Erik Hagens

Weilbach information

Genealogy

Hagens, Erik, *1940, maler og grafiker. *21.4.1940 i Kbh. Forældre: Civiling. Poul Gunnar H. og væveren Elsa Margareta Silwer. ~9.11.1962 i Kbh. med keramikeren Ursula Birgitte Munch-Petersen, *29.12.1937 i Gudhjem, datter af forfatteren Gustaf M.-P. og keramikeren Elisabeth Accheleie Bruhn Hjorth (Lisbeth Munch-Petersen).

Biography

Erik Hagens gjorde sin entre i udstillingslivet som non- figurativ maler, men han skiftede omkring 1970 til arbejdet med forestillende, fortællende billeder. H. er en af de få billedkunstnere, der vedholdende har skildret nutidens verden med dens industrialisme, bilisme, forbrugerisme osv. Med politisk engagement og ofte med humor har han fortolket bylivet med butikker, stilladser, kraner og forlystelsestempler. Han har malet Forum, Paladsteatret, Christiania og Nørrebros sorte firkant i store, minutiøst gennemførte billeder, der både præsenterer motivets ydre form og de mange muntre, tragiske, uhyggelige og sindsoprivende ting, der foregår bag facaden. Som f.eks. i Københavns Vinterbane med seksdagesløbet, der imidlertid kun fylder ganske lidt i billedet, mens banens vældige konstruktion, reklamerne og alle sidefortællingerne dominerer i et babylonsk masseopbud af aktiviteter. Eller i Palads, der fremstiller biografen som en gigantisk lyst- og pengemaskine, og hvor vi gennem åbninger i murværket får indblik i alt det, der myldrer bag kulisserne, fra rotterne på loftet, direktøren ved sit skrivebord, de sværmende biografgængere, til opvaskerne i køkkenet. Den frodige fortællelyst kendetegnede især i 1970erne H.s billedsprog, der ikke lignede noget andet i samtiden. Det udviste en hæmningsløshed i omgangen med billedmediet, der ud fra gængse skønhedsforestillinger ofte var på kanten af klicheen. H.s produktion repræsenterede en af de mest konsekvente realiseringer af ideerne om nedbrydningen af grænsen mellem kunsten og de mere populære billedformer, som ledsagede ungdomsoprøret i de sene 1960ere, og som trivedes i kredsen omkring Eks-Skolens trykkeri. Det er også i overensstemmelse hermed, at H. har haft en stor grafisk produktion i form af flyveblade og plakater til græsrodsbevægelser fra Vietnambevægelsen til BZ. H. har imidlertid også malet en række rejsebilleder, der fremstår som koncentrerede og intense stemningsbeskrivelser. Med 1980ernes vilde maleri er H. så at sige blevet indhentet af en tidsstrømning, der har fået hans værk til at fremstå som en del af den nye figurative, fanden-i-voldske tendens. H. har da også fundet naturlige samarbejdspartnere i den yngre generation, bl.a. Lars Ravn og Knud Odde. Fra anden halvdel af 1980erne har H. arbejdet med en mere sammensat, reportagepræget form, der ofte spiller barndom og voksenliv eller natur og civilisation kommenterende ud mod hinanden i flertydige sammenstillinger, hvor billeder fra drømme og erindringer blander sig med sansebombardementet fra omverdenen. Enkelte malerier fra de senere år zoomer ind på et lille udsnit af virkeligheden, lidt halm på loftet eller en gruppe træer i skoven, og fremstår i den store sammenhæng som pauser, hvis tomhed dog nærmer sig det faretruende. I de senere år har H. udført en række udsmykninger i emalje, ofte sammen med hustruen Ursula Munch-Petersen.

Education

Kunstakad. Kbh., malersk. (S. Hjorth Nielsen) 1961-63, grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1963-66; udd. litograf på Eks-Skolens Trykkeri 1975- 78.

Travels

Egypten 1963; Island 1965; Færøerne 1966 (s.m. Palle From); Mexico 1967-68, 1988; Peru 1971; Italien 1981-82.

