Ib Braase

Weilbach information

Genealogy

Braase, Ib Valentin, *1923, billedhugger. *7.8.1923 i Stege. Forældre: Stenhuggerm. Christian Peter Ernst B. og Johanne Hansen. ~10.11.1956 i Kbh. med maleren og tekstilkunstneren Ragna Birgit Nygaard (se Braase, Ragna), *12.11.1929 smst., datter af forretningsfører Sigurd Hans N. og Edith Elisabeth Nielsen.

Biography

Ib Braase kom, da han som 14-årig forlod skolen, i lære i sin fars stenhuggerværksted. Her skabte han sine tidlige, naturalistiske portrætbuster af familiemedlemmer. Samtidig med sin senere uddannelse på Kunstakademiet blev han assistent for Astrid Noack. Dette inspirerede til små, kompakte skulpturer, hugget i sten. Temaet var dog stadig portrættet og menneskefiguren. Blandt andre betydningsfulde impulser var frugtbare diskussioner med Helge Bertram og Albert Mertz, der imødegik tidens herskende realisme. Meningsudvekslingerne udløste formmæssige eksperimenter udført i karton i en kubistisk inspireret opbrydning af volumen. Hermed stod vejen åben for B. mod en nedbrydning af den traditionelle, sluttede og hierarkisk opbyggede skulptur. Hidtil havde B. udelukkende hugget i sten, men i begyndelsen af 1960erne lærte han at støbe i bronze. Sten og bronze såvel som jern, træ, cement og bemaling blev siden hans materialer. Det første betydende arbejde med den nye og åbne skulptur blev skabt efter flytningen til Marcoussis uden for Paris i 1968. Med værket Chambre d'enfant (Barneværelset), bestående af 6 dele, udført i blandede materialer og fragmenter af tidligere skulpturer, fandt B. ikke alene grundlaget og principperne for sit senere arbejde som billedhugger, men opnåede også betydelig genklang i Frankrig, da værket blev udstillet på Salon de la jeune Sculpture. B.s hensigt med sine ophobninger af enkeltdele og dekonstruktion af grundliggende konstruktionerer er at skabe steder, man også kunne betegne fiktionsrum. Formelt består de af organisk og hårdt, åbent og lukket, linie og brud. Stederne markeres af skulpturernes udstrækning i rummet, hvor den omgivende luft indtager en ligestillet rolle med øvrige materialer. Modsætningen mellem ophobning og dekonstruktion er afgørende for den egenartede udstråling af tid, proces og erindring. Han tog konsekvensen af arbejdet med form som et selvstændigt system med selvberoende referencer til og i værket. B.s senere skulpturer og objektinstallationer, ofte udført til udvalgte steder, er sammenkoblinger af fortid og nutid med inddragelse af fragmentet som erindringens spor, næsten genkendelige genstande og skrift som henvisning til realiteternes verden, der dog er udsat for kunstnerens bearbejdning i form af brud på de opståede konstruktioner. Disse fiktionsrum inddrager beskuerens sanser, krop og erfaring. De stiller krav til en kommunikation uden forudgående aftalte regler. I skulpturen nedfælder B. sin egen tid, sin erindring, der i udstrækning og materialebearbejdning bliver alment gyldig. Åbenheden og bruddet med en i forvejen etableret accept udgør det centrale i hans værk, der som få andre har skabt polemik i offentligheden. Det seneste eksempel var opstillingen af Atelier mellem grænser, indviet i Centralbibliotekets gård i Flensborg 1989. B.s værker er anarkistiske, anti- autoritære, anonyme og dog dybt personlige skulpturelle udsagn.

Education

Kunstakad. Kbh. (Einar Utzon-Frank og Aksel Jørgensen) 1949-54.

Travels

Italien, Holland, Frankrig; bosat i Marcoussis, Frankrig fra 1968.

