Andreas Weidenhaupt

Biography

Andreas Weidenhaupt fik en grundig uddannelse på Kunstakad. under J.C. Petzolds og J.-F.-J. Salys vejledning. Hans mangeårige studieophold skulle også have givet ham den bedst mulige ballast for hans fremtidige kunstneriske løbebane. Han blev optaget på Det franske Kunstakademi ved at vinde en tegnekonkurrence, og arbejdede under Augustin Pajou (Skt. Augustin til l'Hotel des Invalides). I Paris kopierede han dme Bouchardons værker og gjorde anatomiske studier, hvilket sidste i høj grad var med til at give W. en stor kompetence på dette område. I Rom studerede han med flid antikke figurer, og W. vendte da også hjem til Danmark som en kvalificeret billedhugger, der kunne sit håndværk, men imidlertid ikke besad et selvstændigt skabende talent. Uagtet W.s figurer og relieffer i lykkelige glimt kan udvise elegance og ynde, så udviste han ikke større originalitet og han mestrede ikke større figurkompositioner uden forlæg. Et af hans mest vellykkede arbejder, reliefmedaljonen Trældoms Afskaffelse til Frihedsstøtten, er således betegnende nok udført efter tegning af N.A. Abildgaard. Arkitekten C.F. Harsdorff fik også nogen indflydelse på W.s arbejder, og de dekorative elementer, som han lærte af Harsdorff ved bl.a. udarbejdelsen af grevinde Moltkes sarkofag i Karise, ses han ofte gentage siden. Det fik betydning for hans borgerlige gravmæler, hvis styrke især ligger i proportioneringen og dekorationen, som f.eks. monumenterne over Ole Dalsgaard og Johannes Wiedewelt. W.s mest markante arbejde er hans dygtigt udførte anatomifigur, der benyttedes til undervisningen på Kunstakad. W.s portrætter kan være karakterfulde til det karikerende. På trods af, at de forventede kongelige bestillinger på Frederikskirkens udsmykning udeblev, og at han har stået i skyggen af Johannes Wiedewelt, ser det trods alt ud til, at han havde nogen beskæftigelse, også i sine senere år. Hans personlighed synes at have været elskværdig og beskeden, men ikke særlig karakterfuld.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.