Johannes Kragh

Weilbach information

Genealogy

Kragh, Johannes, 1870-1946, maler og billedhugger. *9.5.1870 i Bisserup, ?11.1.1946 i Gent. (urne på Vester Skerninge Kgrd.). Forældre: Kapellan pro loco, senere sognepræst Jens Theodor K. og Ellen Kathrine Lange. ~1° 5.6.1902 i Gudbjerg med Ellen Kathrine Becker, *8.6.1871 i Holstebro, ?3.4.1937 i Charll., datter af borgm., senere herredsfoged Hans Nobel B. og Elna Catarina Bresdorff. ~2° 8.11.1945 i Skovshoved med Rigmor Birkedal Ibsen, *26.2.1912 i Kbh., datter af fuldmægtig i Magistraten Carl Birkedal I. og Thora Karen Helene Christensen.

Biography

Johannes Kragh begyndte allerede som dreng at interessere sig for kirkekunst, men det var med maleriet, han først gjorde sig bemærket. Han arbejdede i begyndelsen på linie med realismens kunstnere, men snart søgte han mod en mere monumental stil, påvirket af Joakim Skovgaard. Hans ældste kirkeudsmykninger var kalkmalerier, men siden koncentrerede han sig om glasmaleriet. Han bevægede sig frit inden for mange kunstneriske udtryk. I oliemaleriet har han udført en hel del portrætter, men også landskabet havde hans interesse. I skulpturen var han naturalist, dyrkede både figur- og dyrestatuetten, hvor det er spændingen i bevægelsen, der er fremhævet. Endvidere har han lavet mange portrætbuster, hvormed han nok nåede sine bedste kunstneriske resultater. Hele livet igennem arbejdede han med akvareller. Under sine mange rejser malede han til stadighed, og fremhæves må bl.a. nogle fine billeder af engelske og franske gotiske katedraler, men også både havnen, havbilleder og landskaber har været hans motiver.

Education

Lærte akvarel hos Jacob Kornerup i Roskilde 1883-85; malet hos Viggo Pedersen 1886-89; privatelev hos H. Grønvold 1885-87; Kunstakad. Kbh. 1887-88; Kunstnernes Studiesk. (P.S. Krøyer) 1888-89; i malerlære, svend 1891; elev hos den franske billedh. J.V. Ségoffin, Rom, vinteren 1900; lærte marmorhugn. hos billedh. og konservator Edvard Bentzen 1899-1901.

Travels

Italien 1896-98, 1900, 1902-04, 1932-33; Holland, Belgien 1899; England 1899, 1906, (London) 1921, 1928; Frankrig 1906, 1921, 1926, 1931; Sverige 1917, 1922; Jugoslavien 1934; Ungarn 1934, 1937; Grækenland 1932-33; endv. Egypten og Spanien.

Occupations

Medarb. hos Joakim og Niels Skovgaard 1890-95; fmd. for. Selsk. for dekorativ Kunst 1926.

Scholarships

Raben-Levetzau 1895, 1898, 1914; Reiersen 1896; Bielke 1896; K.A. Larssen 1897, 1899, 1926; Akad. 1899, 1904, 1907, 1916; Mention Honorable, Paris 1900; Ronge 1925; rejseunderstøttelse (Finansloven) 1923; Ancker 1931.

Exhibitions

Charl. Forår 1892-95, 1906, 1909, 1914-46; München 1894; Kunstnernes Studiesk., Charl.borg 1896; Den frie Udst. 1896-99, 1901-13; verdensudst., Paris 1900; KE 1904-05, 1907-08, 1915, 1925-29, 1932-34; Civita d'Antino Udst. 1908; Landsudst., Århus 1909; Da. Udst., Berlin 1910-11; Rom 1911; Exhib. of Works by Modern Da. Artists, Brighton 1912; Glaspalast, München 1913; Den baltiske udst., Malmö 1914; Da. ark., dek. kunst og kunsthåndv., Liljevalchs, Sth. 1918; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Charl. Eft. 1929, 1935; Bygge- og Boligudst., Forum 1929; Da. udst., Riga, Budapest 1936; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1940; Foren. for nat. Kunst 1947 (mindeudst.); 500 års da. portrætter, Charl.borg 1961. Separatudstillinger: Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1916; Odense ca. 1925; Winkel & Magnussen, Kbh. 1927; Atelierudst. 1931-32; Ovenlyssalen, Bredg., Kbh. 1934-35; Vagn Winkels Kunsthdl., Kbh. 1937; Madsen & Henriksen, Kbh. 1940; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1944, 1946 (efterladte arb.).

