Ingeborg Irminger

Weilbach information

Genealogy

Irminger, Ingeborg Plockross, 1872-1962, billedhugger. *18.6.1872 på Fr.berg, ?25.10.1962 i Kbh., begr. på Fr.berg (Søndermarken). Forældre: Gross., regnskabsfører Johannes Frederik Plockross og Cathrine Frederikke Tietgen. ~20.7.1908 i Stenløse med maleren Valdemar Heinrich Nicolaus Irminger, *29.12.1850 i Kbh., ?10.2.1938 på Fr.berg, søn af major, senere oberst, kammerherre Johan Heinrich Georg I. og Agnete Marie Kaalund.

Biography

Ingeborg Irminger blev under sit arbejde hos Vilhelm Bissen præget af dennes formsprog, især i den stilfærdige, men indtrængende naturalisme. Figurernes stillingsmotiver udstråler ro, og deres formopfattelse er sikker. Størstedelen af hendes oeuvre består af portrætbuster, der trods deres knaphed i form- og materialebehandling giver præcise og ærlige karakteristikker. Hun blev i 1898 ansat hos Bing & Grøndahl, der da var under J.F. Willumsens kunstneriske ledelse. Påvirket af denne, og måske især af Effie Hegermann-Lindencrone, udførte hun en række interessante askeurner. Englefrisen på Drachmanns urne viser I.s interesse for den symbolistiske retning. Hun skabte endvidere nogle yndefulde børne- og dyrestatuetter i hvidglaseret porcelæn.

Education

Elev af Aksel Hansen 1890-91; Emilie Mundts og Marie Luplaus sk.; opt. på Kunstakad. Kbh. febr. 1893 (A. Saabye), besøgte dette til febr. 1899; arb. derefter et par år i Vilh. Bissens atelier.

Travels

Paris 1900, 1903; Tyskland og Italien 1902; Tyskland, Frankrig, Italien og England 1912-13; Schweiz og Venezia 1930.

Occupations

Tilknyttet Bing & Grøndal 1898-1925; medl. af Censurkom. ved Charl.borg 1916; af Akad.rådet 1917-23.

Scholarships

Akad. 1900, 1902, 1905; Aarsmed. 1 1908; Ancker 1912; Tagea Brandt 1930.

Exhibitions

Charl. Forår 1897, 1899-1902, 1904-25, 1927-30, 1932-38, 1940-45, 1948, 1950, 1952; Charl. Eft. 1929; verdensudst., Paris 1900; KE 1904, 1907, 1910; Landsudst., Aarhus 1909; Dä. Ausst., Kunstgewerbe-Mus., Berlin 1910-11; Modern Da. Artists, Public Art Gall., Brighton 1912; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Kvindel. Kunstneres Samf., Kbh. 1920 (retrosp.), 1930, 1946, 1949, 1952, 1955, 1959, 1961; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927.

Artworks

En spæd (bronzerelief, 1897, Stat. Mus. for Kunst); Spædbarn (bronzestatuette, 1897, Fyns Kunstmus.); Drengen og pindsvinet (1899, bronze 1911, opst. ved Borups Plads, Kbh. 1941); Billedhuggeren Vilhelm Bissen (portrætrelief, 1901); Yngling (marmorstatue, 1909; Aarsmed. 1 1908; Stat. Mus. for Kunst); Valdemar Irminger (bronzefigur, 1912, Aarhus Kunstmus.); Valdemar Irminger (bronzefigur, ca. 1919, Stat. Mus. for Kunst). Buster: Ung pige (marmor, 1907, Stat. Mus. for Kunst); Valdemar Irminger (gips, 1919, Fyns Kunstmus.); J.F. Willumsen (1900); Herman Bang (1902, bronze 1904, Sønderborg Mus.); Harald Bing (1907); Ludvig Kraft (1915); Camillus Nyrop (1917, Teknol. Inst.); Ludvig Brandstrup (1922). Porcelænsarbejder: Urne med nonnefrise (1898); Moder og barn (1902); Læsende børn (1903); Dickie (1906); Guitarspillerske (1908); Ung pige med kat (1911); Ole (1911); Askeurne (Musée Nat. de Céramique, Sèvres); Holger Drachmanns urne (s.m. J.F. Willumsen, Grenen, Skagen); porcelænsstatuetter i Kunstgewerbemus. i Berlin og Dresden.

Literature

Tidsskr. for Industri, juli 1901; Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik 1853-1903, 1903; Berl. Tid. 18.6.1922 (Xiane Manucus); 1.2.1941; Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik 1853-1928, 1928; Olga Eggers: Kendte da. Kvinder, 1934, 60; Else Kai Sass i: Kvinden i Danm., 1942, 728f; Erik Lassen: En københavnsk porcelænsfabriks hist., 1978, 33, 40-42, 44.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.