Kujahn Blask

Weilbach information

Genealogy

Blask, ("Guschi" Kujahn) Berta Emma Auguste, 1902-1970, maler og tegner. *18.11.1902 i Hamburg af polsk-russiske forældre, ?28.6.1970 Kbh.~med maleren Jørgen Poulsen.

Biography

Kujahn Blask, der var født og opvokset i Tyskland, blev som kommunist og medlem af en politisk teatergruppe genstand for nazismens forfølgelse. I 1934 emigrerede hun til Danmark, alene med fire børn. Her blev hun som maler optaget i den unge kunstneriske avantgarde. B. begyndte som naturalist, men hendes kunstneriske udtryksform blev hurtigt den spontane abstraktion i temperamentsfulde og farvestærke malerier med naturen som igangsættende inspirator. Efter B.s eget udsagn var kernen i hendes maleri den uhæmmede arbejdsglæde. Som medlem af sammenslutningen Linien II fra 1948 modtog hun dog impulser fra det konkrete maleri, og hendes billeder blev omkring 1950 strammere i kompositionen.

Education

Autodidakt.

Travels

Occupations

Scholarships

Eckersberg-Thorvaldsen fondet; Stat. Kunstfond 1965-69; hædersmed. på Internat. bien., Ancona, Italien 1968-69.

Exhibitions

KE 1939-40, 1942-45, 1947; Høstudst. 1945-46; linien 1948-52; Linien, da. avantgardekonst, Skånska Konstmus., Lund 1950, Riverside Mus., N.Y. og Artists House, London 1951; Charl. Forår 1964-67, 1969; Charl. Forår 1966 i uddrag, Gal. Genevad, Sverige; Den Flexible1966; Aurora-gruppen 1969-71; Da. kunstneres selvportrætter, Brøndby Rådhus, Bibl. Kernen 1977; Linien II, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1988-89. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1949; Sparekassen Nyk. F. 1965; Fyns Kunstmus. 1970 (mindeudst.); Brøndby Bibl. 1971.

Artworks

Komposition (ca. 1948); Abstrakt komposition (ca. 1949, begge Nordjyll. Kunstmus.). Figurkomposition (1940rne, Fyns Kunstmus.); Præsternes hvide bønner (ca. 1955-70, Fyns Kunstmus.); tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

K.J. m.fl. i: Høstudst., kat. 1945; Ekstrabl. 12.8.1948; Pol. 2.5.1949; Flensborg Avis 5.2.1969.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.