Robert Risager

Weilbach information

Genealogy

Risager Larsen, Robert, *1922, maler og grafiker. *2.2.1922 i Viborg. Forældre: Forretningsmand Niels Rudolf L. og Agnes Kristine Jensen. ~4.8.1946 i Kbh. med maleren Else Cecilie Jensen, *28.12.1919 smst., ?2.2.1991, datter af forretningsfører Svend Alfred Johannes J. og Ane Cecilie Sofie Hansen. Ægteskabet opl. 1972.

Biography

Robert Risagers tidligste malerier var holdt i dæmpede, ofte grå-brune toner, men disse afløstes snart af en lysende klar farveholdning. Billederne er oftest symmetrisk opbyggede, præget af geometriske former, selv når det drejer sig om gengivelse af lys, skygger og reflekser, som f.eks. Rådhuspladsen, aften. R.s arbejder kredsede i mange år om den menneskelige skikkelse. Udsmykningen i Flade Kirke er dekorativ og farveglad som middelalderens kalkmalerier og gengiver bibelske motiver i en stærkt forenklet stil. Malerierne i Hadsund Skole viser en udvikling hen mod en yderligere forenkling og stilisering af motivet, som udgøres af legende børn, hvis kroppe opløses til geometriske former. I midten af 1960erne ses en mere spontan udformning af motiverne, ligesom den klare farveholdning atter afløses af dæmpede toner, der kan tendere mod en gråskala. Motiverne er nu i bevægelse, de statiske, geometriske former udvikles til bevægede forløb, ofte cirkelslag, der forenes i halvmåneformede figurer. Overgangen karakteriseres tillige af brugen af olie i stedet for tempera samt af en grovere penselføring. På samme tid udførte R. sparsomt glaserede stentøjsrelieffer, ofte i okkergule eller gråsorte toner, også de er præget af cirklende linier. Udsmykningen i Vigerslev Skoles svømmehal udgjorde endnu et skridt bort fra det naturalistiske. Den består af polykrome keramikfliser af uregelmæssig form på hvid murstensbaggrund. Dekorationen genspejler i sin lette, flagrende bevægelse hen over væggen lysreflekser på vandoverfladen. I 1969 udførte R. sin første skulptur. Den store jernskulptur til Herning har ikke mere mennesket som udgangspunkt, men er inspireret af et stykke sammenkrøllet papir. De senere års arbejder viser en tiltagende abstraktion, fra den geometriske udsmykning af Sølunds spisesal til de seneste titelløse malerier, der kun lader ane en naturalistisk inspiration bag rektangler og kvadratnet, sat op mod stærktfarvede baggrunde. Sideløbende med malerier og udsmykninger har R. udført grafik, ofte helt ned i frimærkestørrelse. De tidligste raderinger er udført med en følsom, fin streg og gengiver ofte børn i leg. R. har tillige arbejdet med træsnit og serigrafi.

Education

Tekn. Sk., Viborg 1940-41; Kunstakad. Kbh., malersk. (Sigurd Wandel og Vilhelm Lundstrøm), grafisk sk. (Holger J. Jensen), freskosk. (Elof Risebye) okt. 1942 forår 1950; st. sølvmed. 1950; lille guldmed. 1952.

Travels

Holland 1947; Rom, Firenze, Ravenna 1950- 51.

Occupations

Medarb. hos Elof Risebye ved aftrækning af Sonnes friser på Thorvaldsens Mus. 1951-52; i censurkom. for KE 1953; i arb.udv. for Købestævnet, Fr.cia 1963-64; medl. af Akad.rådets udv. for kirkekunst 1972- 80.

Scholarships

Det ital. statsstip. 1950-51; Akad. 1953, 1960; J.R. Lund 1956; Rigenstrup 1959; Zach. Jacobsen 1972; Stat. Kunstfond 1972.

Exhibitions

Charl. Forår 1945-49, 1953; Charl. Eft. 1946-49, 1953-56, 1959-60, 1964, 1971; Nord. Kunst, Nat.mus., Sth. 1946-47; Nord. Grafikunion, Liljevalchs Konsthall, Sth. 1948; KE 1948-53; Vild Hvede, Kunstindustrimus. 1948; Da. Grafik, Prag 1948; Yngre da. og no. grafik 1949-50 (vandreudst.); Peintures gravures danoises, Mus. Galliéra, Paris 1953; Koloristerne 1956-59, 1962-67; Da. nutidskunst, Charl.borg 1957; Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs Konsthall, Sth. 1961; Grafik från Konstfränjandet, smst. 1962 (s.m. Grödingegruppen og Poul René Gauguin); Å- udst. 1964-65, 1979; Unionen, Oslo 1967; Decembristerne 1968-73, 1975-86, 1988-97; Salon des Réalités Nouvelles, Paris 1971; Stat. Kunstfond, Koldinghus 1976. Separatudstillinger: Internat. grafikudst., N.Y. 1956; Amdals Kunsthdl., Kbh. 1963; Ålborg Kunstgal., Ålborg m.fl. 1965-66; Da. Centralbibl., Flensborg 1969; Athenæum, Kbh. 1970; Stensalen, Kunstindustrimus. m.fl. 1971-72; IE Graphic, Kbh. 1973; Helsingør Centralbibl. 1974, 1988; Gal. A gruppen, Kbh. 1975; Rødovre Hovedbibl. 1984.

Artworks

Familien (fresko, st. sølvmed. 1950); kirkeudsmykn. (lille guldmed. 1952); Rådhuspladsen, aften (før 1961); Fodgængere og cyklister (før 1961); Indtryk fra menneskehavet (1964, Ortopæd. Hosp., Århus); Oplevelser i menneskehavet (1966, Rødding Borger- og Realsk.); Kristusbilleder, metamorfoser (mappe med 4 silketryk samt omslag, 1971); Rektangel (tusch, 1977, Åbenrå Statssk.); Juletræ (1982, Herning Kunstmus.); uden titel (udst. 1997); endv. grafik i Kobberstiksaml.; i Nat.mus., Sth. Udsmykninger: Flade K. ved Fr.havn (fresko, 1956); Hadsund Sk., trapperum (mal., 1961); Vestre Kirkegrd., Kbh., Sdr. Kapel (mosaikker, 1962); Herning Statssem., indgangen (glasmosaik, 1965); Sk. ved Vigerslev Allé, Kbh., svømmehal (keramisk relief, 1969); H.C. Ørstedsv./Sjæll.g., Herning (jernskulptur, 1969); Gasværksv. Sk., Kbh. (gavlmal., 1981); Plejecentret Sølund, Kbh., spisesal (vægmal., 1981); Nørrebros Teater, Kbh. (totaludsmykn., 1989). Skriftlige arbejder: Kunst som incitament, kronik i Jyll.p. 19.10.1964; flere tekster i kat. til egne udst.

Literature

Helge Ernst i: Hvedekorn, 4, 1955, 109-13; Berl. Tid. 16.6.1958 (J.Z.); 30.12.1971 (Gunnar Jespersen); Randers Dagbl. 20.5.1961; Ib Sinding Jensen i: Kunst, 1, 1961, 10-12; samme i: Kat. Ålborg Kunstgal. 1965; Berl. Aften 12.8.1969 (Virtus); Aalborg Stiftstid. 11.9.1965; Jyll.p. 15.9.1965; Pol. 13.10.1965 (B.E.); 1.11.1969; 13.3.1981 (Pierre Lübecker); Aktuelt 15.10.1965 (Ejg. N.); Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989, 130f. Atelier, DR TV 12.10.1965; Menneskehavet, DR TV 19.8.1970.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.