Thorvald Petersen

Weilbach information

Genealogy

Petersen, Thorvald, 1899-1988, maler og billedhugger. *1.7.1899 i Odense, ?29.10.1988 smst., begr. smst. (Dalum Kgrd.). Forældre: Snedkerm. Frederik Vilhelm P. og Anna Kirstine Rasmussen. ~1.5.1937 i Odense med Anna Cilly Smith Andersen, *27.3.1911 smst., datter af maskinarb. Anton S. A. og Kirsten Salskov.

Biography

Thorvald Petersen malede naturalistisk i en robust og farverig udtryksform. Han arbejdede hovedsagelig på Fyn, hvor han bl.a. fandt sine motiver i egnen omkring Odense og i Svanninge. Billederne kendetegnes af klarhed i kompositionen, styrke i de enkelte penselstrøg og en skrabeteknik med spatelen for at forstærke indtrykket. Fynboerne var en tidlig inspirationskilde, men mødet med Bornholmerskolens kunst under et ophold på øen fik betydning for P.s senere billeder. P. arbejdede i en årrække som billedskærer med trærelieffer og udførte desuden restaureringsarbejder.

Education

I billedskærerlære (Niels Bang, Odense) 1915, svend 1919; Tekn. Sk., Odense; Kunstakad. Kbh. (billedh.sk.) 1920-26 (m. afbrydelser).

Travels

Tyskland, Østrig 1922-23; Sverige 1951; Norge 1953; Italien 1958, 1960.

Occupations

Tegnelærer ved Tekn. Sk., Odense, 1936-ca. 1965.

Scholarships

Exhibitions

KE 1928-29, 1931, 1936; Den fynske Forårsudst. 1929-30, 1932-39, 1941-60, 1963-89; Fyns Forum, 1940; Corner og Høst 1942; Unionen 1942-46; Det fynske kunstnersamf. Udst., Kunstudst.bygn., Odense 1951-52, 1958-60, 1962-63; Nyere da. malerkunst, Fyns Kunstmus. 1952; Germinalen 1956; Købestævnet, Fr.cia. 1958; Exhib. of Modern Da. Painting etc., Usher Gal., Lincoln 1964; Naturalisme, Vejen Kunstmus. 1978; Søllerød i det lokalhist. mal., Gl. Holtegaard 1982. Separatudstillinger: Jørgen Haslund, Klosterstr., Kbh. 1940, 1942 (s.m. Otto Petersen); Teglgården, Faaborg 1951 (s.m. Jens Stolt og Ewald Petersen); Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1952; Koldinghus 1964 (s.m. Th. Knudsen).

Artworks

Blåt køkken (1924); Tulipaner (1932, Fyns Kunstmus.); Kirkegården, Svanninge (1936); Moder med barn (1939); Køkken (udst. 1940); Lysning i skoven (udst. 1945); To læsende piger (udst. 1945); Altertavle, Daastrup K. (1948); Skovbillede (udst. 1952); Opstilling med frugter (udst. 1958); Landskab, Firenze (udst. 1960); Interiør (udst. 1962); Opstilling med tulipaner (udst. 1963); Skovbillede (udst. 1963); Figurbillede (udst. 1964); Parken i Assens (udst. 1986); Bemalede trærelieffer (legende børn, fugle, Harlekin og Columbine, udst. 1986); ill. til afsnit om Vestfyn i: Landet mellem Bælterne, 1944.

Literature

Herman Madsen: Den fynske Malerkunst, 1935; Ekstrabl. 19.10.1940; Berl.Tid. 2.11.1942; Pol. 7.11.1942 (K. Pontoppidan); Fyns Tid. 28.6.49; 11.2.1962; 24.10.1965; Fyens Stiftstid. 30.6.1959 (interv.); 13.2.1962; Jydske Tid., Haderslev 27.10.1963; Jyll.p. 2.11.1988; Ib Paulsen: Fynske Kunstnerportrætter, VII, 1954; Tage Sørensen: Esbjerg før 1940, i malerkunst og farver, 1986, 297; Kat.: Forårsudst., Odense, 1989.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.