Nikolaus Wehding

Weilbach information

Genealogy

Wehding, Nikolaus *1932, billedhugger, grafiker. *24.11. 1932 i Åbenrå. Forældre: Orgelbygger, intonatør Adolf W. og Edith Pahren.

Biography

Nikolaus Wehding afsluttede akademitiden med udførelsen af sit første store udsmykningsarbejde Relief med ryttere. Her ses påvirkninger fra såvel antik reliefkunst som Degas' og Marino Marinis rytterfigurer. Under udarbejdelsen af det 7 meter lange relief bosatte W. sig i Sorø 1961, men i 1969 flyttede han tilbage til sin sønderjyske hjemegn. W. lagde i sine tidlige værker grunden til et figurativt formsprog i en forenklet, stram klassicisme, som han har fastholdt trods samtidens nonfigurative strømninger. I den kompositionelle opbygning arbejder han med former som cirkel, trekant og parallelle linieforløb. W. knytter sig til den danske billedhuggertradition, især har læreren og vennen Gottfred Eickhoff haft betydning. W.s motiver kan inddeles i kategorier kvindefigurer, mor og barn, familiegrupper, portrætter, dyr, det lidende menneske samt religiøse fremstillinger. Karakteristisk er et handlingsindhold, hvor aktiviteten understreges, som f.eks. i Hest der lægger sig og Hundeslagsmål. I dyremotiverne skildres dyr og fugles instinktive reaktioner og handlemåde, mens slagtescenerne viser dyret overvundet af mennesker. I værker som Mor og barn og Gravid kvinde understreges samhørigheden og generationens fortsættelse på harmonisk vis. Den rolige forenkling afløses imidlertid af ekspressivitet i dramatiske fremstillinger af det lidende menneske som i To mennesker i angst og Den døde soldat, der henholdsvis bygger på indtryk fra Pompeji og fra 2. verdenskrig. W. har arbejdet med religiøs kunst, hvor smerten og det lidelsesfulde understreges som i Gravlæggelsen eller fremstillinger af den korsfæstede Kristus. Som grafiker fremhæver W. det dramatiske gennem kontrasterne mellem lys og skygge.

Education

Udlært malersv. 1952; Kunstakad. Kbh. (Johannes Bjerg og Gottfred Eickhoff) 1952-61; lille guldmed. 1959.

Travels

Grækenland, Tyrkiet 1952, 1959; Italien 1953, 1961; Frankrig, Holland 1959, 1966.

Occupations

Medl. af Akad.rådet 1969.

Scholarships

Mogens Poulsen 1956; Akad. 1959, 1964, 1968; Ole Haslund 1959, 1984, 1990; Zach. Jacobsen 1961, 1970; Carlsons Pr. 1964, 1973; Carl Nielsen l964; Stat. Kunstfond 1965 (det 3-årige stip.), 1975; Eickhoff 1972, 1981, 1983; Viggo Jarl 1976, 1987; Davids Saml. 1984; J.G.A. Eickhoff 1985.

Exhibitions

KE 1954; Den frie Udst. bygn. 1959; 5 Deense Beeldhouwers, 4 Deense Grafica, Rijksakad., Amsterdam 1960; KP 1960; Grønningen 1964; Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1965, 1971, 1973, 1985; Å-udst. 1965, 1967, 1972-73, 1977; Charl. Eft. 1967, 1971; Grænselandsudst. 1970, 1973- 75, 1977, 1979-80, 1984; Natur og menneske, Nikolaj, Kbh. 1973; Nord. skulptur i Kgs. Have, Kbh. 1974; Koloristerne 1974; Kunst fra Sønderjyll., Vejen Kunstmus. 1978; Aspekter, Århus Kunstbygn. 1983; Moderskab, Sønderjyll. Kunstmus. 1991; Skulptur i parken, Hollufgård, Odense 1992; Mus. Holmen, Løgumkloster 1994-95. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1962 (s.m. Tommy Storkholm; Aabenraa Mus. 1960 (s.m. samme og Jens V. Rasmussen); Athenæum, Kbh. 1964 (s.m. Jens V. Rasmussen); Sdr. Hjerm Gl. Sk., Holstebro 1966 (s.m. Dyke Johansen, H.W. Lauesen); Kbh. Hovedbibl. 1971; Aabenraa Mus. 1987 (s.m. Martin Kvist); Det da. Centralbibl., Flensborg 1991 (s.m. Finn Hjortskov Jensen); Kastrupgaardsaml. 1993.

