Andreas Flinch

Weilbach information

Genealogy

Flinch, Andreas Christian Ferdinand, 1813-1872, xylograf. *3.2.1813 i Kbh., ?16.8.1872 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Ass.). Forældre: Klejnsmedem. Johan F. og Marie Elisabeth Rostrup. ~3.10.1838 på Fr.berg med Marie Sophie Kaufmann, datter af urtekræmmer Peter Christian K. og Anna Johanne Marie Hammerich.

Biography

Andreas Flinch fandt i xylografiet en reproduktionsteknik, som egnede sig til mangfoldiggørelse af tegnekunst. Allerede i 1836 udstillede han på Charlottenborg Forsøg i Træskiærerkunsten, og udlandsrejsen i de efterfølgende år skulle yderligere dygtiggøre ham i den xylografiske teknik. I 1840 nedsatte han sig med eget værksted, og han havde i flere år et tæt samarbejde med venner fra akademitiden, Lorenz Frølich, J.Th. Lundbye og P.C. Skovgaard. Af de mange publikationer han arbejdede på, fik Flinchs Almanak (fra 1842) stor udbredelse. F. så det som sin fornemste opgave at gengive kunstnernes tegninger med så stor akkuratesse som muligt. Han kendte udfordringerne og begrænsningerne ved sit håndværk som reproduktionsgrafiker, og det var i den ånd, han uddannede en ny generation af højt kvalificerede formskærere på sit værksted. Blandt hans elever kan nævnes H.C. Henneberg og A. Kittendorff.

Education

Udd. guldsmed og gravør hos Jørgen Dalhoff; Kunstakad. Kbh. 1832-38; selvlærd som formskærer.

Travels

Større udenlandsrejse i 1837-38.

Occupations

Scholarships

Reiersenske Fond 1837.

Exhibitions

Charl. Forår 1836, 1838, 1841-44.

Artworks

Bogillustrationer: Till Uglspils Historie, bearbejdet i 34 mindre Cap. af Flinch efter Lorenz Frølich, 1843 (ikke fuldført); G.F.Ursin: Formskjærerkunsten og Kobberstikkunsten, 1844; Henrik Hertz: Tyrfing, Digt fra den mytologiske Tid, med træsnit af Flinch efter Constantin Hansen, 1849; repr. i Kobberstiksaml.

Literature

Knud Hendriksen: Xylografiske Træk af Træskærerkunstens Hist. i Danm., Den gl. Bys Aarbog 1938, 528; L. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Jørgen Sthyr: Da. grafik 1800-1910, 1949; O. Mackeprang i: Hist. Medd. om Kbh., 4. rk., bd.3, 1951-54, 34, 36; V.E. Clausen: Det folkelige da. træsnit i etbladstryk 1650-1870, 1961, 52, nr. 429-31, fig.35; Klaus Pedersen i: Hist. Medd. om Kbh. 1982, 100-04, 129. Breve (Hirschsprung).

Author: Ingrid Fischer Jonge (I.F.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.