Olaf Stæhr-Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Stæhr-Nielsen, Olaf Christian, 1896- 1969, billedhugger. *25.9.1896 på Fr.berg, ?24.5.1969 i Kbh., begr. smst. (Vestre). Døbt uden bindestreg. Forældre: Detailhdl., senere forvalter Rasmus N. og porcelænsmaler Augusta Olsen. ~1° 14.5.1927 på Fr.berg med Else Helene Marie Jensen, *10.5.1902 i Kbh., datter af oversergent Mads J. og Anna Christensen. Ægteskabet opl. ~2° 9.4.1935 i Kbh. med keramiker Eva Christiane Barfred Vilhjelm, *30.7.1911 på Fr.berg, ?26.4.1976 i Kbh., datter af dir. i Da. Rejsebureau Axel Fasting V. og Emma (Effie) Sophie Barfred.

Biography

Olaf Stæhr-Nielsen hørte til Einar Utzon-Franks første elevhold, menhavde allerede inden en udpræget sans for det raffinerede dekorative. Selvom han skabte en del frie naturalistiske skulpturer, arbejdede han især med forskellige typer udsmykninger, hvor hans personligt forenklede stiliserende formsprog kom til sin ret på en fantasifuld og ofte farverig måde. S.-N. udførte mange dekorative arbejder til offentlige bygninger, biografer, udstillinger og forretningsejendomme, hvor han samarbejdede med en lang række af sin samtids arkitekter som Kaj Gottlob, S.C. Larsen, Tyge Hvass, Frits Schlegel og Aage Rafn. Han beskæftigede sig med mange forskellige materialer, og han havde en udpræget sans for deres særlige og specielt dekorative egenskaber. Eksempelvis udførte han relieffer, drevne i metalplader på fri hånd uden egentlig model, men efter tegnede udkast. Han fremstillede også mange intarsiavægge og relieffer i træ. Flere af hans keramiske værker er skabt i samarbejde med Saxbo, hvor hans hustru virkede som formgiver gennem en lang årrække.

Education

I ciselørlære hos Thyra Vieth 1914, svend 1917 (sølvmed.); Tekn. Sk., Kbh. og Fr.berg (hos broderen Erik S.-N.); Kunstakad. Kbh. billedh.sk. (E. Utzon- Frank) 1918-23.

Travels

Tyskland 1922, 1923; Østrig, Norditalien 1923; Paris, London 1925; Berlin, München, Firenze, Rom, Napoli 1927; Bruxelles, Paris, London 1935; Italien 1938.

Occupations

Arb. som svend hos A. Dragsted og Kay Bojesen; lærer ved Tekn. Sk., kunsthåndv.afd. 1922-24, fra 1930; leder af ciselørsk. ved Kunstindustrimus. håndværkersk. 1928-30.

Scholarships

Eibeschütz 1923; bronzemed., Paris 1925; K.A. Larssen 1927; Reiersen 1927; Hirschsprung 1930; guldmed., Bruxelles 1935; diplme d'honneur, Paris 1937; guldmed., N. Y. 1939.

Exhibitions

KE 1919-24, 1926, 1928, 1930-32; Charl. Forår 1921-25, 1927-28; verdensudst., Paris 1925, 1937, Bruxelles 1935, N.Y. 1939; Bygge- og boligudst., Forum 1929; Nat.mus., Sth. 1933; Kunstindustrimus. Oslo 1934; Kunstindustrimus. Kbh. 1935; Billedh.sammenslutn. 1933, 1935, 1938; Vinterudst. 1942; Utzon-Frank og hans elever, Charl.borg 1943; Haveselsk. Have 1943; Charl. Eft. 1956.