Occupations

Scholarships

Carlsons Pr. 1952; C.C. Hall 1954, 1956; Dalsgaard 1956; Akad. 1958, 1962, 1963, 1966, 1969, 1974; Astrid Noack 1958; Ole Haslund 1959; Hielmstierne-Rosencrone 1961; Stat. Kunstfond 3-årig stip. 1966, arb.legater 1974, 1975, 1976, 1977, livsvarig ydelse 1980; Eckersberg Med. 1968; Zach. Jacobsen 1970; Louis Nielsen 1971; 1.pr. på udst. La jeune sculpture, Paris 1971; Carlsons Legat 1971, 1972, 1973; Carl Nielsen 1976; Thorvaldsens Med. 1985; Niels Larsen Stevns 1985; Eggeling 1990.

Exhibitions

KE 1949, 1958-59; Den Polychrome 1953, 1956; Den frie Udst. 1964, 1977-82 (medl. fra 1977), 1984, 1987, 1989-91; KP 1966; Grønningen 1966- 1976 (medl. fra 1967); Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1955, 1960, Charl.borg 1980; Da. Nutidskunst, Charl.borg 1956; Eventyrhaven, Odense 1963, 1971, 1975, 1977; Modern Da. Art, Palace of Art, Glasgow m.fl. 1968; Salon de la jeune Sculpture, Paris 1971; Realités Nouvelles, Paris 1974-76; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Da. kunst i 70'erne, Kunstforen., Kbh. 1985; Skulpturelle synspunkter, smst. m.fl. 1986. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1959; Gal. Jensen, Kbh. 1963, 1966; Gal. Charley Chevalier, Paris 1974, 1976 (begge s.m. Ragna B.); Gal. A-gruppen, Kbh. 1976 (s.m. Ragna B.); Contrastes, Centre Culturel du Marais (arr. Gal. Charley Chevalier), Paris 1976, 1978 (s.m. Dewez, Osmon, Sarkis og Ragna B.); Skulpturer over digte af Miguel Angel, Sevilla 1979; Kunstforen., Kbh. 1977 (retrosp., s.m. Dewez og Sarkis); Det da. Hus, Paris 1977, 1988; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1980; Aarhus Kunstbygn. m.fl. 1983; Vestsjæll. Kunstmus. 1985; Gal. Dedal, Annemasse 1990; Gal. Petit Pont, Strasbourg 1990; Mus. for Samtidskunst 1993.

Artworks

Stående kvinde (granit 1949/52, dep. Vestsjæll. Kunstmus.); Relief (kalksten 1961, Stat. Mus. for Kunst); Bronze (1964, Kastrupgaardsaml.); Kappen (bronze 1966, Aarhus Kunstmus); Skulpturrelief (bronze 1967, Stat. Mus. for Kunst); Barneværelset (1969, Stat. Mus. for Kunst); Emballage til Charlottes kærlighed (bronze, jern, stål, træ bemalet 1971-72, Aarhus Kunstmus.); Chambre de Goya (bronze, jern, 4 dele 1973, Vestsjæll. Kunstmus.); La chaise de mon père (1973, Stat. Mus. for Kunst); Sengen (1976-77, den franske stat); La réalité s'épuise (skulptur over en tekst af M.A. Sevilla, cement, jern, mørtel, granit, 1982-83, Aarhus Kunstmus.); Mellem to akter (1985, Rådhuspl., Sorø); Atelier mellem grænser (1985- 87, indviet 1989, Da. Centralbibl., Flensborg).

Literature

Bent Sørensen i: I.B., Den frie Udst. bygn. 1959; Helge Bertram i: I.B., Gal. Jensen, Kbh. 1963; Pierre Lübecker i: 15 år i da. kunst, Gal. Jensen 1976; André Laurentin i: Sculptures. I.B., Det da. Hus, Paris 1977; Miguel Angel Sevilla i: I.B. Skulpturer 1961-1983, Århus Kunstbygn. m.fl. 1983; Marianne Saabye i: Skulpturer af I.B., Sorø Kunstmus. 1985; Anneli Fuchs og Kirsten Ortved i: Skulpturelle synspunkter, Kunstforen. Kbh. 1986 (interv.) 21-23; Hanne Abildgaard i: I.B., Det da. Hus, Paris 1988; Torben Weirup i: Hrymfaxe, nr. 3, sept. 1989 (Polemikken om Atelier mellem grænser); Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989, 21; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Radio France culture 1983 (interv.); Stig Krabbe Barfoed uds. i DR 1985; Harry Katlev 1989.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.