H.P. Pedersen-Dan

Artworks

Statuer: Ismael (gips, udst. 1887, bronze 1934, Klostertorvet, Århus); En ung pige, der skærer en runestav (gips, udst. 1891); Michael Drewsen (bronze, 1892, foran Silkeborg Rådhus); Den lille hornblæser (bronze, 1899, Rådhuspl., Kbh.); En moder (gips, udst. 1903); Hans Rostgaard (bronze, 1904, haven til Krogerup Højsk.); Holger Danske (bronze, 1907, haven ved Marienlyst Slot, kunststen i Kronborgs kasematter); Chr. IX (bronze, Nyborg Torv 1908); Chr. IX (marmor, udst. 1910, Chr.borg). Monumenter og større arbejder: 4 elefanter ved Bryggeriet Ny Carlsberg, Valby (udkast af V. Dahlerup, modelleret af P.-D., hugget i bornholmsk granit af stenhuggerne Hans og Jørgen Larsen, 1901); Monument over danske frivillige i verdenskrigen 1914-18 (bronze, Rueil ved Paris, udf. efter efterladt skitse af Stephan Sinding, gipsekspl. i saml. på Dybbøl Mølle); 4 dronningestatuer til Dronningeporten på Chr.borg (marmor, hugget efter H.W. Bissens modeller). Andet: Jakob tilvender sig sin fader Isaks velsignelse (gipsrelief, lille guldmed. 1889, Aarhus Kunstmus.); Portrætmedaljon af koncertmester Edv. Helsted (efter 1900 Asminderød Kgrd., ); Udfriet af Ægyptens trældom (udst. 1902, Eibeschütz' Pr.); Portrætbuste af Johanne Pedersen-Dan (1902); Dåbsengel med muslingeskal (marmordøbefont i Esajas K., Kbh.); Døbefont (udst. 1893, marmor, Fr.havns K.); Amatøren, danserinde (bronzestatuette, udst. 1937, Stat. Mus. for Kunst); Den scenevante, danserinde (som forannævnte).

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.