C.A.v. Benzon

Weilbach information

Genealogy

Benzon, Christian Albrecht von, 1816-1849, maler. *11.7.1816 i Kbh., ?3.9.1849 i Paris. Forældre: Kammerjunker Jacob v. B. til stamhuset Christiansdal, Tirsbæk samt Ågård og operasanger ved Det kgl. Teater Sophie Catharine Holm. ~i Düsseldorf med maleren Marie Therese Hubertine Rosalie Cazin.

Biography

C.A.v. Benzon malede og udstillede flere portrætter bl.a. et af H.C. Andersen. Det vandt ikke digterens udelte begejstring, men viser gode iagttagelser på trods af manglende færdighed. J.L. Lunds store figurkompositioner og tætte forbindelse til den tyske malerkunst ansporede B. til at søge en videreuddannelse som historiemaler i Düsseldorf. Her fik han både sikkerhed i at udforme figurrige kompositioner og gengive minutiøse detaljer. Efter ægteskabet med maler Rosalie Cazin blev deres hjem et kulturelt samlingspunkt, det brillanteste i byen iflg. maleren Elisabeth Jerichau-Baumann. Han flyttede til Paris i 1845, men endte på trods af en æresbevisning i gældsfængsel og døde af kolera i 1849. I Danmark afvistes Düsseldorfskolen af N.L. Høyen især på grund af den mørke, bruntonede farveholdning. Set med international målestok formåede B. at fastholde fortællingens dramatiske højdepunkt ved en scenisk opbygning af handlingsforløbet, en sikker fordeling af lyset omkring hovedpersonerne og en understregning af kontraster, mens personskildringer og dekorative detaljer gengives med stor omhu og fornemmelse for midler og materialer.

Education

Kunstakad. Kbh. (J.L. Lund) 1833-36; Akad. i Düsseldorf (T. Hildebrand og W. Schadow)1839-42 .

Travels

Düsseldorff 1839-42; bosat i Paris fra 1845, bortset fra en kort rejse til Odense 1848.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 183638, 1842, 1844, 1846.

Artworks

Portræt af H.C. Andersen (1835, Fr.borgmus.); Knud den Helliges drab i Skt. Albani Kirke 1086 (1843, Fyns Kunstmus.); Normannerhøvdingen Hastings indtager en italiensk stad med list (1846); Ludvig IV af Frankrig erkender i Rouen, i Harald Blåtand af Danmarks nærværelse, Richard I og hans efterkommere for hertuger af Normandiet (Rådhuset i Rouen); repr. i Kobberstiksaml.

Literature

H.C. Andersen: Saml. Skrifter, 1876; L. Dietrichson: Adolph Tidemand, 1878; Fyns Tid. 1.7.1934 (Herm. Madsen); Herm. Madsen: Den fynske Malerkunst, 1935; Lars Dybdahl i: Kunst, samfund kunst, en hilsen til Broby, 1987; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., bd. 1, 1990; Danm. Adels Aarb. LIV, 1937 II, 16. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.