Erling Frederiksen

Weilbach information

Genealogy

Frederiksen, Erling, 1910-1994, maler, billedhugger og grafiker. *9.10.1910 i Horsens, ?8.2.1994 i Gent., begr. på Sorgenfri Kgrd. Forældre: Lærer, senere skoleinsp. Chr. F. og lærer Gudrun Karen Marie Pedersen. ~25.7.1943 i Grindsted med Erna Klausen, *9.1.1920 i Omvrå Søndermark, datter af gårdejer, senere arb.mand Elias K. og Agnes Therkilsen.

Biography

Erling Frederiksen har både som maler og billedhugger arbejdet med hverdagsskildringer i et realistisk formsprog. Han udviklede tidligt via Aksel Jørgensens skole en pointillistisk "prikket" malemåde med rene, gerne komplementære farver, som han siden har fastholdt. Her lærte han også om reflekslysenes betydning og fordybede sig i studiet af massernes forskydninger i rum og plan. Motivisk har han både som billedhugger og siden som maler fortsat realismen fra 1930rne og skildret hverdags- og arbejdslivet, bl.a. portrættet af arbejdsmanden Moselars viser en tidløs menneskelighed i karakteristikken. Sit forhold til arbejderskildringer fik F. yderligere udvidet under sit samarbejde med murere og murerarbejdsmænd i en række vægdekorationsopgaver. Hans udgangspunkt var dog i reglen naturen og familien. Han malede de nære motiver, Lyngby, Frederiksdal, og hvert år vendte han i et par måneder tilbage til barndommens hedeegne ved Grindsted og malede landskaber fra Vestkysten (Søndervig) med øde sandstrækninger, den særprægede bevoksning, lys og vidder. Også som billedhugger arbejdede han med en stram figurskildring. Hustruen Erna stod model til talrige skulpturer, og han udførte buster af sine nærmeste, f.eks. børnene. F. har skabt nogle fortræffelige portræthoveder. F.s skulpturopfattelse er klassisk betonet, og mange af hans tidlige skulpturer af planter og dyr peger direkte tilbage mod Egyptens stramme, kubiske formopfattelse. Tegningerne afspejler noget af denne dobbelthed i hans tilgang til naturen. Undertiden skitserede han formens flygtige sider, men oftere analyserede han dens volumen i forhold til lys og skygge. F. skildrede den synlige virkelighed, det iagttagne blev omsat i et klart billedsprog, der nærmer sig det konstruktive. Allerede tidligt udførte han en række store figurbilleder, og i sine monumentalmalerier har han ved hjælp af en fast billedopbygning skabt kontakt til de udsmykkede rum, samtidig med at han har ført det moderne liv ind i kunsten og fastholdt hverdagen i et klart billedsprog. Senere har F. ofte i ganske små formater udført rene farvestudier og abstrakte kompositioner, og som billedhugger genoptog han i begyndelsen af 1980erne på spændende vis arbejdet med de abstrakte planteskulpturer i en række tang- lignende bronzer. Som grafiker arbejdede F. især med træsnit og udgav som medlem af Sankt Lukas Gildet motiver fra modstandskampen under besættelsen.

Education

Forb. til Akad. af Viggo Brandt; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (E. Utzon-Frank) 1928-32, derefter malersk. (Aksel Jørgensen) i perioder indtil 1938; elev på Maison Watteau, Paris (Charles Despiau og Paul Cornet) vinteren 1933- 34.

Travels

Oslo 1928, 1948; Paris 1930, 1933-34; Berlin 1931, 1939; Sth. 1938, 1948; Holland 1947.

Occupations

Lærer ved Det jyske Kunstakad.; medl. af best. for Grafisk Kunstnersamf. fra 1950; censor for KE 1951-52, 1968, 1978, 1981; prof. i billedh.kunst ved Kunstakad. Kbh. 1974-80; medl. af Akad. 1975-87; censor for KP 1983-84; medl. af best. for Arbejdernes Kunstforen.

Scholarships

Carl Jul. Petersen 1938; Gerda Iversen 1942; Akad. 1944, 1948, 1956; Villiam H. Michaelsen 1946; Oluf Hartmann 1947; Kaufmann 1951; Det franske statsstip. 1953; Astrid Noack 1960; Stoltenberg 1961; Ole Haslund 1965, 1988; Stat. Kunstfond 1964-65; Eckersberg Med. 1967.

