A.C. Tersløse

Weilbach information

Genealogy

Tersløse, Anders Christian Jensen, 1857- 1932, maler. *28.11 1857 i Tersløse, ?1.3.1932 i Sorø, urne i Urnehallen, Slagelse. Døbt Jensen og senere antaget navnet Tersløse. Forældre: Hjulmand Hans J. og Ane Kirstine Andersen. ~8.2.1917 på Fr.berg med Marie Johansen, *12.1.1893 i Fr.havn, ?12.11.1989, datter af arb.mand Karl Vilhelm J. og Ane Losine Christine Sørensen.

Biography

A.C. Tersløse var ungdomsven af L.A. Ring og stod i kunstnerisk afhængighedsforhold til ham. På grund af kunstnerisk og økonomisk modgang udvandrede T. til USA, hvor han arbejdede som dekorationsmaler og illustrator. Som tegnende bladkorrespondent skal han have dækket et af general William F. Codys (Buffalo Bill) wild-west-shows. T. måtte dog vende tilbage til Danmark af helbredsmæssige årsager. Ligesom Ring malede han med forkærlighed scener af den sjællandske almues liv. Under talrige sommerophold i Hirtshals malede han bl.a. strandbilleder. T.s ærbødighed over for naturen udmøntede sig i værker, der var karakteriseret ved en lidt tør og forsigtig akademisk malemåde. Hans nøgterne maleriske syn prægede også undervisningen på Teknisk Skole i Odense, hvor T. fik stor indflydelse på de yngre generationer af fynske kunstnere.

Education

I malerlære i Slagelse (malerm. P. Nielsen) 3 år; hos ark.maler Sørensen, Sorø K., i 2 år; dimitt. af J.F. Busch og C.F. Andersen; Kunstakad. Kbh. jan. 1880-1884.

Travels

Oph. i USA 1885-94; Italien 1923.

Occupations

Tegnelærer, Tekn. Sk., Odense, 1896- 1929.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1883, 1885, 1896, 1907, 1914; Dec. udst. 1883; KE 1907-09; A.C. Tersløse og hans elever, Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1935.

Artworks

Parti fra Vesterbrogade Nr. 108 (udst. 1883); Landskab (1885); Fra Korsør Nor (udst. 1896); En enkemand (udst. 1907); Det var hans sidste barn (udst. 1908); Mads Olsens stue (udst. 1914); Stue i et fiskerhjem i Hirtshals (1917, Fyns Kunstmus.); Interiør fra Sorø-egnen (1921, smst.); Bryggers i Hirtshals (1928, smst.); Jeg drømte livet var lykke (smst.).

Literature

Fyns Venstrebl. 26.11.1926; 5.3.1932; Fyns Tid. 29.9.1935; 3.10.1935; Herman Madsen: A.C.T. 1935; samme: Den fynske malerkunst, 1935, 94.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.