Luigi di Giuseppe Grossi

Biography

Luigi Grossi var en flittig kunstner, og selv om hans arbejders kvalitet svinger noget, hører han til en af de betydelige billedhuggere i slutningen af 1700-tallet. Han skabte portrætbuster med en livlig personkarakteristik, og især er hans gravmæle over Anna Sophia von Bülow blevet rost. Han blev især benyttet af kredsen omkring familien Schimmelmann. I 1782 søgte han om dansk indfødsret, men opnåede den ikke, især fordi Kunstakademiets professorer satte sig imod. Han forlod landet omkring 1784 og rejste til Italien, men bevarede stadig kontakten til nogle af sine danske kunder. G. kom i 1789 i bitter strid med Emil Schimmelmann på grund af en brudt kontrakt om H.C. Schimmelmann og hustrus gravmæler.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.