Sven Dalsgaard

Weilbach information

Genealogy

Dalsgaard Jensen, Sven, 1914-1999, maler, billedhugger og forfatter. *29.5.1914 i Vorup ved Randers, ? 23.1.1933 i Skive. Forældre: Barberm. Niels Jensen og Jane Christine Andersen. Ugift.

Biography

Sven Dalsgaard er en af dansk kunsts mest eksperimenterende kuntnere, som altid har ønsket at efterprøve tidens internationale strømninger inden for sin egen lyriske og underfundige verden. Tonen i D.s billedverden går fra det forfinede over den beske kommentar til det humoristiske. D.s tidligste billeder var naturalistiske, og i midten af 1930rne arbejdede han en kort overgang med det abstrakte maleri. Omkring 1940 vendte han tilbage til en figurativ billedverden, rodfæstet i den surrealistiske tradition. Han blev fortrolig med André Bretons skrifter, ligesom han opsøgte Vilhelm Bjerke- Petersen i København for at sætte sig ind i dennes billedsprog. 1947 opholdt D. sig en kort overgang i Paris sammen med Richard Mortensen og Robert Jacobsen. Efter dette blev hans arbejder præget af forenkling af formsproget, men stadig med det figurative i centrum. D.s billeder kendetegnes af en levende, sensibel streg. Motiverne er en enkelt eller flere figurer, dyr eller personer, ofte afbildet i et surreelt rum. Ikke sjældent ses indskrifter i billederne, der vidner om D.s litterære produktion, f.eks i Den store moder og Det store optog. I 1950erne forfinedes D.s udtryk i billeder fra hans private symbolverden. Stregen blev æterisk og rummet opløstes i billedfladen. Med afsæt i en række nydadaistiske, monokrome billeder udvidede D. omkring 1960 sit arbejdsfelt til også at gælde objektkunst, påvirket af Marcel Duchamp og Man Ray. Samme tendens ses op gennem 1960erne, hvor han var tilknyttet miljøet omkring Aage Damgaards Angli-fabrik og bl.a. mødte den italienske kunstner Piero Manzoni. D. problematiserede kunstinstitutionen og udstillede således i 1963 på Jysk Kunst Galerie i Århus en enkelt ubrudt linie, malet direkte på galleriets vægge. I samme periode pakkede D. genstande ind som 6 skjorter og Angli-hjørnet. I slutningen af 1960erne sås flere gange tematiske bearbejdninger af f.eks. stole og flag, der vistes i 31 forkellige udgaver i Paris 1967. Gennem hele sit virke har D. arbejdet med skulpturer, der hvad angår tematik og form, har fulgt hans øvrige arbejder: Fra den figurative skulptur over den abstrakte form med surreelle indslag for at ende i et forfinet, æterisk udtryk som i skulpturgruppen Magerne. I 1960erne blev hans skulpturer præget af objektkunsten, men han er flere gange vendt tilbage til et mere traditionelt skulpturelt udtryk. Han har endvidere udført en række små skulpturer i bronze samt figurative, erotiske skulpturer i sølv. Da D. gennem store dele af sin produktion har arbejdet med både skulptur, objekter og maleri, overlapper disse udtryksformer ofte hinanden. D.s værker gennem de sidste årtier har haft karakter af collager, hvor maleri og skulpturelle effekter blandes med tekster.

Education

Udd. håndværksmaler; bortset fra undervisn. i geometri og frihåndstegn. på Randers Tekn. Sk. 1927 er D. som kunstner selvlært.

Travels

Talrige rejser i Europa, bl.a. Paris 1947.

Occupations

Censor for KP 1966-68; medl. af Akad.rådets jury fra 1970; gæsteprof. ved Kunstakad. Kbh. 1973-79; medl. af det billedkunstn. udvalg under Stat. Kunstfond 1981-83.

Scholarships

J.R. Lund 1956, 1962; Det franske statsstip. 1958; Dronn. Alexandra 1963; Akad. 1963; Stat. Kunstfond 1970, 1972, 1974-78; Niels Larsen Stevns 1974; Thorvaldsens Med. 1978; Ancker 1980.