Artworks

Kvindefigur (gips, lille guldmed. 1959); portræt af Drude (bronze, 1959, Kbh. Maskinsk.); Gravid, stående nøgen kvinde (bly, 1963, Stat. Mus. for Kunst); Gruppe med to kvinder (bly, 1965, Mus. på Sønderborg Slot); Familiegruppe (bly, 1965, Haderslev Bibl.); Siddende kvinde der ammer sit barn (brændt ler, 1965, Kunstmus. Brundlund Slot); portræt af dr.med. Heinz Holter (bly, 1966, Carlsberg Lab., fysiologiske afd.); Hest (bronze, 1967, Rødby Komm.); portræt af orgelbygger Adolf Wehding (sort granit, 1970, Kunstmus. Brundlund Slot); Mand med pelshue (rød granit, 1970, Sønderjyll. Kunstmus.); Ko (bronze, 1974, Varde By); Mand der holder tyr (bly, 1974, Århus Sem.); Legende hund (patineret brændt ler, 1975, Sønderjyll. Kunstmus.); Kohoved (brændt ler, 1975, Kunstmus. Brundlund Slot); portræt af Martin (slebet belgisk granit, 1977, Åbenrå Bibl.); Fiskeørn (bronze, 1979, Rødekro Bibl.); Mor og barn (patineret brændt ler, 1981, Kastrupgaardsaml.); Den døde soldat (brændt ler, 1982); Chr. Jepsen siddende (brændt ler, 1982, Åbenrå Amtsgård); Slagtescene (bronze, 1983, Holstebro Kunstmus.; Ragna (brændt ler, 1983); portræt af Grazina Bram (bronze, 1984, Rødekro Rådhus); Smede i arbejde (bronze, 1985, erhverspr. for Andelsbanken, Åbenrå); To mennesker i angst (brændt ler, 1985, Sønderjyll. Kunstmus.); Storkerede (patineret brændt ler, 1989, Bov Mus., Padborg); Den korsfæstede (patineret gips, 1990, smst.); Krucifiks (farvet cement, 1995, Mus. for religiøs Kunst, Lemvig); portræt af Dronn. Ingrid (ler, 1997, Sønderjyll. Kunstmus.); endv. grafik i Kobberstiksaml.; tegn. på Vestsjæll. Kunstmus. Udsmykninger: Relief med ryttere (fransk kalksten, 1961-64, Unibank, Børsg., Kbh., 1.pr. 1960); Hest der lægger sig (bronze, 1966-69, Åbenrå Stadion); Fåreklipning (relief, træ, 1970, Rødekro Rådhus); Hundeslagsmål (sandsten, 1970- 71, Vanføreforen. Badeanstalt, Charll.); Gravlæggelsen (Nexø kalksten, 1973, Grønnegården, Åbenrå); maleren Knud Raaschou Nielsens gravsten (sandsten, 1980, Sorø); To ravne (bronze, 1981, Broager Park); Kalv (bronze, 1983, Nørrevold, Varde); relieffer, forarbejde til udsmykn. i Løgumkloster K. (cement, 1985, Åbenrå Gymn.); Ringrider (bronze, 1987, Skt. Nicolai Kirkepl., Åbenrå); To mennesker (sandsten, 1990, Skt. Jørgens K., Åbenrå); Gammeltestamentligt offermotiv (sandstensrelief, 1990, smst.); Storkepar (relief, farvet cement, 1993, Mølleparken, Hjordkær).

Literature

Berl. Tid. 7.2.1964; Jydske Aabenraa 21.2.1987; 9.6.1990; Vestkysten 17.10.1987; 21.12. 1987; Der Nordschleswiger 5.3.1988 (Jan Sternkopf); Jydske Tid. 22.6.1988; 17.2.1989; Erik Krebs Jensen: Rise Sogn Kirkebl. feb.-marts 1989; Kris Münster i: Poul Svensson (red.): Billedhug. N.W., 1989; samme i: Kat., Kastrupgaardsaml. 1993. Ugens Kunstner, DR TV 1981.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.