Doris Bloom

Weilbach information

Genealogy

Bloom, Doris Desirée, *1954, maler. *22.3.1954 i Vereeningen, Sydafrika. Forældre: Farmer Joseph Samuel B. og Ascia Liebermann Kushner. ~17.6.1979 i Hornbæk med mag.scient., senere etnograf Henrik Lewis-Guttermann, *3.3.1949 i Kbh., søn af grosserer John Joseph G. og sekretær Birte Lewis.

Biography

Doris Blooms baggrund i det politisk urolige og menneskeligt splittede Sydafrika forklarer det socialt bevidste engagement, der får mennesket og sporene efter menneskelig adfærd til at stå i centrum i hendes gennemgående store malerier som gradvist genkendelige strukturer og former. Hendes symboler er af intuitiv karakter, beslægtet med C.G. Jungs udforskning af arketyperne og det kollektivt ubevidste. De konkretiserer sig ikke i afgrænsede figurer, men anes eller fremmanes i den malede flades eruptive og sammenhængende stoflighed som heftige, gestuelle formler for vitalitet, død, kærlighed eller erotisk sammensmeltning. B. har også arbejdet som tegner og grafiker, og hendes oprindelige uddannelse som keramiker har præget hendes utraditionelle kolorit, der sjældent bevæger sig langt fra jordfarverne.

Education

Johannesburg Coll. of Art 1972-74; Kunstakad. Kbh. (Dan Sterup Hansen, Robert Jacobsen og Helge Bertram) 1976-84.

Travels

London, Paris, Rom, Berlin m.m. 1977-82 (m. Kunstakad.); Det da. Akad., Rom 1985; adsk. rejser til det øst- og sydlige Afrika 1977-91 samt Italien siden 1987.

Occupations

I best. for Overgaden 1986.

Scholarships

Carlsons Pr. 1981; Aug. Schiøtt 1984; Dronn. Ingrids romerske Fond 1985; Ole Haslund 1987; Villiam H. Michaelsen 1987; Stat. Kunstfond 1989, det 3-årige stip. 1990; Gerhard Henning 1991; Ny Carlsbergfondets store udlandslegat.

Exhibitions

Charl. Forår 1977, 1981-82; KP 1979, 1981-83; Charl. Eft. 1982, 1984, 1987; Europaprijs, Stedelijke Mus., Oostende, Belgien 1984; Focus 5, Gl. Holtegaard 1987; Himmelgåden, Den frie Udst. bygn. 1989; Decembristerne 1989, 1991; FIAC, Gal. Asbæk 1989-90; Zebra 1991; Keramiske skitser, Køge Skitsesaml. 1991; Basel Art Fair 1992; Spejlbilleder, Fr.borg Slot 1992. Separatudstillinger: Gal. Admiralgade, Kbh. 1981, 1983; Trevor Coleman Gal., Johannesburg 1982; Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1985, 1987, 1991; Gal. Asbæk, Kbh. 1986, 1988, 1991; Boibrino Gal., Sth. 1989; Studio E, Rom 1989; Gal. 1, Göteborg 1988, 1992; Ribe Kunstmus. 1989; Vejle Kunstmus. 1991; Sønderjyll. Kunstmus. 1992; Lunds Konsthall 1992; Gemeente Mus., Arnhem, Holland.

Artworks

Skikkelse i naturen (1982, Kobberstiksaml.); Ragdolls (1983- 84); Yellow Man (1983-84); Davids Hus (1984, Horsens Rådhus); Colossus (1987); Termite Tea Party (1987); Petitio Principii (1987); Xwe (1988); Exclusively worn by Chiefs (1989, Vejle Kunstmus.); What Rough Beast slouches towards Betlehem (1989); Uddrivelsen af Paradis (1990); Making the Rubble Bounce (1990).

Literature

Jacob Wamberg: D.B. Da. Nutidskunst 11, 1991 (eng. oversætt.: The Labyrinthine Nest: The Art of D.B., Johannesburg 1991); samme i: D.B., Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1987; Øystein Hjort i: D.B., Boibrino Gal., Sth. 1989; Anders Kold i: D.B., Studio E, Rom 1989; Poul Erik Tøjner i: D.B., Vejle Kunstmus. 1991.

Author: Peter Michael Hornung (P.M.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.