Johannes Senn

Weilbach information

Genealogy

Senn, Johannes, 1780-1861, maler, kobberstikker. *17.9.1780 Liestal ved Basel, Schweiz, ?29.5.1861 smst. Forældre: Blikkenslagerm. Johannes S. og Eva Seiler. ~17.7.1825 i Liestal med Anna Maria Baumgartner, *27.10.1796, ?7.3.1861 smst., datter af Heinrich B. og Anna Barbara Senn.

Biography

Johannes Senn arbejdede som kobberstikker, da han kom til København og begyndte som elev på Kunstakademiet hos Nicolaj Abildgaard på samme tid som C.W. Eckersberg og Kratzenstein Stub. Han kom hurtigt i forbindelse med kobberstikker G.L. Lahde og udførte for ham, sammen med Eckersberg, serier af dragtstudier, typer fra det københavnske gadeliv samt håndkolorerede stik af aktuelle begivenheder. Han var ligeledes ven med I.C. Dahl. På trods af Lahdes ønske om at fastholde S. i København, rejste han fra Danmark i 1818, samme år som Eckersberg og J.L. Lund blev udnævnt som professorer ved Kunstakademiet i København. Hans arbejder har kulturhistorisk fremfor kunsthistorisk interesse, idet hans lidt naive iagttagelser illustrerer datidens hverdagsscener. Hans fremstillinger af de typiske egnsdragter giver indtryk af hans evne til at gengive de dekorative detaljer. Der er gjort forsøg på at udrede samarbejdet mellem S. og Eckersberg, men det er vanskeligt at skelne de to unge kunstneres særpræg på dette tidlige tidspunkt af deres løbebane. S. har malet altertavler påvirket af de tyske, romantiske maleres begejstring for de tidlige renæssancemestre, men ingen altertavle er kendt i Danmark.

Education

Elev af maler og grafiker Maximilian Neustück, Basel 1793- 1800; i Zürich 1800; Kunstakad. Kbh. (Nicolaj Abildgaard) 1805.

Travels

I Danm. 1805-18; Schweiz 1818; Kiel og Hamburg 1820.

Occupations

Tegnelærer i Zofingen og Aarburg 1832- 50.

Scholarships

Exhibitions

Züricher Kunstsalon 1801-04; Charl. Forår 1802, 1810-13; Thotts Palæ 1808; Salonen, Paris 1815; Rådhusudst., Kbh. 1901; Senn og Eckersberg 1808-15, Charl.borg 1924.

Artworks

Københavnske gadefigurer (1807, Kbh. Bymus., s.m. C.W. Eckersberg); Kronprins Frederik (VI) på Nørrefælled, omgivet af sine adjutanter (1808, Reventlow Mus.); Revue på Nørrefælled (1809, Kbh. Bymus.); En Gadescene i Regnvejr (1810); Den taknemmelige Datter (1810); Frederik VI, spadserende med sin familie i Frederiksberg Have (ca. 1813, Rosenborgsaml.); Kong Frederik VI og hans datter Arveprinsesse Caroline (Fr.borgmus.); Da. og holstenske Costumer (1813); Hovederne af Ossian og Alpins søn (Vestsjællands Kunstmus., efter C.G. Kratzenstein Stub). Kolorerede kostumeserier: Klædedragter i København, 1806-08, ny udg. 1820; 37 blade, raderet af Lahde efter Senns akvareller (forarb. i Kobberstiksaml. og Kunstindustrimus., Kbh.); Da. klædedragter (30 linieætsede blade, ca. 1808-12, s.m. Eckersberg); Norske nat. klædedragter (74 rad. blade, ca. 1812-15); tegn. og grafik i Kobberstiksaml.; Det kgl Bibl.; Rådhuset, Liestal.

Literature

E. Hannover: C.W.Eckersberg, 1898; Andreas Aubert: I.C. Dahl, 1920; Fortegn. over Aquareller, Studier, Tegn. og Kobberstik af Senn og Eckersberg fra Aarene 1808-15, Kat., 1924; Sophus Jürgensen i: Samleren, 1924, 23-26, 57-59, 72f, 102f, 137-40, 148-50; 1925, 172f, 224-26; 1931, 97-100, 140-43, 168-73; 1932, 20-26, 40-46, 113-25, 156f, 185-92; samme i Berl.Tid.17.8.1932; 18.8.1932 (Karl Madsen); 19.8.1932; 18.10.1932 (samme); 1.11.1932 (samme); Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; J. Sthyr: Da. Grafik 1800-1910, 1949; Hildegard Gantner-Schlee: Der Maler J.S. 1780-1861, Liestal 1985; Dyveke Helsted: Kobberstikker G.L. Lahdes stambøger i: Fund og Forskning, bd.33, 1994.

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.