Aksel Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Aksel Georg Rugberg, *1914, maler og grafiker. *13.6.1914 i Århus. Navneskift 1923 fra Nielsen i forb. med adoption. Forældre: Lokomotivfyrbøder, senere fyrbøder, Charles Antonius J. og Ane Christiane Nielsine Georgine Nielsen. ~24.5.1944 i Odense med sekr. Helga Hjernø Jeppesen, *24.5.1920 smst., datter af piskemager, senere tobakshdl. Hans Julius Herman Hjernø J. og Mariane Kirstine Vædele.

Biography

Aksel Jensen har igennem sit lange virke holdt sig til det ekspressionistiske formsprog og synes i sine yngre år at have ladet sig inspirere af Jens Søndergaard. J. er dog gennemgående mere naivistisk, specielt i figurfremstillingen. Landskabsmaleriet indtog i de første årtier en stor plads i J.s oeuvre. Han betragtede natursceneriet fra et lavt synspunkt, hvorfor horisonten placeredes tilsvarende højt. I denne tillukkede verden færdedes hans menneskefigurer som ensomme væsener. Farveholdningen og stemningen var mørk og tung. I arbejderne fra 1980erne og 1990erne er farverne lysnet og tonen blevet tilsvarende lettere. J.s menneskeskikkelser har fået kontakt med hinanden i dans og lignende. J. har rejst og udstillet en del sammen med en anden fynbo, Otto Deleuran, og også kunstnerisk er der et nært slægtskab imellem de to.

Education

Udlært malersv. hos malerm. Vittarp, Varde 1933; Tekn. Sk., Odense (Albert Elmstedt) 1941-43.

Travels

Lysebu, Norge 1957; Holland 1961 (s.m. Otto Deleuran).

Occupations

Konsulent for Fyns Amtsråds Kunstudv. 1974- 80.

Scholarships

Eckersberg-Thorvaldsen fondet; Stat. Kunstfond 1964-94; J.R. Lund 1967; Poul S. Christiansen 1968; Herman Madsens Mindelegat 1974; Fyns Amts Kunstpris 1994.

Exhibitions

KE 1941, 1953, 1957, 1959-63; Den fynske Forårsudst. 1944, 1946-48, 1981-89; Diagonalen 1949-54; KP 1956; Købestævnet, Fr.cia 1960, 1962; Oktoberudst. 1964-70, 1972-74, 1976-78; Charl. Forår 1966, 1968-69, 1971; Charl. Eft. 1970-71; Sønderjyll. Kunstmus. 1973; 2 x 140 billedkunstnere, Nikolaj, Kbh. 1973; Albert Elmstedt og arbejder af tidl. elever, Fyns Kunstmus. 1975; Fyns Grafiske Værksted, Norrköpings Mus. 1977, Det da. Hus, Paris 1979, Nikolaj, Kbh. 1985; Mennesket i dag, Nikolaj, Kbh. 1978; Amnesty III, smst. 1981; Fynalen, Brandts Klædefabrik 1989; Kunstudst.bygn. Filosofgangen, Odense 1994. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1966; Kunstudst.bygn., Odense 1967, 1975, 1984; Fynboer (s.m. Otto Deleuran), Fyns Kunstmus. 1990; Gal. Lunkilde, Kbh. 1995.

Artworks

Landskab med høstakke (udst. 1941); Sen eftermiddag (udst. 1953); Våde enge (1960, Fyns Kunstmus.); Sommeraften (1964, Kulturmin.); Blå kasserolle (1967, Stat. Kunstfond); Ettaller (3 mal., 1985, Ribe Amts Kunstudv.); Begrav mit hjerte ved Wounded Knee (1986, Fyns Amtsråds Kunstudv.). Grafik: Opstilling (radering, 1966, Fyns Kunstmus.); Englænderen (farvetræsnit, 1989, smst.); Kvinde med kurv (farvetræsnit, Kobberstiksaml.); Kvinde med blomst, halvfigur i profil mod venstre (som forannævnte).

Literature

Virtus Schade i: Kunst, 8, 1957, 206-08; Herman Madsen: Fynsk malerkunst, 1964, 167-69; Jyll.p. 21.6.1984.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.