Artworks

Statuer: David (1923, Eibeschütz Pr.). Statuetter: Hind og kid (bronze, udst. 1919); Cykelbude (brændt ler, 1935); Seksdagesløb i gården (brændt ler, 1938); Vintersport (brændt ler, 1942); Pige med frakke (Saxbo glaseret roche céramique, 1955, Vestsjæll. Kunstmus.). Portrætter: Min moder (udst. 1920); Herme (udst. 1922); prof. H.I. Hannover (1924, Polytekn. Læreanstalt). Udsmykninger: Relieffer (1921, Fr.berg Domhus); Kobberporte (1925, Den da. pav., verdensudst., Paris, efter Utzon-Franks udkast); Loftsfelter, (stuk, 1928, tidl. Crome & Goldschmidt); Dyrekredsens billeder (keramiske figurer, tinglasur, 1930, Rønne Apotek); Kvindefigur til ark. B. Helweg-Møllers søjle for Magasin du Nord (1. pr. i konk. 1933, opst. 1934, Bremerholm, ikke bev.); Facadedek. (da. Pav., Bruxelles, guldmed. 1935); Blyantfabrikation, fabr. Vikings stand i Paris (stentøj, Diplôme d'honneur Paris 1937); 9 vægrelieffer (stentøj, Saxbo, 1938, Tekn. Sk., Jul. Thomsensg., Kbh.); facadefigur med byvåben (Saxbostentøj, 1939, Nørresundby Rådhus); glasmosaik (1939, smst.); facaderelieffer (messing, 1941, tidl. Crome & Goldschmidt); ur med figurer (1941, Illum, Kbh.); Køge by (relief, keramik, 1942, Køge Rådhus); Livets krans (træ, 1947, Bispebjerg krematorium); vægdek. (brændt ler med glaserede partier, 1948, Vigerslevsk.); Videnskabens træ (relief, chamotte med delvis glasur, 1949, 1960, Aarhus Univ.); relief (kobber og messing, 1950, Mosegårdssk., Gent.); Tyr (keramisk relief, 1950-51, Husmandssk. ved Odense); dek. i vestibule (Saxbostentøj, 1955, Carlsberg Bryggerierne); kaminrelief (glaseret brændt ler, 1955, 4. Maj Kollegiet, Odense); emblem med egetræ (relief, Saxbostentøj, 1957, Gerlev-Draaby sognesk., Nordvestsjæll.); relief med falkonér m.m. (træ, 1958, Falkonergårdens Gymn.); Legende børn (keramisk billedstøtte, 1959, Herlev Bypark); Dreng og pige i den fynske natur (relief, stentøj, 1959, Svindinge Sk.); Hestebrønd (keramik, 1963-65, Hadsten); minderelief for Ole Rømer (bronze, 1963-65, Århus Rådhus); Havets pionerer (relief, stentøj, 1966, DFDS); endv. talrige udsmykn. til færger, restauranter, biografer m.m. samt tegnede forlæg til sølvtøj, bl.a. til Michelsen og Dragsted, og indlæg til møbler.

Literature

Sig. Schultz i: Ill. Tid., 1923, 180f.; Pol. 12.12.1926; 2.2.1935; 3.7.1939 (K. Borchsenius); 7.11.1958; 2.4.1959; 13.12.1966; Berl.Tid. 12.4.1927; 5.2.1935; 29.9.1940; 23.11.1942; 1.9.1943; 6.11.1958; 25.9.1965; Dag. Nyh. 5.10.1933; Nat.tid. 2.7.1939 (Sig. Schultz); 29.9.1940; 28.5.1944 (samme); Ark. M., 1940, 37- 44, 108, 115; 1942, 49, 57-68; 1948, 61; 1953, 83-96; Ark. U., 1941, 109; E. Lassen og O. Wanscher: A. Michelsen og da. sølvsmedekunst, 1941, 63, 106; Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1941, 45, 90f; 1946, 14, 82, 159f; Fr.borg Amts Avis 29.5.1957; Fyns Tid. 16.6.1959; Aarhuus Stiftstid. 22.8.1963; 25.9.1965; Demokraten 25.9.1965; Dagbl., Køge 12.1.1978; Allan Tønnesen: 233 da. borgerhuse, 1979; Poul Harris: Århus i friluftskunst og mindesmærker, 1983; Gerd Bloxham i: Cras 1990, 52-54.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.