Elisabeth Toubro

Weilbach information

Genealogy

Toubro, Elisabeth, *1956, billedhugger. *8.12.1956 i Nuuk/Godthåb. Forældre: Seminarielærer Niels T. og overlærer Kaja Gylding. ~19.9.1995 i Kbh. med maleren Leonard Walter Forslund, *23.12.1959 i Landskrona, søn af kirkekantor Leroy Walter F. og ekspedient Gerd Maj-Britt Ekman.

Biography

Elisabeth Toubros værk er i sin opbygning og i visse basale formtræk, f.eks. ensartede, serielle elementer, rundet af minimalismen, et arbejde fra 1986 hedder ligefrem Hommage à Donald Judd. Hun har imidlertid med originalitet formuleret et selvstændigt skulpturelt sprog, der insisterer på fortællingen som en kvalitet i skulpturen. Forskydningen eller bevægelsen giver hendes værker en særlig dynamik, som på et indholdsmæssigt plan kredser om det forhold, at de store utopiske sandheder er afløst af ønsket om at finde sandheden i nuet. Tidlige værker havde installationsmæssig karakter i form af få, strukturerende indgreb i et rum, og også siden har T. forholdt sig til rummets karakter eller særlige karakteristika som f.eks. en søjle. I en serie arbejder i sidste halvdel af 1980erne som Camouflageskulptur 1, 1986, bibeholder T. på den ene side minimalismens forkærlighed for en række elementer, mens hun på den anden side individualiserer gennem en stoflig behandling. I hovedværket En konstruktion af en mulig omend løsagtig skulptur, gennemspilles en række muligheder for en ny skulpturel grammatik. T.s arbejder har i udpræget grad karakter af undersøgelse, og en af inspirationskilderne er litteraturen, hvor Jorge Borges må fremdrages som væsentlig. Søjlen er et ofte anvendt element, som fandt en slags klimaks i Isokron allegori, 1993, samt på udstillingen hos Michael Andersen i 1995, hvor konkrete søjler og filosofiske udsagn blev vist sideløbende med store fotografier af skulpturer.

Education

Kunstakad. Kbh. (Hein Heinsen) 1982- 86.

Travels

N.Y. 1982; Egypten 1984; Paris 1985- 86.

Occupations

Lektor ved Kunstakad. Kbh. 1992-94; forsker ved Center for Urbanitet og Æstetik, Kbh. Univ., fra 1995.

Scholarships

Gerda Iversen 1982; Akad. 1983; Even Nielsen 1986; Kai Nielsen 1986; J.J. Levin 1987; Einar Hansens Forskn.fond 1988; Stat. Kunstfond 1987, det 3-årige stip. 1988; Anna Klindt Sørensen 1991-92; Martha og Paul René Gauguin 1992; Ville Christensen 1992; Pacht 1996; Edstrands nord. stip. 1997.

Exhibitions

Tegninger, Billedh.sk., Fr.holms Kanal, Kbh. 1982; Toppen utan staket, Serafen, Sth. 1982; Græsset malker koens ben, Værkstedet Værst. Kbh. 1983; Skulptur i parken, Kalmar 1983; Xerografi, Kastrupgaardsaml. 1984; Decembristerne 1984; Charl. Eft. 1985; Den frie Udst. 1986- 87; Skulpturens tid, Sophienholm 1987; Fondation Cartier, Paris 1988; Center for nutidskunst, Nordjyll. Kunstmus. 1988; Ytkraft, Malmö Konsthall 1989; Wo liegt Dänemark, Brandts Klædefabr. 1990; Figurfald, smst. m.fl. 1992-93; Inferno, Stat. Mus. for Kunst 1993; Juxtaposition, Charl.borg 1993. Separatudstillinger: Rådskælderen, Charl.borg 1980 (s.m. Annemette Larsen), 1981; Inertia, min elskede, Gal. Sub-Set, Kbh. 1983 (s.m. Øivind Nygård, Morten Stræde); Monument, smilende, Gal. Nørballe, Kbh. 1985 (s.m. Henrik B. Andersen, Øivind Nygård, Morten Stræde); Agathe Tristessa, Gal. Basilisk, Kbh. 1985; Skjult i skulpturens skygge, Gal. Trio, Kbh. 1988; En konstruktion af en mulig omend løsagtig skulptur, Brøndsalen, Fr.berg 1991; Gal. Anette Guldberg, Køln 1991 (s.m. Henrik B. Andersen, Søren Jensen og Morten Stræde); Gal. DCA, N.Y. 1994; Meta- geometriske konstruktioner, Gal. Mikael Andersen, Kbh. 1995; Apert'Odense, Brandts Klædefabr. 1995.

Artworks

Efter emancipationen (billedserie, tidsskr. Semiotik, 9, 1984, Kobberstiksaml.); uden titel (1985, Stat. Mus. for Kunst); Hommage à Donald Judd (1986); Camouflageskulptur 1 og 2 (1986, Stat. Kunstfond); Skulpturpar 1, 3, 4, 5 (1987, smst.); Skulpturpar 2 (1988, Vestsjæll. Kunstmus.); En konstruktion af en mulig omend løsagtig skulptur (1989-91); uden titel (1992, Stat. Mus. for Kunst); Isokron allegori (1993); 5 cibacromer (1995, Stat. Kunstfond, Ny Carlsbergfondet); endv. repr. på Moderna Mus., Sth. Skriftlige arbejder: Huset der regner, Arbejdspapir 5, Center for Urbanitet og Æstetik, Kbh. Univ., 1994 (om Jørgen Haugen Sørensens skulptur).

Literature

Hellen Lassen i: Paletten, 4, 1983, 14f; E.T. og Fredrik Tygstrup i: Samme, 1, 1988, 10-15; interv. i: Samme, 4, 1990, 20f; Peter Laugesen i: Cras, XXXVIII, 1984, 74-77; Carsten Juhl i: Kritik, 72, 1985, 84, 86f; Else Marie Bukdahl i: Dialog Festskr. for Fransklærerforen., 1986, 39-50; kat., Skulpturens tid, Sophienholm 1987 (interv.); Kat., Brøndsalen, Fr.berg 1991; kat., Mikael Andersen, Kbh. 1995 (Mikkel Bogh); kat., Brandts Klædefabr. 1995 (samme).

Author: Torben Weirup (To.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.