Otto Sarp

Weilbach information

Genealogy

Sarp, Otto, 1885-1945, maler. *6.6.1885 på Fr.berg, ?14.11.1945 i Hell., begr. smst. Navneskift fra Sørensen 12.5.1916. Forældre: Komm.lærer, senere skoleinsp. Peter Frederik Sørensen og Marie Christine Vilhelmine Behrens. ~7.10.1910 i Kbh. med maleren, tegneren Gerda Ploug Sørensen (se Ploug Sarp, Gerda), *8.12.1881 i Kbh., ?16.5.1968 i Ballerup, datter af fuldmægtig ved Kbh. Magistrat Johan Daniel S. og Lovise Theresia Ploug.

Biography

Otto Sarp modnedes stilfærdigt som landskabsmaler i mellemkrigsårene, hvor han først med forkærlighed fandt motiver til sine oftest store lærreder på Mols, i Gl. Ry og Kandestederne og siden i Jyderup og skovene ved Hvalsø på Sjælland. En knæsat dansk landskabstradition med rødder i Guldalderen blev kultiveret fulgt til dørs i hans kunst, men S. levede tilbagetrukket uden nogen stor berøring med sine mere samtidsorienterede kollegaer. Han fordybede sig i perioder med forkærlighed i træskærerarbejde eller akvarel, men et skrantende helbred satte fra begyndelsen grænser for hans udfoldelse, og et ophold i Frøslevlejren 1944-45 bidrog til hans tidlige død.

Education

Dimitt. fra Brdr. Vermehrens Malersk.; Kunstakad. Kbh. (Otto Bache, Jul. Paulsen og Viggo Johansen) 25.4.1904-forår 1908.

Travels

Til Norge adsk. gange på sanatorieoph. 1907-10; Sverige; Paris 1922.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1915, 1917-18. Separatudstillinger: Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1919 (s.m. Gerda Ploug Sarp); Den frie Udst. bygn. 1936 (retrosp., s.m. samme); Gal. Punkt 14, Kbh. 1971 (s.m. samme).

Artworks

Kostald. Kandestederne (udst. 1917); Landskab fra Gl. Ry- egnen (udst. 1918).

Literature

Berl. Tid. 17.1.1936 og 15.11.1945. H.E.N.- N.

Author: forfatternavn ukendt (null) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.