Artworks

Skulpturer: Proprietær Otto Lawaetz (buste, bronze, 1906, Stat. Mus. for Kunst); Løjtnant Aage Budtz-Jørgensen (buste, bronze, ca. 1907, Stat. Mus. for Kunst); Fysikeren Poul la Cour (gips, 1908, Fr.borgmus.); Maleren og billedhuggeren Joakim Skovgaard (buste, 1910-11, Stat. Mus. for Kunst, Fr.borgmus.); Sognepræst Otto Møller (gips, 1911, smst.); Allegretto pastorale (statuette, patineret bronze, 1912, Sønderjyll. Kunstmus.); Henrik Gerner (monument, 1917, Birkerød); Julius Paulsen (bronze, delvis forgyldt, 1919, Fr.borgmus.); Fru Johanne Larsen (buste, brændt ler, 1927, Fyns Kunstmus.); Højskoleforstander Thomas Bredsdorff (bronze, Fr.borgmus.); C.F. Tietgen og hustru (epitafium, Gadevang K.); Nysgerrigt føl (statuette, patineret bronze, Horsens Kunstmus. Lunden); To liggende geder (statuettegruppe, bronze, Ribe Kunstmus.). Projekter: Dobbeltsarkofag for Chr. IX og Dronn. Louise (1908, pr.); Grundtvig Monument (1909, pr.); Søfartsmonument på Langelinie (1923, pr.); Genforen.monument til Fælledparken (1926, pr.). Malerier: Sommerdag (1892); Landskab fra Sjæll. Odde (1893); Efterårsstilhed (1895); Kunstnerens far (1899, Mention Honorable, Paris 1900); La morte dell'estate (forarb. 1901-02, karton 1904); Mor og barn (1905); Pastor Jacob Helms (1905, Fr.borgmus.); Højskoleforstander Jens Nørregaard (1909, smst.); Altret for Eros (vægmaleri til Villa Eltham, udst. 1909); Musik (1910-11); Operasangerinde Elisabeth Dons (1915, Det kgl. Teater); Et gammelt ægtepar (1916); Provst Hans Koch (1920); Både i havnen (1923); P.V. Jensen-Klint (1928, Udst.kom. ved Charl.); Drømmen (1943); endv. arb. i Kobberstiksaml. og Kunstindustrimus. Udsmykninger: Aagaard Valgmenigheds K. (kalkmal., 1895); Ødis K., Vejle Amt (kalk- og glasmal., 1895, 1922); Zionsk., Kbh. (1896-98); Kristk., Kbh. (apsis, 1899); Skive K. (glasmal. 1906); Holstebro K. (glasmal., 1907-08); Morgen, dag, aften, nat (mosaikker, 1907-10, Palace Hotel, Kbh.); Mariak., Kbh. (kalkmal., altertavle, 1909); Sdr. Vissing K. (alter, 1911); Ristinge Kapel (altertavle, 1911-12); Hell. K. (glasmal., 1918-28); Kirkeby K., Fyn (kalk- og glasmal., 1921, samt granitalter og kalkstensrelief); Helgenkæde (glasmal. 1923-24, Stefansk., Kbh.); Sømandsk., Gent, Belgien (krucifiks, 1928); Gedsted K. (glasmal., 1931); Voer- Ladegaard K. (glasmal., 1931); Vesløs K. (glasmal., 1931); Østerbølle (1932, koret), Lumsås (glasmal., 1931); Give K. (1933, kor); Gadevang K. Skriftlige arbejder: Skrev som journalist dagligt i 7 år til Hovedstaden; senere artikler om samtidens skulptur og monumentalkunst til hovedstadsbladene, Ord och Bild og Skønvirke (1916, 65f.; 1927, 97f.); Berl. Tid. 7.9.1940.

Literature

Pol. 14.5.1894 (E. Hannover); 3.3.1901 (N.V. Dorph); 4.4.1912 (interv); 1.11.1913 (N. Lützhøft); 8.5.1930 (interv.); 18.5.1944 (W. Schwartz); 13.1.1946 (K. Borchsenius); Højsk.bl. 1896, 353f. (Aagaard Valgmenigh.K.); 1923, 389f. (Ødis K.); 1934, 357f. (Østerbølle K.); V. Koch i: Tidsskr. for Kunstind., 1899, 21f.; Vilh. Lorenzen i: Ark, 1908-09, 61f., 69f.; 1963, 38; Berl. Aften 4.11.1907; Dag. Nyh. 30.8.1927; Morgenbl. 16.2.1931; B.T. 16.2.1940 (O.V. Borch); Soc.dem. 17.2.1940; Krist. Dagbl. 9.5.1940 (interv.); 28.5.1944 (interv.); Danm. K., Tisted Amt, 1940-42, 201; Nat.tid. 1.6.1944 (J. Zibrandtsen); 1.1.1947 (Sig. Schultz); Ekstrabl. 17.5.1944; 12.1.1946; Berl. Tid. 3.6.1944 (K. Flor); Aksel Rode: Niels Skovgaard, 1946; Kai Flor: J. K., 1946; Hist. Medd. om Kbh., 4. rk. bd.1, 1947-49, 39; Otto Mackeprang: Omkring Rådhuspladsen, 1950, 104; Anders Uhrskov i: Mindesmærker i Nordsjæll., 1962, 82; Carsten Svarstad i: Kunst og Kultur, 1967, 103, 108; Mette Thomsen i: Kunsten og folkehøjsk., 1982, 48f.; Peter Bondesen: Skulptur i det fri i Randers, 1982, 60; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Registrant over Chr.borg gipserne 1985, (Kunstakad. Kbh., Billedsaml.)

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.