Bendt Veber

Weilbach information

Genealogy

Veber, Bendt Evald Andres, 1925-1995, maler. *5.6.1925 i Odense, ?19.3.1995 i Odense. Forældre: Bagermester Carl Christian V., født Væver og Martha Kathrine Pedersen. ~29.9.1951 i Næsbyhoved-Broby K. med Kirsten Elsebeth Rasmussen, *12.10.1925 i Kirkendrup, datter af proprietær Rasmus Peter R. og Hertha Rasmine Nielsen.

Biography

Bendt Veber beskæftigede sig med grafik, maleri og mosaikarbejde. Udtryksmæssigt nåede han vidt omkring gennem sit godt 50-årige kunstneriske virke, der dog blev hæmmet af hans dybe engagement i lærergerningen og siden rektoratet på Det fynske Kunstakademi. V. startede med landskabsmalerier og portrætter i en naturalistisk stil. I 1950erne prøvede han kræfter med den konkrete kunst, først med skarpe former og jordfarver, siden med et mere diffust form- og farvesprog, beslægtet med den amerikanske maler Mark Rothko. I de senere år fandt V. en uudtømmelig motivkreds i Biblens tekster.

Education

Det fynske Kunstakad. (Kaj Kylborg), Odense 1939-44.

Travels

Talrige rejser i Europa, Egypten, USA; Island 1992.

Occupations

Lærer ved Det fynske Kunstakad., Odense 1974-78; rektor smst. 1978-92.

Scholarships

Exhibitions

Diagonalen 1950-51; Det fynske Kunstnersamf. 1951-52, 1958-60; Fynsk Kunst, Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1953; Ti unge malere, Kirsebærhavens Sk., Kbh. 1957; KE 1959, 1966; Fünische Kunst, Gal. des Stadthauses, Dortmund 1963; Den fynske forårsudst. 1964; Dortmunder Künstlerbund, Mus. am Ostwall, Dortmund 1965, 1970-72, 1980; Fynsk Kunst, Tommeruphallen 1968, 1971; Annuale Italiana d'arte Grafica, Italien 1968; bien. delle Regione, smst. 1969; Riimfaxe 1971-73, 1976-80, 1983-84; Internat. Art Exhib., Nottingham 1973; Mennesket i dag, Nikolaj, Kbh. 1978; 11 Artisti Danese, Carrara 1992. Separatudstillinger: Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1955, 1959, 1965, 1967 (s.m. Hans Theo Richter, Rudolf Wiemer og P.O. Hansen); IG-huset, Odense 1967 (s.m. Robert Lund-Jensen); Gal. Westing, Odense 1969; Gal. Langsø, Silkeborg 1971 (s.m. Erik Aalykke); Bregninge K., Tåsinge 1984 (s.m. Kent Holm); Centralbibl., Klosterbakken, Odense 1987 (s.m. samme); Rådhushallen, Odense 1989 (s.m. samme); Kreditforen., Odense 1992; Toldboden, Kerteminde 1994 (retrosp.).

Artworks

Landskab (1950); Kirsten (1952); Opstilling (1953); Komposition (1959, Fyns Kunstmus.); Klokken (trilogi over H.C. Andersens eventyr, 1960); Morra (1963); Tanila, 1964; Tegn II (1971); Vintersolhverv (1973); Korsfæstelse (ca. 1983); Golgata (1984); Fra mørket til lyset (1984); 7 segl fra Johannes' Åbenbaring (7 mal., 1985- 90); Alle Helgens Dag (1987); Helgafell (1992); Snæfellsjökull (1992); Mor og barn (1992); Fuglen på pælen (1993). Udsmykninger: Farvesætning, Middelfart Sygehus (1981, s.m. Jørgen Gorm Hansen, Thorkild Hoffmann Larsen); Odense Sygehus (1981); Esbjerg Rådhus (1984, s.m. Jan Jensen, Per Kramer). Skriftlige arbejder: Farveoplevelse, 1996.

Literature

Herman Madsen: Fynsk malerkunst, 1964, 194, 196, 212f; Eva Jensen i: Kunstavisen, 1, 1985, 12 (Esbjerg Rådhus); Fyens Stiftstid. 1.11.1985 (Rolf Dorset); 23.10.1985 (Peter Eriksen); 29.10.1992 (samme); 12.10.1994 (samme); Anders Kirkegaard i: BKF-bl., 2, 1995 (mindeord).

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.