Johannes Dyrbye-Skovsted

Weilbach information

Genealogy

Dyrbye-Skovsted, Johannes, 1913-1981, maler. *16.5.1913 i Bred, Vissenbjerg, ?23.4.1981. Forældre: Førstelærer Anders Peter Hansen Skallebølle Skovsted og Ane Marie Dyrbye. Ugift.

Biography

Johannes Dyrbye-Skovsted brugte i de tidligste landskabs- og figurbilleder enkle former og afdæmpede farver i et let monotont flademaleri, der i slutningen af 1930rne ændrede karakter. Han stiftede Germinalen 1934 sammen med bl.a. William Hansen og Georg Poulsen som protest mod at blive udelukket fra Forårsudstillingen i 1935 i Odense, og mødet med Germinalens kunstnere havde en forløsende virkning på hans udtryksform. Mens enkelheden bibeholdtes, fik landskabsmotiverne, blomsterbillederne og portrætterne mere betoning på det rytmiske, større rumlig virkning og en kraftigere kolorit. En kort periode med ekspressionistiske tendenser kan have forbindelse med hans deltagelse i Linien- udstillingen i 1937. Men D. vendte hurtigt tilbage til en mere naturalistisk form i en række let dystre landskaber og forenklende, psykologiserende portrætfigurer. Billederne vidner både stilistisk og indholdsmæssigt om indflydelse fra Edvard Munch, som D. havde mødt personligt, og fra Paul Gauguin, som det ses i Rena Kenmore. 1950- og 60ernes landskabsbilleder er præget af en løs, skitserende penselføring, tørhed i farverne med okker, hvidgul og lysblå som dominant. Kompositionerne er ofte malet i medlys med en mørk, blågrøn skyggeforgrund mod en varm gulgrøn flade, der kantet med træer og planter fører dybt ind i motivet. D.-S. holdt fast ved det naturalistiske, og betragtede inspirationen i øjeblikket som en styrende faktor. Sammen med de øvrige Germinal-kunstnere var D. med til, på et tidligt tidspunkt, at decentralisere kunstlivet i Danmark.

Education

Udd. maskinarb. 1933; teknikumudd. 1934-35, men opgav for at samle sig om maleriet; som maler autodidakt.

Travels

Tyskland 1933; Oslo 1934-35; Tjekkoslovakiet, Tyskland 1936; USA, Mexico 1937; Sth. 1947; Norge 1948; Holland, Belgien, Frankrig 1949; Tyskland, Østrig 1951.

Occupations

Medstifter af Germinalen 1934; fmd. fra 1942; medstifter og medl. af råd og jury for Det fynske Kunstnersamf.

Scholarships

Exhibitions

Germinalen, Odense 1935, 1936-39, 1941-42, 1944, 1948-49, 1951, 1955, 1963-64, 1966-67; KE 1936; Fyns Forum, Odense 1936; Linien 1937; Alfred Andersen, Kbh. 1939; Den fynske Forårsudst., Odense 1944; Det fynske kunstnersamf. 1952; Nyere da. malerkunst, Fyns Kunstmus. 1952. Separatudstillinger: Kunstudst.bygn., Odense 1949; Kunst- og Litt.foren., Nyk. F. 1962; Gal. Aigeus, Odense 1966; Alleshave, Fyn 1967.

Artworks

Et landskab (1934, Sejersted Bödtkers Saml., Oslo, nu ødelagt); 2 billeder (1951. Århus Komm.); Rena Kenmore, Scotland (1949); Juleroser og spansk krukke (1953, Fyns Kunstmus.); Kaprifolie (1955); Efterårsbillede (1960); Spansk blomst (1964); endv. batikarbejder, samt udf. ill. bl.a. til Ib Paulsen: Drivtræ, 1955 og Paul Gallico: Snegåsen, 1964.

Literature

Samleren, 1939, 24f; Fyens Soc. Dem. 2.4.1944; Fr.cia. Avis 27.5.1944; Fyns Tid. 26.3.1944; Fyns Venstrebl. 6.5.1947; 6.4.1949; Fyens Stiftstid. 4.5.1947; Ib Paulsen: Fynske Kunstnerportrætter VIII, 1955; Niels Th. Mortensen, Ib Paulsen m.fl.: Germinalen, en kunstnergruppe og dens miljø, 1964, 33-41, 58-60, 72f; Jyll.p. 20.8.1981 (nekr.).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.