Gertrud Vasegaard

Weilbach information

Genealogy

Vasegaard Rode, Gertrud Hjorth, *1913, keramiker. *23.2.1913 i Rønne. Døbt Gertrud Hjorth, navneskift fra Rode til Vasegaard 19.9.1977. Forældre: Keramiker, fabrikant Hans Adolph H. og maleren Johanne Marie Tvede Bruhn. ~1° 4.9.1935 i Rønne med maleren, grafikeren Sigurd Steen Vasegaard, *11.11.1909 i Kbh., ?7.7.1967 i Rønne, søn af redaktionssekr., forfatter Søren Sørensen V. og Petrine Sophie Marie Pedersen. Ægteskabet opl. 1948. ~2° 28.9.1961 på Fr.berg med kunsthistoriker, docent Aksel Vilhelm Rode, *27.2.1905 smst., ?16.1.1989 i Kbh., søn af ekspeditionssekr. Svend R. og Petra Elisa (Dadi) Pock. Ægteskabet opl. 1973.

Biography

Gertrud Vasegaard vendte efter uddannelsen i København tilbage til Bornholm, hvor hun i Gudhjem oprettede værksted sammen med søsteren Lisbeth Munch-Petersen. I 1937 ophørte dette samarbejde, hvorefter V. flyttede ind i eget nyopført værksted i Holkadalen. I 1945 mødte hun kunsthistorikeren Aksel Rode, der to år forinden var blevet ansat som kunstnerisk konsulent på Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik. Mødet medførte en invitation til at arbejde på fabrikkens stentøjsværksted om vinteren. Fra 1949 og ti år frem var V. fuldtidsbeskæftiget på fabrikken, hvor hun fik hele det traditionsrige værksteds ekspertise stillet til rådighed, bl.a. Aksel Rodes og overingeniør Busch Jensens indsigt i glasurkemi og brændingsteknik. For Bing & Grøndahl betød samarbejdet en tiltrængt kunstnerisk fornyelse, mens V. i betydeligt omfang fik udvidet sine erfaringer med udformning, dekoration og glasurbehandling. V.s gennembrud fandt sted omkring 1950, og fra dette tidspunkt var hun med i den kreds, der førte Danish Design frem internationalt, bl.a. Kay Bojesen, Finn Juhl, Christian Poulsen og Hans J. Wegner. I 1959 afbrød V. samarbejdet med Bing & Grøndahl for sammen med Aksel Rode og datteren Myre V. at oprette værkstedsfællesskab i Allégade, fra 1969 alene sammen med datteren. I det nye værksted fortsatte V. arbejdet med unikastentøj, samtidig med at Den kgl. Porcelainsfabrik stod klar med en designopgave, nemlig spisestellene Gemina og Gemma. På den retrospektive udstilling i 1984 var det muligt at danne sig et overblik over V.s livsværk fra ungdommens lertøjsproduktion, over de disciplinerede fabriksarbejder frem til kulminationen i den frigjorte kunstneriske skaben fra værkstedet i Allégade. Karakteristisk for hele værket er sansen for proportioner, en sikker bevidsthed om skærvens forbindelse med glasuren og endelig ornamentet, oftest enkle geometriske figurer, som en integreret del af formen. V.s arbejder er præget af mådehold og af ærlighed i udtrykket, hvor lertype, form, dekoration og glasur udgør en ubrydelig helhed.

Education

L. Hjorths Terracottafabr., Rønne 1927- 29; Kunsthåndv.sk., Kbh. 1930-32; Holmegaards Glasværk 1931; Bode Willumsens værksted, Kbh. 1932; pottemager Olga Jensens værksted, Kbh. 1933.

Travels

England, Holland, Frankrig, Sverige, Norge og Grækenland mange gange.

Occupations

Værksted, Gudhjem 1933-37 (s.m. Lisbeth Munch-Petersen); Holkadalen, Gudhjem 1938-48; Allég. 22 C, Fr.berg 1959-68 (s.m. Aksel Rode og Myre Vasegaard); fra 1969 (s.m. Myre V.). Tilknyttet Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik, 1945-48, fast ansat 1949-59; tilknyttet Den kgl. Porcelainsfabr. 1959-62, 1973-75.

