Carl Mortensen

Weilbach information

Genealogy

Mortensen, Laurits Carl Nicolaj, 1861-1945, billedhugger. *23.2.1861 i Kbh., ?30.1.1945 i Hell., begr. i Gent. Forældre: Arbejdsmand Jens M. og Emma Larsine Christine Knudsen. ~14.10.1887 i Kbh. med Ida Amalie Hafvermann, *26.1.1862 smst., ?29.1.1943 i Hell., datter af skomagerm. Olof Gustav H. og Caroline Persson.

Biography

Carl Mortensen, der tilhørte samme generation af stabile, naturalistiske billedhuggere som Ludvig Brandstrup og Carl Bonnesen, har ydet sin væsentligste indsats i en række skildringer fra sportens verden. Hovedværket er En kapgænger i start fra 1899. Han har gengivet de nøgne atleter med blik for både det statuariske motiv og den sportslige situation og har bevidst søgt at karakterisere den specielle sportsgrens kropslige særpræg. Alligevel kan skulpturernes akademiske præg virke tilbageskuende i deres formsprog. Den nøgne sportsmand som motiv er imidlertid i pagt med den sundhedsdyrkelse og interesse for sports- og friluftslivet, som dukker op omkring århundredskiftet. M. havde desuden en omfattende virksomhed inden for kunstporcelæn, f.eks. med modellering af dyrefigurer. Han var allerede i 1887 blevet ansat på Den kongelige Porcelainsfabrik under Arnold Krog, hvor han deltog i udviklingen af det nye underglasurmaleri, og i 1894-95 blev han sendt til Skt. Petersborg for at undervise i underglasurmaling på den kejserlige fabrik. M. udførte desuden en række større dekorationsopgaver, bl.a. stuklofter til Christiansborg Slot. Hans talrige tillidshverv afspejler et stærkt fagligt engagement, og han var medstifter af Dansk Skulpturforening.

Education

I billedskærerlære hos H.C. Berg 1875, udlært 1880; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. 1879-86.

Travels

Tyskland, Italien og Østrig 1892; Skt. Petersborg vinter 1894- 95; Paris 1900; Italien (Firenze og Rom) 1930.

Occupations

Ansat ved Den kgl. Porcelainsfabrik som underglasurmaler 1887-1901; medl. af censurkom. ved Charl.borg 1897, 1899, 1901; lærer i tegn., modellering og billedskæring ved Kunstindustrimus. håndværkersk. 1901-14; fmd. for Da. Billedh.samf. 1906-33 (derefter æresmedl.); medstifter af og medl. af best. for Da. Skulpturforen. 1907-38; Akad. revisor 1911-17; medl. af Akad.rådet 1911-34; af Akad.komm. 1920; af udst.kom. ved Charl.borg 1917-20; i en årrække fmd. for Kunstnersamf. billedh.sektion og medl. af dets jury; fmd. for Kunstnerforen. af 18. Nov., grund- og understøttelsesfond til 1937.

Scholarships

Guldmed., Dresden 1897; Akad. 1898-1902; Raben-Levetzau 1899-1900; Mention honorable, Paris 1900; Aarsmed. 1903, 1909 (Eckersbergs Med.); Ancker 1929; Udst.fond ved Charl.borg 1936; Bindesbøll 1936, 1938.

Exhibitions

Charl. Forår 1886-88, 1890, 1892, 1896-1903, 1905, 1908-10, 1912-15, 1921-22, 1925, 1927, 1929-34, 1945; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Dec.udst., Kbh. 1889; Dresden 1897; verdensudst., Paris 1900; Kaiser Wilhelm Mus., Krefeld 1902; Dä. Ausst., Berlin 1910-11; Espo. Internaz., Rom 1911; Works by Modern Da. Artists, Brighton 1912; Contemp. Scand. Art, N.Y. 1912; KE 1913; Den baltiske udst., Malmö 1914; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1924, 1932-33, 1935, 1942; Da. Nat. Exhib., Brooklyn 1927; Nordjysk Kunststævne, Aalborg 1933.

Artworks

Portrætbuste (1894, blåmalet underglasurporcelæn, Stat. Mus. for Kunst); Barnebuste (1898, porcelæn); En kapgænger i start (udst. i gips 1899, i bronze 1909, Mention honorable 1900, Eckersbergs Med. 1909, tilh. Stat. Mus. for Kunst, opst. i Grøndalsvænge ved Hillerødg./Abrikosv.); Før væddekampen (udst. i gips 1900, i marmor 1903, Nat.mus., Sth.); En drikkende gås (italiensk nøddetræ, 1901, Folketinget); Sejrherren (udst. i gips 1902); En fodboldspiller (udst. i gips 1903, Aarsmed., udst. i bronze 1910, opst. i Sundby Idrætspark); En ung pige (1905, buste i træ); En galende hane (1908, bronze); En ung atlet, der betragter en målerlarve (udst. i gips 1912, i bronze 1915, opst. i Dyssegårdsparken, Gent.); Portrætbuste af forfatteren A.C. Andersen (1913); Barnebuste (1914, marmor); En starter (udst. i gips 1915); Portrætbuste af J.C. Christensen (1922, i grønlandsk marmor i Folketingets vandrehal); Peder Hiort Lorenzen (bronzestatue, 1929, frit efter forarb. af Johannes Mølgaard); Dr. O. Krag (buste, 1930); Syngende unge piger (statuettegruppe i bronze, 1935). Dekorative arbejder: På Chr.borg Slot: Stuklofter i Taffelsalen, Dronn. Håndbibl., Alexandersalen og det tilstødende galleri, Folketingssalen, Højesteret samt portrætrelieffer i Folketingsbibl. læseværelse; Kristus på korset, altervæg i Godthåbsk., Nyelandsv., Fr.berg (kalkstuk); stukdekorationer på vægge og hvælvinger i Vor Frelser K., Ålborg; loftsdekorationer i Glyptoteket; endv. dekoration af et stort antal porcelænsarb. i underglasur, bl.a. fad med flagermus i diset måneskin; vase med springende gedekid (Nat.mus., Sth.); vase med grib (Kbh. Rådhus); har for Den Kgl. Porcelænsfabrik især modelleret dyrefigurer; for Bing & Grøndahl udf. enkelte skulpturer (dyr, mindre figurer, bl.a. ung københavnsk pige (Kunstindustrimus.). Malerier: Et bryggers (udst. 1889); Strand på Langeland (udst. 1889); desuden tegnet friser og vignetter til Emil Sørensen (Selmar): Vejledning i praktisk Typografi, 1891.

Literature

Arthur Hayden: Royal Copenhagen Porcelain, 1911; Pol. 23.5.1912 (A.C. Andersen); 31.1.1945 (nekr.); København 23.2.1921; Berl. Tid. 20.12.1929; 31.1.1945 (nekr.); Dag. Nyh. 23.2.1936 (Sig. Schultz); Nat.Tid. 23.2.1941 (Else Kai Sass); Soc.Dem. 31.1.1945 (nekr.); Villabyerne 1.8.1984.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.