John Lübschitz

Weilbach information

Genealogy

Lübschitz, John Leopold 1858-1941, maler. *23.4.1858 i Kbh., ?13.2.1941 i Gent., begr. i Kbh. (Ass.). Forældre: Malerm., dekorationsmaleren Carl Bernhard L. og Martha Maria Guldbrandsen, ~29.5.1884 i Kbh. med Emmy Laura Sophie Stein, *2.10.1859 smst., ?6.5.1912 smst., datter af billedh. Johan Carl Hendrik Theobald S. og Emmy Laura Suzette Schiøtt.

Biography

John Lübschitz ville oprindelig være arkitekt, men skiftede i januar 1880 uddannelse, tilskyndet af F. Vermehren. Som maler valgte han naturalismen som udtryksform og udstillede fra 1880erne enkelte genrebilleder med sociale emner og en del portrætter. Med udgangspunkt i friluftsmaleriet blev L. først og fremmest landskabssmaler. I en lidt forsigtig, men stemningsfuld udtryksform skildrede han med forkærlighed Københavns omegn og Øresundskysten, og har desuden malet fjord- og skovlandskaber fra Vejleegnen, Rebild Bakker, Bornholm og det sydfynske øhav. I Frankrig har han besøgt Vendée, Marne og Bretagne og malet smukke studier af bondebefolkningen. L.s væsentlige indsats ligger imidlertid i raderkunsten, som han lærte under sine lange ophold i Frankrig i 1890erne, omtrent samtidig med at Carl Locher tilegnede sig teknikken i Berlin. Af Sigurd Schultz betegnes L. imidlertid som den kyndigste tekniker herhjemme. L. fandt en ny, transparent fernis og en speciel radernål, der bærer hans navn, og han tilskyndede bl.a. Otto Bache, Erik Henningsen, J. Skovgaard og Hans Tegner til at radere. Hans egen noget tørre grafik er udført i en let streg uden toner. Trods sin deltagelse i samtidens betydelige udstillinger og kontakt med mange af tidens kunstnere, er L. i dag kun dårligt kendt.

Education

Student, Sorø Akad. 1876; Tekn. Sk. 1876-77; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1877, modelsk. jan. 1881, afg. som maler 1882.

Travels

Norge 1884; Paris 1884, 1889, efterår 1893-efterår 1898 med besøg på Kanaløerne og England; senere korte rejser til Tyskland, Frankrig, Sverige.

Occupations

Fmd. for Grafisk Kunstnersamf. 1913-17; en tid fmd. for Kunstnerforen. af 18. Nov.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1901; Akad. 1904.

Exhibitions

Charl. Forår 1881-83, 1885-87, 1889, 1891-1894, 1896-97, 1899-1909, 1911-16, 1918, 1933, 1937; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1921, 1927, 1936-37, 1942; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; München 1890; Berlin 1892; verdensudst., Chicago 1893; Salonen, Paris 1894, 1896; KE 1904-05, 1908; Landsudst., Århus 1909; Den baltiske udst., Malmö 1914; Dyrehavens Malere 1916-21, 1923-25; Grafisk Kunstnersamf. 1918; Nord. Grafik, Oslo og Sth. 1924, Kbh. 1925; Da. Kunststævne, Forum 1929; Soransk Kunst, Sorø 1936; Konstnärer hos Mor Cilla, nord. målare i Arildsläge 1856-1913, Krapperups Mus. 1987.

Artworks

Blegdams Fælled (1882, Kbh. Bymus.); Lille pige med en kurv (1882, tidl. smst.); En kop kaffe (udst. 1882); Akssamlere, Bretagne (1884); Portræt af Th. Stein (udst. 1883); Jotunheimen (1884); Skøjteløb på Kastelsgraven (1886, Vestsjæll. Kunstmus.); En kritisk dag (udst. 1889); Stranden ved Daugaard, Vejle Fjord (1892, smst.); Nørre Fælled (1892, tidl. Johan Hansens Saml.); Besøg hos bedstemor, Bretagne (1896); Huse ved stranden (1896, Vestsjæll. Kunstmus.); Gammel kone fra Vendée i Frankrig (udst. 1899); Christiansborg Slots ruiner, vinternat med sne (1900, Kbh. Bymus.); Sommeraften ved Bøllemosen (udst. 1905); Ved kildesøen (1914); Selvportræt (tidl. Johan Hansens Saml.). Grafik og tegninger: Portræt af en ung pige (1894, udsendt af Den da. Radeerforen.); Album med 34 tegn. og 22 raderinger (Vestsjæll. Kunstmus.); raderinger (Kobberstiksaml.).

Literature

Sig. Müller i: Julealbum 1894; samme: Kunsten at radere, 1897; Berl. Tid. 27.11.1897; Henrik Brøchner i: The Studio, summer 1902; Sig. Schultz i: Danske i Paris, bd. II, 1938; Henrik Olrik i: Soranerbl. 1941, 12f; Jørgen Sthyr: Da. grafik 1800-1910, 1949. Auktionskataloger: Kunsthallen 26.-27.5.1941; 18.6.1941; 8.11.1941 (dødsbo). Breve til Sig. Müller (Hirschsprung); Sig. Schultz' arkiv (Kunstakad. Bibl.).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.