstmus.; Johs. Larsen Mus.; Listasafn Íslands; Pusjkin Mus., Skt. Petersborg; det kunsthist. inst., smst. Illustrationer: Frans af Assisi: Sangen om vor Broder Sol, 1956; Skitsebog, 47 originallitografier, 1962; Peter Seeberg: Brikker af en verden, 1975; Marianne Bro-Jørgensen: Bronzens tidsalder, 1979. Skriftlige arbejder: En bryllupsgave, fem ungdomsbilleder af Johannes Larsen, 1967; H.C. Andersens Billedkunst, 1969 (eng. og tysk udg. 1977); Og så til Viborg, 1982 (ill.); En gård ved Vandkunsten, 1988 (ill.); Ringsted Vindmølle, 1988 (da. og eng. udg.); Maleren Sven Havsteen-Mikkelsen og hans billeder på Schæffergården, 1991 (s.m. Ole Wivel); Lauritz Hartz, 1992; talrige artikler, bl.a. i Corners kat.

Literature

Kunst, 7, 1956, 208f; Anne Marie Rifbjerg i: Kunst, 3, 1963, 63-66; Fyns Tid. 19.7.1964 (interv.); Fyens Stiftstid. 13.12.1964 (interv.); Pol. 30.4.1972 (interv.); 31.12.1983; S. Hjorth Nielsen i: Corner, kat. 1978; Peter Seeberg i: Corner, kat. 1982; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Hanne Abildgaard i: Kunstklubben, 77, 1986; samme, 90, 1988; Berl. Tid. 8.3.1992 (interv.). Ugens kunstner, DR TV 12.2.1984; Gal. 11, DR TV 27.4.1994.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.