H.P. Pedersen-Dan

Weilbach information

Genealogy

Pedersen-Dan, Hans Peder, 1859-1939, billedhugger. *1.8.1859 i Itzehoe, ?21.4.1939 i Hell., urne i Hvidovre (Hvidovre Kgrd.). Navneskift fra Pedersen 27.3.1888. Forældre: Vagtm., arrestforvarer Ole P. og Elisabeth Sophie Johansen. ~20.8.1892 i Kbh. med billedh. Johanne Agnete Theresia Betzonich (se Pedersen-Dan, Johanne), *13.5.1860 smst., ?21.5.1934 i Hvidovre, datter af sergent, senere krigsassessor, forfatter Georg Emil B. og Christiansine (Signe) Nicoline Møller.

Biography

H. P. Pedersen-Dan var en typisk repræsentant for den anekdotisk prægede, naturalistiske billedhuggerkunst. I En moder, der værner sine børn ses både i motivvalg og komposition indflydelse fra Stephan Sinding, som han havde mødt i Paris, og hvis sans for den dramatiske fortælling, P.-D. delte. Også Louis Hasselriis fik betydning for P.-D., og han kom siden til at færdiggøre dennes skulptur af Søren Kierkegaard. Han fik en række offentlige bestillinger og har udført så populære og folkekære skulpturer som Den lille hornblæser og nationalsymbolet Holger Danske. P.-D. var både en dygtig sten- og marmorhugger og fik derfor overdraget opgaven med at hugge H.W. Bissens dronningestatuer til Dronningeporten Christiansborg.

Education

Stenhuggersv. 1878 (Aarhus Haandværkerforen. hædersmed.); håndværker i Tyskland og Italien 1880; elev hos G.Chr. Freund i Rom; elev ved den kunstindustrielle sk. ved Mus. artistico industriale (bronzemed.) 1882-84; Akad. i Rom, Regio istituto di belle arti (Masini, Allegretti) 1884-87, 2 sølvmed., afg. som billedh.; Kunstakad. Kbh. (lille guldmed.) 1889.

Travels

Rejste som håndværker gennem Tyskland til Italien 1880, Rom 1881-1887; Egypten, Palæstina, Grækenland 1886-87; Italien 1890-92, 1904, 1910, 1913, 1920; Paris 1890-92, 1922, 1923, 1924; Nordafrika 1904.

Occupations

Medl. af censurkom. ved Charl.borg 1910.

Scholarships

Akad. 1890-91; Eibeschütz' Pr. 1902; Ancker 1903; Ronge 1912, 1917; Raben-Levetzau 1913, 1926.

Exhibitions

Rom 1886; Charl. Forår 1887, 1889-91, 1893-94, 1897, 1902- 06, 1910, 1937; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1889; Raadhusudst., Kbh. 1901; Landsudst., Århus 1909; Forum 1929.

Artworks

Statuer: Ismael (gips, udst. 1887, bronze 1934, Klostertorvet, Århus); En ung pige, der skærer en runestav (gips, udst. 1891); Michael Drewsen (bronze, 1892, foran Silkeborg Rådhus); Den lille hornblæser (bronze, 1899, Rådhuspl., Kbh.); En moder (gips, udst. 1903); Hans Rostgaard (bronze, 1904, haven til Krogerup Højsk.); Holger Danske (bronze, 1907, haven ved Marienlyst Slot, kunststen i Kronborgs kasematter); Chr. IX (bronze, Nyborg Torv 1908); Chr. IX (marmor, udst. 1910, Chr.borg). Monumenter og større arbejder: 4 elefanter ved Bryggeriet Ny Carlsberg, Valby (udkast af V. Dahlerup, modelleret af P.-D., hugget i bornholmsk granit af stenhuggerne Hans og Jørgen Larsen, 1901); Monument over danske frivillige i verdenskrigen 1914-18 (bronze, Rueil ved Paris, udf. efter efterladt skitse af Stephan Sinding, gipsekspl. i saml. på Dybbøl Mølle); 4 dronningestatuer til Dronningeporten på Chr.borg (marmor, hugget efter H.W. Bissens modeller). Andet: Jakob tilvender sig sin fader Isaks velsignelse (gipsrelief, lille guldmed. 1889, Aarhus Kunstmus.); Portrætmedaljon af koncertmester Edv. Helsted (efter 1900 Asminderød Kgrd., ); Udfriet af Ægyptens trældom (udst. 1902, Eibeschütz' Pr.); Portrætbuste af Johanne Pedersen-Dan (1902); Dåbsengel med muslingeskal (marmordøbefont i Esajas K., Kbh.); Døbefont (udst. 1893, marmor, Fr.havns K.); Amatøren, danserinde (bronzestatuette, udst. 1937, Stat. Mus. for Kunst); Den scenevante, danserinde (som forannævnte).

Literature

Nat.tid. 31.7.1929; 28.4.1939; Berl. Aften 31.7.1929; Aarhuus Stiftstid. 29.1.1937; Berl. Tid. 5.6.1944; Flensborg Avis 22.7.1959; Inf. 10.4.1985.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.