Occupations

Medarr. af Festival 200, Charl.borg 1969; medred. af Ta-box 1969; af Hætsj 1969-70; medarr. af Slump 1-2-3, 1969-70; medred. af A+B, Arkitektur og Billedkunst 1970; medarb. på Eks-Skolens trykkeri 1975-78; medl. af best. for Den da. Radeerforen. 1979-82; for EksSkolens trykkeri 1979-86; gæsteprof. Kunstakad. Kbh. 1983-84; medl. af Akad.rådet 1988-89; lærer ved Det jyske Kunstakad. 1990- 91.

Scholarships

Gerda Iversen 1962, 1965; Louis Nielsen 1963; Købke 1964; Villiam H. Michaelsen 1964; Bojesen 1965, 1978; Carlsons Pr. 1966; Carlsons Legat 1967-69; Stat. Kunstfond 1967, 1972, 1974-75, 1981, 1988, det 3-årige stip. 1969; I.R. Lund 1968-69, 1978; Bendix. 1970, 1977; Akad. 1971-72; Zach. Jacobsen 1975; Haslund 1977; Ancker 1978; Oluf Hartmann 1981; Røde Mors Pr. 1981; Ny Carlsbergfondets store rejsestip. 1982; Irgens-Bergh 1987; Pacht 1994.

Exhibitions

Charl. Forår 1963; Sommerudst. 1963; Kammeraterne 1963, 1988; KE 1965, 1968, 1975; Å-udst. 1965, 1972, 1980; Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1967; Ungdomsbien., Oslo 1970; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Østersøbien., Rostock 1977; Papir, Arme og Ben II, Aarhus Kunstmus. 1977; Alternativ da. grafik i tresserne, Kastrupgaardsaml. 1978; Da. mixed media festival, Århus Kunstbygn. 1978; Arme og Ben på Willumsen, Willumsens Mus. 1978; Arme og Ben IV, Tranegården 1980; Da. Grafikere 1980-81; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Byen, Aarhus Kunstmus. 1983; Blomster til Vejle, Vejle Kunstmus. 1984; Lille Claus og store Claus, Gl. Holtegaard 1985; Krig og fred, Ribe Kunstmus. 1985; Nordiskt 60-tal, vandreudst. i Norden 1990; Kitsch & Konkret, Den frie Udst. bygn. 1990; Arbejdets billeder, Trapholt 1990; Nord. Grafikbien, Falun, Sverige 1991; Den frie Udst. 1992-94. Separatudstillinger: Charl.borg 1962; Gal. Jensen, Kbh. 1964, 1973; Hjørring Kunstmus. 1966; Trefoldigheden, Kbh. 1967, 1969; Tranegården, Gent. 1978 (s.m. Ursula Reuter Christiansen); Gal. Strandlinien, Dragør 1980; Gal. Specta, Århus 1983 (s.m. Lene Adler Petersen, Bjørn Nørgaard og Rich. Winther); Eks-Skolen, Kbh. 1983; Vejle Kunstmus. 1986; Gal. Ægidius, Randers 1988 (s.m. Lars Ravn og Bent Skytte Rasmussen); Clausens Kunsthdl., Kbh. 1989 (s.m. Lars Ravn og Knud Odde), 1990 (s.m. Ursula Munch-Petersen); Nordjyll. Kunstmus. 1990 (s.m. samme), 1994 (retrosp.).

