Nicolai Dajon

Weilbach information

Genealogy

Dajon, Nicolai, 1748-1823, billedhugger. *21.1.1748 i Kbh., ?14.12.1823 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Bygningsskriver, senere materialforvalter og bygn.kommisær Frantz D. og Agnete Plum. Ugift.

Biography

Nicolai Dajon begyndte sin uddannelse på Kunstakademiet som 11-årig og afsluttede gennemgangen af Akademiets skoler med den store guldmed. 1766. Hans relief, Israelitterne samler manna i ørkenen, er ikke bevaret. D.s fortolkning af nyklassicismen blev afgørende præget af hans professorer, af J.-F.-J. Saly og af Johannes Wiedewelt, der planlagde hans rejse og rådgav ham om Romeropholdet. Efter hjemkomsten fortsatte han den almindelige akademiske karriere som medlem af og som professor ved Akademiet efter Wiedewelt. D. kom kun til at udføre få større arbejder, skønt han gjorde udkast til flere store monumenter. Hans største og betydeligste værker er de to allegoriske kvindefigurer til Frihedsstøtten, hvor monumentalitet og yndefuld bevægelse indgår en lykkelig forening. På grundlag af disse statuer er de smukke brændtlersfigurer af årstiderne fra Vodroffgaards Have bestemt som arbejder af ham. D. udførte portrætbuster og en lang række enkle gravmæler med et relief, hvor figurerne kan være ret bastante, eller med den afdødes portrætmedaljon. I sine portrætter synes D. at have fastholdt modellens karakteristiske træk i forbindelse med en klar, klassisk udformning af ansigtet og en detaljeret, dekorativ bearbejdelse af hår og dragt. En del af D.s arbejder er ikke bevarede.

Education

Kunstakad. Kbh. 1759; lille sølvmed. apr. 1764 (jan. kv. for tegn.); st. sølvmed. apr. 1765 (jan. kv. for tegn.); lille guldmed. apr. 1766 (juli kv. 1765 for modellering); st. guldmed. apr. 1766; arb. i Wiedewelts værksted indtil Romerrejsen; Det franske akad. i Rom; privat akad. i Rom.

Travels

Gennem Tyskland og Østrig til Italien 1775 med ankomst Rom aug.; hjemrejse 1781.

Occupations

Ved Kunstakad. Kbh.: Tilsyn i modelsk., undervisn. i modellering 1787, prof. 1803; revisor 1798, 1804-05, 1809, 1814; kasserer 1801-02, 1809-10; valgt til dir. 1815 (valget miskendt af kongen), dir. 1818-21; opsyn med monumenterne i Roskilde Domk. og statuerne i Fredensborg 1798.

Scholarships

Akad. st. rejsestip. marts 1775; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1781; medl. 1783.

Exhibitions

Salonen 1794, 1815; Charl. Forår 1823; Skulptur fra 18. Aarh., Kunstforen., Kbh. 1919; Modeltegn. fra Akad. Modelsk., smst. 1942; Akad. for de Skønne Kunster, Sophienholm 1979; Det kgl. Teaters kunstnere, Fr.borgmus. 1984- 85.

