Hjalmar Kragh Pedersen

Weilbach information

Genealogy

Kragh Pedersen, Hjalmar Alexander, 1883-1962, maler. *6.12.1883 i Kbh., ?23.7.1962. Forældre: Snedkersv. Hans Pedersen (Kragh) og Johanne Kristine Jensdatter. ~13.8.1912 i Kbh. med Martha Ebba Emilie Petersen, *1.4.1888 i Rønnebæk, datter af bagerm. Jens Peter P. og Marie Knudsen.

Biography

Hjalmar Kragh Pedersen har årene igennem ved siden af sit kunstneriske arbejde været beskæftiget inden for sit håndværk. I hans tidlige produktion er det motiver fra arbejdslivet, fra værkstederne med deres maskiner, fascinationen af det moderne liv og trafikken, der bliver levendegjort i hans lyrisk ekspressive maleri. Kun sjældent kan man hæfte betegnelsen "socialt maleri" på hans kunst, og kun i få tilfælde kommer en egentlig indignation til syne. Som eksempel på det kan nævnes 11/2 minuts pause, hvor en lemlæstet fabriksarbejder trækkes frem fra en standset maskine. K.P. fulgte tillige fra begyndelsen af 1930rne en mere poetisk betonet, naturalistisk linie i sine opstillinger, landskaber og figurbilleder, men han kastede sig også sig ud i abstraktioner over et eller andet tema, en opstilling eller en orientalsk komposition. Han malede som oftest på erindringen om det sete, og som regel er der en aktivitet eller en handling i malerierne. Han udstillede i mange år som medlem af Koloristerne. Hans malerier rækker lige fra det nærmest naive til det yderst forfinede.

Education

I malerlære 1897-1902; Tekn. Sk., Kbh. 1897-98; som maler autodidakt.

Travels

Tyskland, Holland 1905; Tyskland 1927; fl. besøg i Sverige.

Occupations

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1926, 1930, 1932; Akad. 1928-29; Benny Claudi-Pedersen 1929; P.A. Schou 1939, 1944; Carlsons Pr. 1941; Akad. 1946; Suhr 1946, 1954; Poul S. Christiansen 1948; Wolf 1950; Aug. Schiøt 1962.

Exhibitions

KE 1916, 1919-21, 1925-31; Da. målarkonst, Helsingfors konsthal 1928; Berlin 1928; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Koloristerne 1932, 1934-37, 1939-48, 1950-52, 1954-55, 1957-59, 1962-63; Göteborg 1933; Rundskueudst., Charl.borg 1936; Landskrona 1938; Nord. konstutst., Mässhallen, Göteborg 1939; Den off. da. kunstudst. i Oslo 1946; Unionen, Fr.cia 1947; Da. nutidskunst, Frihedshallen Sønderborg 1961.

Artworks

11/2 minuts pause (1917); Pramdragere (1928); Sønnen (1928); Den gamle plads (1928); Moder og barn (1933); Marketenderi (1934); Operationsstue (1934); Flyvere over landskab (1934); Sdr. Boulevard. Kbh. Aften (1936, Fyns Kunstmus.); Sne på tage (1940, Carlsons Pr.); Selvportræt (1940); Et barn kommer til verden (1945); Strikkende dame (tegn., Fyns Kunstmus.); Syndefaldet I og II (udst. 1946); Martssol (udst. 1947); Golgata (udst. 1950); Industribillede (udst. 1950); Gøglere (udst. 1951); Orientalsk komposition (udst. 1952); Viadukt I, II og III (udst. 1952); Byggeplads, Carlsberg (udst. 1954); Malerportræt (udst. 1954); Kammasvej (udst. 1958); Børnehave (udst. 1958); Husmandsstudentens hjemkomst (udst. 1958). Udsmykninger: Danm. Soc.dem. Ungdoms Brønshøj Afd. (1931, nu fordelt i forsk. vælgerforen.); 8 akvareller i Borgbjergsalen i Folkets Hus i Rømersg., Kbh., nu Arbejdermus. (1939).

Literature

Nat.tid. 5.12.1943 (Sig. Schultz); Pol. 6.12.1943; Soc. dem. 6.12.1943 (Pr. Wilmann); samme i: Koloristerne kat. 1943; samme i: Koloristerne kat. 1963 (mindeord).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.