Otto Deleuran

Weilbach information

Genealogy

Deleuran, Otto, 1914-1987, maler og grafiker. *18.2.1914 i Odense, ?11.5.1987 smst., begr. på Dalum Kgrd. Forældre: Bagerm. Isaac Ludvig D. og Marie Mathilde Irmler. ~2.6. 1945 i Odense med tegneren Siga Kathrine Christoffersen, *7.4.1920 i Langeskov Birkende Sogn, datter af gårdejer Johannes C. og Maren Kathrine Elisabeth Clausen.

Biography

Otto Deleuran dyrkede fra sin debut i 1942 til slutningen af 1960erne en naturromantisk udtryksform, der kom frem i landskaber eller figurbilleder i stilfærdige, ofte mørke farver. Såvel farver som motiver, bl.a. fra kolonihavemiljøet, var stemt i mol. Fra slutningen af 1960erne skete der et skred. D. begyndte nu at arbejde med et abstrakt udtryk, bygget op af bløde, geometriske former og med stærkt lysende farve. Her blev træsnittet det foretrukne materiale, hvor han opnåede de fineste resultater. I D.s fornemme collager indgår sækkelærred, aviser, korkpropper og tegnestifter, indfarvet med akvarel og kul, i en fremragende organiseret stoflighed, som er det bærende element i disse billeder.

Education

Tekn. Sk., Odense hos maleren Albert Elmstedt 1941- 42.

Travels

Sth. gentagne gange fra 1948; Norge adskillige gange 1955-79; Rostock 1960, 1963; Amsterdam 1961, 1984; Paris gentagne gange 1967-82; Jugoslavien 1970; Færøerne 1981; Kreta 1985.

Occupations

Scholarships

Studieoph. Lysebu, Norge 1955, 1958; H.C.Kofoed 1955, 1961-63; Benny Claudi-Pedersen 1960, 1962-65, 1968, 1970-71; Emma Bærentzen 1964; J.W.Larsen 1966.

Exhibitions

KE 1942, 1945, 1953-60; Den fynske Forårsudst. 1944-48; Diagonalen 1949-53 (medstifter); Det fynske Kunstnersamf., Odense 1951-52, 1960-63; KP 1956-57; Klasen 1957-58 (medstifter); Charl. Eft. 1961-63, 1966, 1968-69, 1971, 1983, 1985; Exhib. of Modern Da. Painting, Porcelain and Silver, Usher Gal., Lincoln 1964; Oktoberudst. 1964-67 (medstifter); Grafik fra 5 kontinenter, Leipzig 1965; Mus. am Ostwall, Dortmund 1965-66; Kunstudst.bygn. Filosofgangen, Odense 1968, 1972; Fyns Grafiske Værksted, Det da. Hus, Paris 1979; endv. udst. på mus. i og uden for Skandinavien. Separatudstillinger: Kunstudst.bygn. Filosofgangen, Odense 1944, 1952, 1960, 1973, 1980, 1987; Trefoldigheden, Kbh. 1951; Noa-Noa, Kbh. 1955; Nyborg Gymn. 1960; Gal. Birkdam, Kbh. 1969; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1976, 1978, 1979 (s.m. Eiler Madsen); Kerteminde Kunstforen. 1983 (s.m. Steffan Herrik); Gal. J.B., Kbh. 1983 (s.m. Eiler Madsen); Fyns Kunstmus. 1990 (s.m. Aksel Jensen).

Artworks

Opstilling. Aften (1960, Fyns Kunstmus.); 10 grafiske blade (1960, Kunsthalle Rostock); raderinger (1963, Kobberstiksaml.); 75 raderinger (1962, Undervisningsmin.); 4 collager (1972, 1973, 1976, Fyns Kunstmus.); Vanddråben (2 serier farvetræsnit, 1982, Fyns Amts Kulturudvalg); repr. på SiD Kursuscenter i Svendborg; Norrköping Konstmus. og Östergotlands Landsting. Udsmykninger: Glostrup Storcenter (1973); Fuglen og Leg med bold (1981, Odense Sygehus, vaskeriet); farvelagt gangareal (1987, Børnepsyk. Hosp., Odense).

Literature

Herman Madsen: Fyns Malerkunst, 1964; Seks fynske kunstnere, Odense Tekn. Sk. 1984.

Author: Lise-Lotte Blom (L.-L.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.