Andreas Flint

Weilbach information

Genealogy

Flint (Flindt), Andreas, 1767-1824, kobberstikker. *4.3.1767 i Kbh., ?19.9.1824 smst., begr. smst. (Helligånds Kgrd.). Forældre: Tømrer, senere kobberstikker Ole Nielsen F. og Anna Hansdatter (Thomsen). ~19.7.1803 i Kbh. med Ulrika Charlotta Linnerhielm, *23.6.1768 i Jönköping, Sverige, ?17.2.1847 i Helsingør, datter af hovrättsråd Jonas L. og Johanna Margareta Seele.

Biography

Andreas Flint blev tidligt skolet i tegning af faderen, kobberstikker i Søetaten Ole Nielsen Flint, og han ønskede at gå i hans fodspor som korttegner. I 1788 indsendte han flere prøver på kort til Videnskabernes Selskab, men forventningerne om at få det ledige embede som korttegner holdt ikke. F. var i akademitiden en lovende og dygtig elev. De to raderinger Moses ved den brændende busk og Abels død skaffede ham henholdsvis den lille og den store guldmedalje. 1799 bevilgede Fonden ad Usus Publicos 300 Rdl., som F. havde søgt om til videreførelsen af en serie fædrelandshistoriske kobberstik efter malerier af C.A. Lorentzen. Ifølge fondens optegnelser var det første stik i serien Carl X Gustavs flugt fra Amager (1791). Det andet stik, som F. nu søgte penge til at udføre, var Gudinden Herthas udtog fra Lejre Skov i Herthadalen på Sjælland. Det tredje motiv Kong Christian IV på skibet Trefoldigheden blev trods gentagne bevillinger fra Fonden ad Usus Publicos først færdigt 1808. Fondets direktion påpegede, at stikket var udført i "den laverte Maneer" (akvatinteteknik), en langt hurtigere teknik end kobberstikteknikken; hertil svarede F., at den plade, hvorpå stikket var begyndt "og temmeligen fremmet" blev ødelagt under bombardementet i 1807. Forsinkelsen skyldtes snarere manglende interesse hos "det kunstelskende publikum", som F. allerede i 1803 indbød til subskription på akvatinteraderingen i Adresse-Contoirs Efterretninger (nr. 91). F. fik mange illustrationsopgaver. Blandt de bedste er vignetterne fra 1789-99 efter tegninger af bl.a. Bertel Thorvaldsen til Peter Friderich Suhms samlede skrifter, bd. 1-16, i hvilke F. med dygtighed formår at formidle forlæggenes fine nyklassicistiske stil. Fra ungdomsårene stammer også andre bogvignetter: Nicolai Abildgaards hund Giordano (1791), efter forlæg af Abildgaard selv, samt en række nytårsgaver fra forlag, bl.a. Axel og Valborg (1809), efter tegnet forlæg af C.W. Eckersberg. For at skaffe til dagen og vejen startede F. en omfattende produktion af portrætminiaturer udført i en blanding af akvatinte og en mekanisk teknik kaldet Chrétiens manér. F.s i alt ca. 300 portrætter vakte bred publikumsinteresse, og fik rosende omtale i pressen. Af en annonce, indrykket i Adresseavisen torsdag 22. januar 1807, ses, at F. desuden forsøgte sig med privatundervisning i frihåndstegning. F. arbejdede fra 1809 til sin død på en serie portrætstik af de oldenborgske konger, udført efter malerier, udlånt af Kunstkammeret. I de senere år fik de gentagne bevillinger fra Fonden ad Usus Publicos mere og mere karakter af social ydelse.

Education

Kunstakad. Kbh., lille sølvmed. 1788, st. sølvmed. 1791, lille guldmed. 1792, st. guldmed. 1794.

Travels

Occupations

Scholarships

Akad. 1796-1801 (100 Rdl. årl.); desuden gentagne gratialer; Fonden ad Usus Publicos flere gange; medl. af Kunstakad. i Sth. 1811.

Exhibitions

Udst. af indenlandske Konst- og Flids-Frembringelser, Kbh. 1812; Industriforen. Theaterudst., Kbh. 1898; Miniatureudst., Ole Haslunds Hus, Kbh. 1910.

Artworks

Grafiske blade: Carl X Gustavs flugt fra Amager (1791, efter mal. af C.A. Lorentzen); Moses ved den brændende busk (1792, lille guldmed., efter Nic. Poussin); Abels død (1794, st. guldmed., efter Luca Giordano); Gudinden Herthas udtog fra Lejre Skov i Herthadalen på Sjælland (o. 1800); Kong Christian IV på skibet Trefoldigheden (1808); prospekter fra Københavns brand 1795; portrætter; en tegn. i Peder Horrebow Hastes stambog; repr. i Kobberstiksaml., Fr.borgmus. og Vestsjæll. Kunstmus.

Literature

Hr. Assessor Barens i: Iris, 1794, I, 127-31; Sigvard Schjødt i: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 1812, nr. 6, 89, sp. 1126; Rigsarkivet (udg.): Fonden ad Usus Publicos, bd. I-III, 1897-1947; O.H. Clementsen: Fortegnelse over A.F.s Portrætstik, 1924; Ejnar Thomsen i: Kulturminder, 1939, 159; Jørgen Sthyr: Da. Grafik, I, 1943; O.H. Clementsen i: Pers.hist. Tidsskr., 13.rk., I, 1952, 72-88; Asger Lomholt: Det Kgl. da. Vidensk. Selskab 1742-1942, bd. IV, 1961; P. Krohn: Beskrivende Fortegn. over da. Kobberstik m.m., 1962; Emma Salling: Kunstakad. Guldmed.konk., 1975; Mette Bligaard i: Fædrelandshist. billeder, Fr.borgmus. 1978; Steffen Heiberg (red.): Chr. IV og Europa, 1988, 514.

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.