Artworks

Østersøen, også benævnt Øresund (1783, medl.stk., Kunstakad. Kbh.); Tapperhed og Borgerdyd (1792-97, marmorstatuer på Frihedsstøtten, statuetter i polykrom porcelæn i Kunstindustrimus.). Buster: Frederik VI som ung kronprins (1784, marmor, Sorø Akad.); Ludvig Holberg (gips, 1784, Det kgl. Teater); A.P. Bernstorff (marmor, Fr.borgmus.); F.C. Winsløw (gips, Kbh. Univ., Medicinsk-hist. Mus.). Medaljoner: Jens Lowson (gips, 1780erne, Stat. Mus. for Kunst); Frederik VI som kronprins (marmor, ca. 1805, Nørrejyll. Tøjhus, Randers). Gravmæler: A.C.Hviid ?1788 (oprindeligt Ass. Kgrd., Kbh., medaljon i marmor flyttet til Regensen); Sophie Wilhelmine Bornemann (1792-94, Ass. Kgrd., Kbh., bronzeret gipsmodel, Kunstindustrimus.); Anton Moltke, hustru og datter (sarkofager, 1793, Chr.k., Kbh.); O.J.Samsøe ?1796 (Ass. Kgrd., Kbh.); Marie Cathrine Preisler ?1797 (smst., forsv., model til portrætmed. i Bakkehuset); Søren Gyldendal ?1802 (smst.); Andreas Weidenhaupt ?1805 (smst.); I.W.O. og G.D.F.Koes, (1806, smst.); Johannes Wasserfald, efter tegn. af Jens Bang (1807, smst.); Johan Christian Gandils familiegravsted (før 1810, smst.); J.Boye Magens ?1813 (Holmens Kgrd.); Petronelle Omsted (1811, Haug, Norge); Peder Tordenskiold, efter tegn. af P. Malling (1818-19, Holmens K.). Tilskrivninger: Høsten, Foråret (fragment, hoved), Sommeren (fragment, halv figur) (brændtlersfigurer fra Vodroffgaards Have, 1780erne, Stat. Mus. for Kunst); P.F.Suhm (gips, Fr.borgmus.); Jørgen Nicolai Holm (portrætrelief, marmor, Stat. Mus. for Kunst); Anne Marie Mørch Secher ?1799 (gravrelief, Kasted Kgrd.); gravmæle for Hans Rind (ca. 1821, Ass. Kgrd.). Tegninger: Liggende mandlig model (rødkridt, Kunstakad. Bibl.); udkast til gravmæler, monumenter, gallionsfigur, medalje til reformationsfest 1817 m.v. (Kobberstiksaml.); forslag til gravmæle over Nikolaj Abildgaard (1809, Rigsark.); gravmæle (Vestsjæll. Kunstmus.).

Literature

Personalhist. Tidsskr. 6. rk. VI 1915, 45-53; Fr.Thaarup: Fædrenelandsk Nekr., 1821-26, 1835-44, 184f; J.M.Thiele: Thorvaldsen I-IV, 1851-56; F. Meldahl og P. Johansen: Kunstakad., 1904, 103, 182; Emil Hannover i: Kunstindustrimus. Virksomhed, 1916, 26f; Victor P.Christensen i: Kunstmus. Aarsskr. VI, 1920, 112f; Leo Swane smst. VIII-X, 1924, 264; Victor P. Christensen i: Holberg Aarb. 1925, 74-78; Leo Swane: Abildgaard, 1926; V. Thorlacius-Ussing i: Kunstmus. Aarsskr. XVI-XVIII, 1931, 258-61; samme i: Rom og Danm. I, 1935, 169-73; Fr. Weilbach i: Hist. Medd. om Kbh. 3. rk. I, 1934-35, 260-63; August Nielsen smst. 3. rk. III, 1939, 152, 160f, 164; S.B. Fredstrup: Figurer og andre plastiske Arb. fra den kgl. Porcelainsfabrik, 1939, 74f; Fr. Weilbach i: Fra Arkiv og Museum, Ser. 2, II, 1943, 129, 132; Haavard Rostrup: H.W.Bissen I, 1945, 28f; V. Thorlacius-Ussing i: Danm. Billedhuggerkunst, 1950; Henning Valeur Larsen i: Hist. Medd. om Kbh. 1960, 23-25, 27, 31, 40, 61, 94; Danm. K. 7, Kbh., 1960-65; Else Kai Sass: Thorvaldsens portrætbuster, 1963, I, 22f; Torben Holck Colding i: Da. kunsthist., bd. 3, 1972; J.Fr.Nørbæk i: Det kgl. Teater, program nr.1, 1972-73; Hakon Lund i: Chr.borg Slot II, 1975, 35f; Emma Salling: Kunstakad. guldmed.konk., 1975, 55f; Danm. K., Århus Amt III, 1968-; Karin Kryger i: Forblommet antik, 1988, 178; samme: Allegori og borgerdyd, 1985; Hans Christian Bjerg, John Erichsen: Da. orlogsskibe, 1980, 156f; Karin Kryger: Frihedsstøtten, 1986; samme i: Da. identitetshist. I, 1991, 365, 367-70, 380f.

Author: Emma Salling (E.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.