Artworks

Liggende (1963, Stat. Mus. for Kunst); Gult maleri (1965, Fyns Kunstmus.); Efter lukketid (1972, Nordjyll. Kunstmus.); Folke- og indvalidepensionisternes 1. maj (1973, Vojens Ungdomssk.); Klippeløkken, juli (Stenhuggerne) (1973, Bornholms Kunstmus.); Sommer i den sorte firkant (1975); Ryesgade (1975-76, Kbh. Bymus.); Hovedbanegården (1976-77, Gent. Komm.); Hundene på Christiania I (1977, Holmstrup Eftersk.); Korsgade (1977, Kbh. Bymus.); Københavns Vinterbane (1977-80, Nordjyll. Kunstmus.); Fabrikken (1978, Silkeborg Kunstmus.); Palads (1978, Avedøre Gymn.); Nat i den store hangar (1982, Tårnby Komm.); Selvmord (1985, Randers Kunstmus.); Familien (1985); Stemplerne dykkes på en MZ'er (1986, Trapholt); Ursulas drøm I-II (1988); Ikaros' fald (1988); Amerikansk landskab (1992, Storstrøms Kunstmus.); Den gode dreng (1993, Kbh. Tandlægehøjsk.); Kedsomhedens gåde (1994). Grafik: En narkomans dagbog (litografi, 1976); Brevduebanen (serigrafi, 1983); Det åbne land (kobberstik, 1989, bl.a. Vejle Kunstmus.); Natur, miljø og udvikling (frimærkeserie for P&T 1992); endv. talrige grafiske arb. og plakater for beboerforen., kommuner, inst., græsrodsbev., VS, BZ m.fl., bl.a. Speed kills (1969, s.m. Tom Krøjer); Københavnerfest på Blågårds Plads (1977); omfattende grafisk saml. i Silkeborg Kunstmus.; endv. repr. på bl.a. Mus. for Fotokunst; Kastrupgaardsaml.; Kobberstiksaml.; Skissernas Mus., Lund; Library of Congress, Washington D.C. Illustrationer: Gunløg Ormstunge, 1960; Gustaf Munch- Petersen: 19 digte, 1964; Victor Hugo: Dødsdømt, 1967; Ole Grünbaum: Mord i kirken, 1970; Tval Oani: Vietnambogen, 1976; Torben Kitaj: Bananbogen, 1977; Pablo Neruda: Kaptajnens vers, 1981; Jørgen Leth: Jeg leger, jeg kan alting, 1991; billedred. på Brøndums Encyklopædi, 1994. Udsmykninger: Roskilde Handelssk., festsalen (1988); Glostrup Svømmehal (emaljebilleder, 1989); Espergærde Bibl. (emaljebilleder, 1990, s.m. Ursula Munch-Petersen); Hvidovre Station (3 emaljebilleder, 1992, s.m. samme); IC 3 toget Tom Kristensen (1993). Skriftlige arbejder: Rejsedagbog fra Peru og de omkringliggende lande, 1973; Hej, børn. Vil I med i byen?, 1980; Fra afsked til verdens ende, Vejle Kunstmus. 1986; Ude og hjemme, 1985. Film: Islands guld (1965); Gørtlerlaugets skovtur (1967).

Literature

Bjørn Nørgaard i: A+B, Arkitektur og Billedkunst, 1, 1970, 7; Plakatbogen, 10 års politiske plakater i Danm., 1978, 6, 9; E.H., Jørgen Rømer m.fl. i: Alternativ da. grafik i tresserne, Kastrupgaard 1978; Inf. 25.10.1983 (Bent Irve); Pol. 5.1.1984 (Hellen Lassen); 12.12.1985 (P. Lübecker); 4.1.1988 (Hellen Lassen); 16.12.1989 (samme); 18.1.1990 (samme); Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Nils Ohrt i: Fra afsked til verdens ende, Vejle Kunstmus. 1986; Helge Krarup og Carl Nørrested: Eksperimentalfilm i Danm., 1986, 7, 34, 56, 61f, 73f, 106, 153, 157, 162; Eske K. Mathiesen i: Cras XLVIII, 1987, 90-92; J.J. Thorsen: Modernisme, 1987; Lars Ravn m.fl. i: Cras, LIV, 1989, 65-71; Berl. Tid. 21.4.1990; 5.10.1994 (Ole Nørlyng); Anneli Fuchs i: Cras, LXI, 1991; Joan Hauch og Peter Laugesen i: E.H., Nordjyll. Kunstmus. 1994; Inf. 6.10.1994 (Erik Thygesen).

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.