H.P. Pedersen-Dan

Biography

H. P. Pedersen-Dan var en typisk repræsentant for den anekdotisk prægede, naturalistiske billedhuggerkunst. I En moder, der værner sine børn ses både i motivvalg og komposition indflydelse fra Stephan Sinding, som han havde mødt i Paris, og hvis sans for den dramatiske fortælling, P.-D. delte. Også Louis Hasselriis fik betydning for P.-D., og han kom siden til at færdiggøre dennes skulptur af Søren Kierkegaard. Han fik en række offentlige bestillinger og har udført så populære og folkekære skulpturer som Den lille hornblæser og nationalsymbolet Holger Danske. P.-D. var både en dygtig sten- og marmorhugger og fik derfor overdraget opgaven med at hugge H.W. Bissens dronningestatuer til Dronningeporten Christiansborg.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.