Anders Bundgaard

Literature

Beckett og Hendriksen: Kbh. Raadhus, 1908; Verden og Vi 9.11.1917; 24.5.1918; Hver 8. Dag 29.4.1921; Ill.Tid. 15.1.1899; Vagten 1899-1900 (M. Erichsen); Jens Lund i: Den frie Udst., kat. 1938 (nekr.); Kr. Skjerning i: Højskolebl., 1938, 258-60; A.J. Bundgaard i: Danmark 1945, 289-96; H.P. Jensen i: Skulptur i det fri i Aalborg, 1978, 21-23, 78; Ole Wivel: Guder i forårslys, 1983; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Avisartikler: Pol. 24.6.1904; Pol. 29.6.1904; Pol. 24.8.1904 (H. Drachmann); Berl. Tid. 1.11.1904; Berl. Tid. 7.11.1904 (C. Aarsleff); Pol. 27.9.1905 (E. Hannover); Pol. 19.6.1908 (Ove Rode); Berl. Tid. 17.10.1908 (tillæg); Aalborg Stiftstid. 4.5.1924; 1.7.1928 (interv.); Pol. 14.8.1925 (V. Wanscher); Berl. Tid. 22.2.1925 (søndag); Land og By 21.8.1929; Soc. Dem. 23.9.1929 (interv.); Dag. Nyh. 28.7.1933 (Vilh. Andersen); 28.7.1934; Soc. Dem. 7.8.1934 (Pr.W.); Berl. Tid. 18.2.1936 (P. Schindler); nekr. i fl. aviser 21.9.1937; Pol. 13.4.1938 (J.A. Bundgaard); Horsens Avis 17.1.1942; Soc. Dem. 20.5.1955; Berl. Tid. 9.4.1962 (om mindehøjen); Jyll.Post. 31.7.1988. Brev (Hirschsprung).

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.