Kirsten Lockenwitz

Weilbach information

Genealogy

Lockenwitz, Kirsten, *1932, billedhugger og maler. *2.5.1932 i Kbh. Forældre: Styrmand, senere skibsfører Hans Valdemar L. og Kirsten Sigrid Brandt-Jørgensen. ~5.7.1953 i Ordrup med bankass., senere bankprokurist Peter Lausten-Hansen, *28.10.1924 i Skærbæk, Sønderjylland. Ægteskabet opl. 1965. Samliv fra 1965 med maleren, billedh. Knud Wedel Hvidberg, *27.5.1927 i Holstebro, ?5.5.1986 i Kbh., søn af cigarhdl. Alfred H. og Tove Wedel.

Biography

Kirsten Lockenwitz var først elev af Niels Lergaard og senere Dan Sterup-Hansen, og hendes arbejder fra tiden på Akademiet 1962-67 beskriver en bevægelse fra det halv- til det helabstrakte, ligesom hendes farveholdning bevægede sig mod det klare og stærkt farvestrålende. I denne undersøgende fase forsøgte hun sig også med keramikken. Den, og især de problemer, den skabte for hende i de sidste akademiår, var indledningen til en række arbejder i plastic eller akryl, der fra 1974 skulle blive hendes kendemærke og hovedområde. L. forlod Akademiet inden afgangseksamen for at fortsætte eksperimenterne med industrielle materialer, bl.a. glas- og neonrør. Hun arbejdede fra 1970erne i det væsentligste med lineære forløb og udnyttede dels materialernes farvemættede flader og dels deres transparens og spejleffekt i forhold til neonrørene. Gennem hele sin produktion lægger L. sig delvis i forlængelse af den konstruktive linie, der går gennem dansk kunst specielt fra 1940rne, men er i lige så høj grad præget af dele af 1960ernes amerikanske kunst. Hendes vej fra de abstrakte billeder til de senere rent nonfigurative viser en fordybelse i liniens udtryk. Fra det elegante, dekorative til det forfinede, intense og monumentale. Hendes interesse går i retning af en spirituel, poetisk holdning, hvor hendes arbejder med lys kobler sig på denne interesse for en meditativ verden af renhed og åndeligt lys. Samlivet med Knud Hvidberg gav hende en sparringspartner, når det gjaldt om at udforske disse områder. I arbejderne fra slutningen af 1980erne og frem opleves en stor frihed i behandlingen af linie og form, især i rumudsmykningerne, hvor farvede neonrør bevæger sig smidigt og ubesværet, dels som konstruktioner og dels som markeringer. På dette tidspunkt inddrages også deciderede naturindtryk i L.s udtryk. Med udgangspunkt i f.eks. klippeformationer får hendes skulpturer en monumental tyngde, der dog aldrig skygger for elegance og præcision i behandling af form, planer og linier, hvilket har givet L.s værker en stor formel klarhed og spiritualitet.

Education

Kunstakad. Kbh., Sk. for Mur- og Rumkunst (Niels Lergaard og Dan Sterup-Hansen).

Travels

Frankrig 1962; Italien 1967; Frankrig 1985; USA 1988.

Occupations

Medl. af Stat. Kunstfonds indkøbs- og legatudvalg 1981-83; formand for KIKU 1989-1992.

Scholarships

Gerda Iversen 1963, 1965, 1967; Stat. Kunstfond 1970, det 3- årige stip. 1971, 1979, livsvarig ydelse 1984; Rigenstrup 1974, 1982; Pacht 1983; Ebba Gregersen og maleren Arne Petersens Kunstnerlegat 1985; Astrid Noack 1986; Eckersberg Med. 1986; Irgens-Bergh 1987; Ole Haslund 1989, 1993; Anne Marie Telmanyi 1989; Viggo Jarl 1992; Finn Torjussens Legat 1993.

Exhibitions

KE 1959-63 (som Kirsten Lausten-Hansen); Charl. Forår 1962-63, 1965; Sonde 1970; Koloristerne 1971, 1974; Den frie Udst. 1975, 1987-95; Kammeraterne 1979; IXEX, Fyns Kunstmus. m.fl. 1980; Ung da. kunst 1980, Charl.borg 1980; Et spil, smst. 1985. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1967; Charl.borg 1977; Gal.huset, Kbh. 1979; Aarhus Kunstmus. m.fl. 1982-83 (retrosp.); Det da. Hus, Paris m.fl. 1984-85; Den frie Udst. bygn. 1990.

Artworks

Neon Argon relief II (1970, Stat. Mus. for Kunst); The Whole (relief, 1978, smst.); Blå neon tegning (triptykon, 1981, Stat. Kunstfond); Progression Rouge (triptykon, 1981); Samurai (relief, akryl, 1982, Nordjyll. Kunstmus.); Thaw (relief, spejlakryl, 1982, Fyns Kunstmus.); Iron Mesa (relief, neon, argon, 1991, Ny Carlsbergfondet); Kalesa (monumental skulptur, granit, 1993, Det Da. Hedeselskab, Viborg). Udsmykninger: Odense Banegård (1986); Esbjerg Toldkammer (1987); Løgstør Hotel- og Kursuscenter (1989); Radiumstationen, Ålborg Sygehus Syd (1991); Aratrika (neon, 1991, Stat. Mus. for Kunst).

Literature

H.E. Nørregård-Nielsen i: K.L., Aarhus Kunstmus. m.fl. 1982- 83; samme i: K.L., Det da. Hus, Paris m.fl. 1984-85; J.J. Thorsen: Modernisme i da. malerkunst, 1987; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989; Marianne Barbusse og Lene Olesen: De konkrete, 1995.

Author: Jens Henrik Sandberg (J.H.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.