Exhibitions

KE 1943, 1952-53; Gal. Jylland og Gal. Binger, Kbh. 1944; Spiralen 1948-58, 1966, 1978; Maj-udst. 1953-63; Å-udst. 1954, 1965, 1974, 1982; Den jyske 1958-61; Grønningen 1965-75; Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1967, 1971; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Den frie Udst. 1976-93; Da. grafisk kunst, vandreudst. i USA 1953; Da. nutidskunst, Ateneum, Helsingfors 1968; S.D. og 26 af hans elever, Dronninglund Kunstcenter 1979; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; De Danske, Liljevalchs, Sth. 1984-85; Nord. 60-tal, Brandts Klædefabrik m.fl. 1990. Separatudstillinger: Tokanten, Kbh. 1947-48; Gal. Birch, Kbh. 1952-53, 1957, 1959; Gal. Hybler, Kbh. 1959, 1962; Jysk Kunstgal., Århus 1963; Rådhushallen, Århus 1966; 31 Repetitions et 2 Deviations, Det da. Hus, Paris 1967; Holstebro Kunstmus. 1969; Randers Kunstmus. 1975 (retrosp.), 1989; Tranegården, Gent. 1978; Gal. Asbæk, Kbh. 1979; Nikolaj, Kbh. 1984; Herning Kunstmus. m.fl. 1989.

Artworks

Portræt af enhver (1943, Storstrøms Kunstmus.); Forventning om noget (1944, smst.); Bevægede dage omkring fuglene (1946/47, Fyns Kunstmus.); Kvinde betragter hundeslagsmål (1947, Skive Kunstmus.); Perpetuum Mobile (1946/48, Randers Kunstmus.); Mennesker i foråret (1948, Skive Kunstmus.); Det store optog (1948, Aarhus Kunstmus.); Den store moder (1946-48, Silkeborg Kunstmus.); Ingen hjemme (1953, Herning Kunstmus.); Ved graven (1954); Kristus fra Randers (1954, Randers Kunstmus.); De grå fugle (1956, Nordjyll. Kunstmus.); Sort som ind i helvede, du gamle (1958, Herning Kunstmus.); Lys Nat (1959, Randers Kunstmus.); Den grå rytter (1960, Skive Kunstmus.); Raket (skulptur, 1960, Herning Kunstmus.); 4 drenge (skulpturgr., 1960, smst.); Magerne i Herning (som forannvt.); Spilleren (1964, Aarhus Kunstmus.); Stolen (skulptur, 1966, Fyns Kunstmus.); Uret på Hotel Globe (1968, Skive Kunstmus.); En åbning (1968, Herning Kunstmus.); Tildækket rødt (1968, smst.); Stol med fjer (1968, smst.); Marats stol (1968, smst.); Huden af Marats stol (1968, smst.); Forkert flag (1968, smst.); 6 skjorter (1968, smst.); News paper (1968, smst.); Mellem to brandsprøjter (1968, smst.); Blå Skjorte (1968, smst.); Angli-hjørnet (1968, smst.); Beauty-box (1969, Aarhus Kunstmus.); Toilet (1970, Glyptoteket); Med hilsen til Robert Storm Petersen (1975, Aarhus Kunstmus.); Dagbog (december) 1 (1979, Stat. Mus. for Kunst); Jens Fly in Mente (mal. og skulptur, 1981-82, Randers Kunstmus.); Dokumentation (1984, Esbjerg Kunstmus.); endv. repr. på Mus. of Modern Art, N.Y. og Philadelphia. Udsmykninger: Bryggeriet Thor (1948); Randers Tekn. Sk.; Herning Handelssk. (1967); M/S Prinsesse Margrethe; De gamles hjem i Randers; Sct. Jørgens Hus, Kbh. (1958); Træet, Billundcentret (jernskulp. i vandbassin, 1975); Søjler og Cirkler for firmaet S.C. Sørensen, Århus (1976); De da. Spritfabrikker i Ålborg og Grenå (1982); HT bus (1987); retssalen ved EF-domstolen i Luxembourg (3 mal., 1988). Specialarbejdersk. i Horsens (1989). Tekster: En metode i: Kunst nr. 9, maj 1958; endv. har D. skrevet et stort antal digte og tekster til egne, andres og sammenslutningers udst.kat. Bøger: Det blå rum, 1950; Solen i ansigtet, 1959; Solen i øjet (digte), 1960; S.D., en selvbiografi, 1966; Den perforerede by, 1969; Ord, 1970; Portræt, 1972; Varekatalog, 1976; 19 historier, 1978; Et sted mellem sort og hvidt, 1982; S.D. om S.D., 1988; 36 fotos (selvportræt), Kunstindustrimus. 1972. TV: Program om flaget (1970); S.D. kender en, der hedder S.D. (1990).

Literature

Inf. 7.7.1951 (Ole Sarvig); Ib Sinding i: F 15 Kontakt nr. 3, 1975; H.P.Jensen og Søren Houmann i: Herning Kunstmus. Bulletin, 1985; Jens Jørgen Thorsen: Modernisme, 1987; Søren Houman, Finn Terman Frederiksen og H.E.Nørregård-Nielsen i: I tvillingens tegn, Randers Kunstmus. 1989; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989.

Author: Jens Henrik Sandberg (J.H.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.