Erik Varming

Weilbach information

Genealogy

Varming, Erik, *1942, billedhugger. *26.7.1942 i Vejle Sogn, Fyn. Forældre: Skolebest. Johan Ludvig V. og børnehavelærer Grete Middelboe. ~1° 15.12.1962 i Hell. med billedh. Hanne Larsen (se Varming, Hanne), *13.5.1939 i Kbh., datter af overregistrator Viggo L. og Inger Øllgaard. Ægteskabet opl. 1986. ~2° 12.5.1992 i Kbh. med mus.dir. Marianne Saabye *4.12.1945 i Odense, datter af maleren Svend S. og Grethe Elisabeth Andersen. Ægteskabet opl.

Biography

Erik Varming har gennem hele sit virke motivisk beskæftiget sig med naturen i al dens mangfoldighed. Det er sket med afsæt i et panteistisk livssyn. Således har V. i årenes løb skildret stort og småt i naturen, pattedyr og mennesker, fisk og fugle, muslinger og snegle. I starten af sit virke var det de enkelte levende væsener, han skildrede. Det kunne ske i en hverdagsscene med flere figurer, spændende fra landbrugets dagligdag til menneskers erotiske udfoldelse. Fra ca. 1985 har V. fokuseret på indvolde og organer på grund af disses skulpturelle og maleriske kvaliteter. Med stor forståelse for naturens cyklus, fra undfangelse over liv til død og forgængelighed, har V. bevæget sig ud i et stadigt højere abstraktionsniveau og forholder sig i slutningen af 1990erne yderst frit til sin motivkreds. Formerne er tilsvarende blevet større og roligere, formaterne er vokset i retning af det monumentale. Materialemæssigt er der sket et skift fra ler og bronze i 1960- og 70erne til granit og marmor i 1980- og 90erne. I sidstnævnte periode er de tidlige års få eksperimenter med polykrome skulpturer, inspireret af læremesteren Mogens Bøggilds "Slange, der æder en kanin", taget op igen, men nu i en anderledes selvstændig og storladen form. Med sin livsholdning, sit udtryk og motivvalg bevægede V. sig i starten af sit virke i yderkanten af samtidens hovedstrømninger. Siden slutningen af 1980erne, hvor mangfoldighed er en del af tidens sprog, stilles der ikke længere spørgsmålstegn ved V.s natursyn og hans værkers sydeuropæiske farvepragt.

Education

Privatelev hos Mogens Bøggild 1959-60; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Mogens Bøggild) 1960- 66.

Travels

Italien, Grækenland, Frankrig, Egypten, Spanien.

Occupations

Censor for Charl. Forår 1969-70; medl. af Akad.rådet 1978-88; af repr.skabet for Stat. Kunstfond 1981-85; kunstn. kons. for Slagelse Centralbibl. 1984; lektor på Det fynske Kunstakad. 1987-90; på Kunstakad. Kbh., billedh.sk. fra 1990.

Scholarships

Even Nielsen 1961-62, 1969; C.C. Hall 1963, 1988; Carlsons Pr. 1966;þlþ Hielmstierne-Rosencrone 1966-67; Bielke 1968; Stat. Kunstfond 1968, 1970 (det 3- årige stip.), 1976, 1980-81; Akad. 1974; Ny Carlsbergfondet 1975; Viggo Jarl 1981; Dronn. Ingrids romerske Fond 1984; Prins Jørgen 1988; Kai Nielsen 1989; Otto Haslund.

Exhibitions

Charl. Forår 1963, 1966, 1968; Charl. Eft. 1973; Oktoberudst. 1966-70; Da. nutidskonst, Ateneum, Helsingfors 1968; KE 1970; Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1971, 1973, 1979, 1988, 1996; Gal. A-Gruppen 1973, 1981, 1983, 1985; Nord. skulptur i Kgs. Have, Kbh. 1974; Kammeraterne 1977-82, 1984, 1986-92, 1994-98; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Å-udst. 1985; Hollufgård 88, Odense 1988. Separatudstillinger: Gal. Birkdam, Kbh. 1967; Gal. Jensen, Kbh. 1970-71, 1976 (s.m. Stig Fogtdal); Kunstforen. for Kolding og omegn, Koldinghus 1970 (s.m. Erling Jørgensen); Gal. Soer, Sorø 1972 (s.m. Karl Bovin), 1974 (s.m. Preben Hornung), 1975 (s.m. Stig Fogtdal); Thorasminde, Bagsværd 1976 (s.m. Hanne Varming); Helms Sk., Korsør 1979 (s.m. samme); Gal. Trap, Kbh. 1989, 1991; Bispegården, Kalundborg 1983 (s.m. Thom o'Connor, Ismeli Tarmo, Torben Heron); Musikhuset, Århus 1988; Kunsthallen, Kbh. 1993; Lysebu, Oslo 1993.

Artworks

Laksehoved (mosaikskulptur, 1960); To mænd og kælvende ko (brændt ler, 1963); Slagteko (brændt ler, 1966); Kvindebækken med foster (bronze, 1969); Gade, grupper af mennesker i diverse arbejdssituationer (relief, 1969, Trapholt); Erotisk tema (brændt ler, 1970); Svaneskelettet (bronze, 1970); Fanger (statuette, 1972, Skive Kunstmus.); granit skulptur (1980-81, Vestsjæll. Kunstmus.); Cuore, Rom, (polykrom marmor, 1985, Køge Skitsesaml.); Strube (polykrom marmor, 1988, Forsikringsselsk. Baltica); Lumaca (polykrom marmor, 1989- 90, Stat. Mus. for Kunst). Udsmykninger: Æsel med føl (granit, 1971, Stengård Sk., Gladsaxe); gågaden, Slagelse (granit, 1977); parken ved Skive Kunstmus. (granit, 1980); Krydsskulptur (granit, 1981, Randers Amtsgymn.); Foulum Forsøgsanlæg (7 granitskulpturer, 1981-87); anlægget ved Musikhuset, Århus (granit, 1984); vandkunst (polykrom granit og bronze, 1986-87, Vesterg., Odense); vandskulptur (polykrom granit, 1988, Munke Mose, Odense); Lumaca (polykrom granit, 1991, De Forenede Bryggerier, Fr.cia); BTs gård, Kbh. (granit og bronze, 1992); Haderslev Kaserne (polykrom granit, 1992); fontæne, Store Torv, Åbenrå (granit, 1991-93); Ringsted Sygehus (polykrom granit og bronze, 1992); Lysebu, Oslo (polykrom granit, 1996); De på stelerne (polykrom granit, 1996, Eventyrhaven, Odense); Esbern Snare (polykrom granit, munkesten, tin og kobber, 1997, Kalundborg). Skriftlige arbejder: Tekst i: Kat., Kammeraterne 1981, 1983; i: Marianne Saabye (red.): Polykromi, 1993.

Literature

H.E. Nørregård-Nielsen i: Kat., Ribe Kunstmus. 1981; Bent Petersen i: Kat., Blik på da. nutidskunst, 1981, 5-28; H.E. Nørregård-Nielsen i: Kat., Kammeraterne 1984; Anne Christiansen i: Marianne Saabye (red.): Polykromi, 1993; Ole Nørlyng: Jørgen Rømer E.V., 1995; Karsten Ohrt og Ruth Kjær (red.): Skulptur i Eventyrhaven, 1996, 62-65; Marianne Wirenfeldt Asmussen: E.V. Lysebu 1996 (folder udg. af Fondet for Da.-norsk Samarb.); Birgit Westergaard: Esbern Snare statuen af E.V., 1997 (folder udg. af Kalundborg Egnens Turistbureau).

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.