Jacob E. Bang

Weilbach information

Genealogy

Bang, Jacob Eiler, 1899-1965, arkitekt og glaskunstner. *19.12.1899 på Fr.berg, ?16.3.1965 i Lyngby, begr. på Fensmark Kgrd. Forældre: Maleren Hans Peter Carl Christian B. og Bertha Johanne Schou. ~1° 8.7.1931 på Fr.berg med senere direktrice Hilda Kamilla Jensen, *5.11.1905 i Kbh., ?28.11.1965 på Fr.berg, datter af bagerm., senere sandkagefabr. Victor J. og Jensine Pauline Jensen. Ægteskabet opl. ~2° 28.1.1944 i Kbh. med Ellen Hjørdis Brincher, f. Hansen, *5.12.1913 i Bucaramanca, Colombia, datter af dir. Frederik Christian H. og Ingeborg Sophie Dorothea Gross.

Biography

Jacob E. Bang var et uhyre alsidigt kunstnerisk begavet menneske, der beskæftigede sig med arkitektur og kunsthåndværk med glaskunst som speciale, og som vel er det, han i dag er mest kendt for. Han var samtidig en levende skribent, der med kritisk og humoristisk sans beskrev sin samtid. Han havde stor social forståelse for de mennesker, han arbejdede sammen med, og han opnåede fremragende resultater i de år, han arbejdede på Holmegård og Kastrup glasværkerne og var således med til at placere dansk glaskunst internationalt. B. var ingen tilhænger af pynt, hans arbejder er smukke, enkle og brugervenlige. Christianskirken i Lyngby er en af B.s få kendte bygninger. Den skabte en voldsom debat på grund af den nøgterne og radikale udformning. Den er opført i røde sten og består af en længe med sadeltag, sammenbygget med et vinkelstillet tårn på nordsiden. Interiøret er enkelt og står smukt i gul mur med gulvet belagt af lyse klinker. B.s arkitekturanmeldelser og de årlige artikler om dansk kunsthåndværk i Samleren gjorde status over årets produktion og stade. B. var samtidig optaget af arkitekturhistorie og beskrev bl.a. i tidsskriftet Arkitekten "den protestantiske kirketype".

Education

I lære hos dekorationsbilledh. Niels Hansen, Charl.borg 1914- 15; Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh., bygn.tekn. sk. 1916-18, ark.sk. (aften, 4 semestre) 1918-21. Ansættelse: 1/2 år hos ark. Erhardt-Petersen 1914- 15.

Travels

Italien 1920-21, 1933; Paris 1925; Frankrig 1926, 1935, 1937; Holland, Belgien 1935; endv. Tyskland, Østrig, Sverige.

Occupations

Ans. hos Helge Bojsen-Møller 1918-22; hos Kay Fisker 1923- 25. Medstifter af Den Permanente Udst. 1931; medarb. ved Holmegaards Glasværk 1925; kunstnerisk leder smst. 1928-41; red. af Samleren 1942- 43; kunstnerisk kons. for Schous fabrikker 1944; samme for Kastrup Glasværk 1957- 1965; startede Berl. Tid. boligside ca. 1940.

Scholarships

Kaj Levysohns Mindelegat 1917-18; guldmed. Paris 1925 (arb. til den da. pav. på verdensudst.); Købestævnets årsmed. 1928; C.F. Hansens Pr. 1931; J.S. Salomonsens mindelegat 1932; Grand Prix og guldmed., Barcelona 1929; samme, Bruxelles 1935; Paris 1937; N.Y. 1939; Firenze 1942; Akad. lille guldmed. 1935; Zach. Jacobsen 1935, 1942; Knud V. Engelhardt 1938; bronzemed. trien., Milano 1954; sølvmed. smst. 1957.

Exhibitions

Charl. Forår 1926, 1931, 1935 (stor kirke i Kbh., lille guldmed.), 1940, 1943; verdensudst., Paris 1925; Boligudst., Industribygn., Kbh 1927; Kunstindustriudst. i Århus 1928; retrosp. udst., glas, Den Permanente 1937; Da. Kunsthåndværk, Sth. 1942; Kastrup glas, Kunstindustrimus. 1958; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Trien., Milano 1957; Scand. Modern, Kunstindustrimus. 1984. I øvrigt udst. glasarb. på de fleste inden- og udenlandske udst. af kunstindustri.

Artworks

Som billedhugger: Buster og statuetter; sandstensrelief til hovedindg. ved amtssygehuset i Gent. (ca. 1925). Som arkitekt: Byplan for Lemvig (1924); Christiansk., Kgs. Lyngby (1939, 1.pr. s.m. Erik Jensen, indv. 1941); præstegård smst. (1942). Konkurrencer: Byplan for Ringsted (1919, 3.pr.); Rønne (1920, 1.pr.); Genforen.monument på Ejer Bavnehøj (1923, 3.pr., s.m. Erik Jensen); byplan, Hanstholm (1924, indk.); Søndermark Krematorium (1926 3.pr.); Genforen.monument, Ejer Bavnehøj (1925); Genforen.monument i Kbh. (1926, s.m. Arne Bang, pr.); Skodsborg bebyg.plan (1939, s.m. Erik Jensen og Kirsten Westergaard, 3.pr.); kirke i Kbh. (1939, s.m. Erik Jensen); Billedskærerlaugets konk. (1940, 2.pr.); regulering af Rådhuspl., Kbh. (1942, s.m. Erik Jensen og Kirsten Westergaard, 2.pr.); kirke i Munkebjerg kvart., Odense (1942, s.m. Erik Jensen, 3.pr.). Som kunsthåndværker: Glas til Holmegaards Glasværk; Kastrup Glasværk, kunst- og brugsglas; tegn. til sølv, tekstil (bl.a. Kastrup tæppetøj 1932), møbler; etiketter, emballage, porcelæn til Bing og Grøndahl (1932). Glasarbejder på Kunstindustrimus. og på Næstved Mus.

Literature

Ark.M. 1924, 127-40; 1942, 159-62; Ark.U. 1939, 81-83; 1951, 92; 1956, 308; Ark. 1927, 148; 1936, 67, 165-81; 1957, 306f; 1958, 181-83; 1959, 159; Berl. Tid. 30.9.1928; Nat.tid. 1.11.1937 (begge Sig. Schultz); samme i: Nyt Tidskr. for Kunstind., 1928, 81f; Aase Voss Schrader smst. 1941, 169f; Lidt om Glas, kat. over da. kunsthåndværk, Nat.mus., Sth. 1942; A5 nr. 3, 1957, 98, 100 (Vor tids kirkebygn.); Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. Kunsthåndværk fra 1850 til vor tid, 1982; Poul Hammerich: Lysmageren, 1988; Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Kirkens huse (Danm. Ark.), 1981.

Author: Erik Ejlers (E.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.