Exhibitions

Ringen 1941; KE 1942-46; Høstudst. 1944; Ung da. Kunst 1945, 1950, 1960; Den Polykrome 1946, 1949-53, 1956; Grønningen 1948-66; Charl. Eft. 1951; Å-udst. 1961, 1965; Corner 1966-94; Unge Talenter 1944; Da. Akvareller, Kunstforen., Kbh. 1946; Aksel Jørgensens Elever, Kunstakad. Kbh. 1946, 1983; Da. Kunstudst., Oslo 1946; Nord. Kunstforbund, Oslo 1946, Sth. 1947; Unionen, Fr.cia 1947; Da. Kunst i Dag 1947; Da. Grafik, Malmö 1947; Tjekkoslovakiet 1948; Arbejdspladsens Vandreudst. 1949; Gravure contemporaine, Paris 1949; Lugano 1952; bien., São Paulo 1953; Østersøbien., Rostock 1967, 1983; Natur og Landskab, Nikolaj, Kbh. 1975; Toldbodgadekunst, Clausens Kunsthdl., Kbh. 1978; Veksølund 1980, 1983; Veksølund besøger Nikolaj, Kbh. 1981. Separatudstillinger: Vagn Winkels Kunsthdl. 1935 (s.m. Ole Kielberg); Foren. for ung da. kunst 1946; Vejle Kunstmus. 1951 (s.m. Ingeborg Andersen); Admiralg. 20, Kbh. 1958; Søndre Sk., Grindsted 1959-60 (s.m. Henry Heerup); Tårnby Rådhus 1966 (retrosp.); Clausens Kunsthdl., Kbh. 1966, 1970, 1976, 1980 (mal., retrosp.), 1985 (tegn. m.m. retrosp.), 1988; Hørsholm Kunstforen. 1976 (skulp. og tegn.), 1982 (retrosp.), 1990 (retrosp.); Gal. Ti, Tistrup 1978.

Artworks

Malerier: Erna (1944); Mor og søn II (1946, Storstrøms Kunstmus.); Mor og barn (1948-49, Arbejdermus.); Moselars (1949, SiD, Langesøhus, Silkeborg); Landskab, Søndervig (1956); Portræt af Niels Tiphede (1956-57); Grindsted (1958-59, Grindsted Amtssygehus). Skulptur: Stående mand (1931-32, bronzeeksemplar fra slutn. af 1960erne på Lemvig Kirkepl.); Russisk grevinde (1933- 34); Portræt af Svend Møller (1933-35); Plante, skibsskrue (1934); Erna (halvfigur, bronze, 1934); Kattehoved (bronze, 1939); Pige fra Hjortlund (statue, gips, 1939, udst. 1946); Erna (buste, marmor, ca. 1942, Stat. Mus. for Kunst); Liggende figurer (slutn. 1960erne, bronze, Vejle Tekniske Sk.); Pige med får (1978, Grindsted Rådhus); Kvindefigur (1985, Rødekro Rådhus); Mindesmærke (1986, Moskva Venskabspark). Udsmykninger: Vægbilleder til Sygekassen Fremtiden (1949); gæstesalen på bryggeriet Stjernen, motiver fra arbejdslivet, naturen og familielivet (1952, nu hos SiD, Nyropsg., Kbh.); frokoststuen på Grindsted Vestre Sk. (1975). Tegninger og grafik: Tegn. og træsnit i Kobberstiksaml.; træsnit i Vestsjæll. Kunstmus.; grafisk mappe (1944-45, s.m. Skt. Lukasgildet). Skriftlige arbejder: En arbejdsdag i mosen, Soc. Dem. 14.7.1946 (med egne ill.); Lidt om skulp., KE, kat. 1981; erindringer, Skulp. Veksølund, kat. 1983.

Literature

Soc. Dem. 6.5.1944; 10.6.1944; 15.5.1949; 11.3.1952; Hjemmets Søndag (Soc. Dem.) 14.7.1946; Nat.tid. 19.11.1943 (Sig. Schultz); 10.1.1948 (samme); Land og Folk 11.5.1946 (O. Gelsted); 15.9.1951; Vestkysten 28.6.1951; 15.8.1958; Harald Rue: Da. Kunst omkring to Verdenskrige, 1948, 112-15; Dan Sterup-Hansen i: Dialog 52, nr. 1, 1952, 25-28; Vestjyden 3.9.1957 (interv.); Pol. 12.2.1958 (Pierre Lübecker); 6.10.1976 (samme); 17.1.1985 (samme); Vejle Amts Folkebl. 22.2.1958 (interv.); R. Broby-Johansen: Dagens dont i Norden, 1972, 295; Knud Voss: Arbejderen i kunsten, Oplysningsforb. Kunsttillæg nr. 76; Berl.Tid. 15.2.1958 (Jan Zibrandtsen); 30.9.1980 (Ejgil Nikolajsen); 5.2.1985 (Peter M. Hornung); Bent Sørensen i: kat. Skulptur Veksølund 1980; R. Dahlmann Olsen i: kat. Veksølund besøger Nikolaj, 1981; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Johs. Carstensen i: kat. Hørsholm 1990; Alex Steen i: Kunstavisen nr. 3, 1994, 20 (nekr.).

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.