Poul Bækhøj

Weilbach information

Genealogy

Bækhøj, Poul, *1942, billedhugger og keramiker. *19.1.1942 i Åbenrå. Forældre: Lagerforvalter Jens Kristian B. og bogholder Margrethe Hansen. ~5.3.1982 i Århus med ark. Hanne Egebjerg Frantsen, *8.3.1956 i Odder, datter af grosserer Carl Egebjerg F. og Anne Kirstine Sørine Rasmussen.

Biography

Poul Bækhøj var til en start elev, siden laborant på Cheminova ved Lemvig, men arbejdede allerede dengang med billedkunst og kunsthåndværk, tilskyndet af maleren og kunstformidleren Jonna Sejg. Omkring 1970 helligede han sig helt og fuldt billedkunstnerisk virksomhed som keramiker. Hans bopæl i det indre Århus fungerede i 1970erne som åbent galleri og værksted. Fra omkring 1980 har B. udelukkende arbejdet med skulptur, først og fremmest i granit. I sine keramiske krukker og fade har B. arbejdet med enkle, store former og en raffineret ornamentering. Den samme holdning har præget B.s virksomhed som billedhugger, hvor værkerne ofte er udformet som forstørrede bånd med helt glatte flader. Den gennemførte formbehandling forstærker indtrykket af stivnet bevægelse. I senere arbejder har B. givet sig selv lov til en friere bearbejdning af granitten og har arbejdet med mere komplekse sammenstillinger af forskellige materialer og figurationer.

Education

Selvlært.

Travels

Hyppige ophold i Sydspanien (Níjar) fra 1967.

Occupations

Censor for KP 1977, 1978; medl. af Å-udst. kom. 1980- 82.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1978.

Exhibitions

KE 1970, 1975, 1979-80; KE 75 års jub., vandreudst. 1975; Charl. Forår 1976, 1979; KP 1976, 1979, 1981; Skulpturer i en have, Varmegal., Kastrup 1984; En vifte af da. billedhuggere, Kgs. Have, Kbh. 1984; Skulptur 85, Da. Billedhuggersamf. 80 år, Aalborghallen m.fl. 1985; Koloristerne 1987; Hollufgaard, Odense 1988; Ovalen 1988; Skulptur, Nikolaj, Kbh. 1989; M 59 1989-92. Separatudstillinger: Borbjerg Mølle 1964; 4 vestjyder, Aabenraa Mus. 1966 (s.m. Ejler Berg, Gaston Law og Gunvor Morchmann Larsen); Gal. 58, Århus 1971; Trefoldigheden, Kbh. 1974; Århus Kunstbygn. 1977 (s.m. Bodil Brems, Per Baagøe og Monika Poulsen); Kunstbygn., Filosofgangen, Odense 1978; Det kollektive Gal., Århus 1979; Gal. Ti, Tistrup 1981 (s.m. Arne Sørensen og Jean Elisabeth Langwadt); Holstebro Kunstmus. 1983 (s.m. Ejgil Westergaard og Paul Cederdorff); Kunstnernes Hus, Århus 1989; Gal. Ægidius, Randers 1990.

Artworks

2 krukker (stentøj 1980, Aarhus Kunstmus.); Stort fad (stentøj 1981, Kunstindustrimus.); 2 krukker (stentøj 1984, Aabenraa Mus.); skulptur (granit 1984, smst.); skulptur (granit 1984, Rådhushaven, Åbenrå); skulptur (granit 1985, Torvet, Vildbjerg); skulptur (granit 1986, P&T, foran posthuset i Skjern); skulptur (granit 1986, Herning Kunstmus.); skulptur (granit 1986, gågaden i Herning); skulptur (granit 1988, gågaden i Randers); skulptur (granit 1988, Hadsund Bibl.); Relief i 16 dele (1989); skulptur (granit 1990, Torvet, Hadsund); skulpturgruppe (1993, Billund Skulpturpark).

Literature

Karin Kryger (red.): Nye gravminder, 1992, 34, 36, 51, 98.

Author: Jesper Knudsen (J.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.