Scholarships

Ole Haslund 1947, 1988; Theophilus Hansen 1947; Tagea Brandt 1956; guldmed., trien., Milano 1957; Eckersberg Med. 1963; C.L. David 1964, 1991; Stat. Kunstfond, livsvarig ydelse 1971; Nationalbankens Jub.fond 1976, 1990 (æreslegat), 1994-95; Kunsthåndv.rådets Årspr. 1979; Bindesbøll Med. 1981; Niels Larsen Stevns 1988; Lis Ahlmann 1988; C.F. Hansen Med. 1992; Dalhoff Larsen 1992; Jorck 1994.

Exhibitions

Corner 1933; KE 1936, 1938-40, 1950; Da. kunsthåndv., Nat.mus., Sth. m.fl. 1942; Nyt Stentøj fra Bing & Grøndahl, Kbh. 1947; trien., Milano 1952, 1957; Bing & Grøndahls Jub.udst., Kunstindustrimus., Kbh. 1953; Den frie Udst. 1953-54, 1956-57, 1959, 1961-63, 1965, 1967, 1984, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996; Design in Scand., vandreudst. i USA 1954-57; Unge da. kunsthåndv., Kunstindustrimus., Kbh. 1956; Formes Scand., Louvre, Paris 1958; Da. form og miljø, Liljevalchs, Sth. 1959; The Arts of Denm., Metropolitan Mus., N.Y. 1960-61; Nord. keramik, Lunds Konsthall 1962; Two Cent. of Da. Design, Victoria and Albert Mus., London 1968; Martsudst. 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1981; Acht deense ceramisten, Mus. Boymans-van Beuningen, Rotterdam 1976-77; Da. 50-tal, Nat.mus., Sth. 1981; Scand. Modern 1880-1980, Cooper-Hewitt Mus., N.Y. m.fl. 1982-84; Da. keramik 1991, Aarhus Kunstforen. 1991; Da. keramik 1850- 1997, Sophienholm 1997. Separatudstillinger: Bingers Kunsthdl., Kbh. 1933;þlþ Fibigers Kunsthdl., Kbh. 1940; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1976, 1978, 1983, 1986; Kunstindustrimus., Kbh. m.fl. 1984-85 (retrosp.); Gal. Profilen, Århus 1993, 1995.

Artworks

Keramiske arbejder: I Kunstindustrimus.; Bing & Grøndahl Mus.; Trapholt; Bornholms Kunstmus.; Holstebro Kunstmus.; Nordenfjeldske Kunstindustrimus., Trondheim; Nat.mus., Sth.; Victoria and Albert Mus., London; Mus. Boymans-van Beuningen, Rotterdam; Het Princessenhof, Leeuwarden; Syracuse Mus. of Art, N.Y .; Mus. of Art, Pennsylvania State Univ., USA. Design: Testel (porcelæn, 1955-57, for Bing & Grøndahl); Gemina, spisestel (porcelæn, 1959-62, for Den kgl. Porcelainsfabr.); Gemma, spisestel (porcelæn, 1959-62, for samme); Capella, spisestel (stentøj, 1973-75, for samme). Udsmykninger: Brønd (stentøj, 1966, Jonstrup Sem., Lyngby).

Literature

Nathalie Krebs i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 7, 1941, 108f; Erik Lassen i: Samme, 3, 1947, 38-41; Esbjørn Hiort: Modern Da. Ceramics, 1955; Pierre Lübecker i: Da. Kunsthaandv., 3-4, 1956, 43-48; samme i: Samme, 3-4, 1957, 50-53; Merete Bodelsen i: Samme, 1, 1959, 9-13; Erik Zahle (red.): Hjemmets brugskunst, 1961; Erik Lassen: Keramik, 1968; samme: En københavnsk porcelænsfabriks hist. Bing & Grøndahl 1853-1978, 1978; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. Kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Vibeke Woldbye i: G.V., keramiske arbejder 1930- 1984, Kunstindustrimus. 1984, 5-14, 37-54, 79-85; Gerd Bloxham i: Cras, LVII, 1990, 52-75; Arne Karlsen: Naturens orden, introduktion til en film om da. design, 1990; Henning Jørgensen i: Ny da. Kunsthist., bd. 7, 1995, 153- 59. Claus Bohm: Den magiske orden, en film om da. design (Stat. Filmcentral 1990).

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.