Axel Locher

Weilbach information

Genealogy

Locher, Axel Thilson, 1879-1941, billedhugger. *11.9.1879 i Kbh., ?11.6.1941 i Hjørring, begr. i Skagen. Forældre: Maleren, senere prof. Carl Ludvig (Thilson) L. og Anna Marie Frederikke Gyllich. ~29.6.1901 på Fr.berg med keramikeren, maleren Johanne (Jo) Hahn Jensen (se Locher, Jo Hahn), *24.6.1876 i Slagelse, ?12.7.1960 i Skagen, datter af købmand i Slagelse, senere gross. i Kbh. Johan Peter Christian Vilhelm J. og Victoria Hahn.

Biography

Axel Locher fik sin billedhuggeruddannelse hos Vilhelm Bissen og på Kunstakademiet i København, hvor han debuterede i 1897 med kvindefiguren Moderne. Han tog dog aldrig afgang fra Akademiet. Fra hans tidlige arbejdsperiode eksisterer stadig en række eksempler på hans billedhuggerarbejder. På fabrikken Bing & Grøndahl arbejdede L. som keramiker under J.F. Willumsen. Og fra 1903-04 opholdt han sig i Paris, hvor han muligvis fik indspirationen til at arbejde med den lille statue, statuetten. Disse forudsætninger er nødvendige at kende for at forstå, hvorfor L.s navn som kunstner er levende den dag i dag. Hans gennembrud i dette formsprog kom i 1917, hvor han på Den Frie for første gang udstillede nogle statuetter af skuespilleren Olaf Poulsen. Begejstringen var så stor, at L. fortsatte dette arbejde til sin død i 1941. I dette tidsrum modellerede han mere end 60 forskellige kunstnerstatuetter, som blev udført i de forskellige materialer, han siden sin ungdom havde arbejdet med, gips, bronze og porcelæn. En del af gipsstatuetterne blev bemalet af han hustru Jo Hahn Locher. Teatermuseet i København ejer den største og næsten komplette samling af disse figurer tillige med støbeforme til en del af statuetterne. Herudover findes mindre samlinger, især på Det kgl. Teater og på Skagens Museum. Med sin eminente iagttagelsesevne og med sit store talent for at gengive ikke blot den fotografiske virkelighed, men desuden skuespillernes temperament i rollerne, er L. en ener på sit felt. Og for eftertiden er disse små dokumenter, som kan analyseres fra alle sider, en uvurderlig dokumentation om en svunden teatertid.

Education

Elev hos Vilh. Bissen; dimitt. fra S. og G. Vermehrens Malersk; Kunstakad. Kbh. 1894-99.

Travels

Paris 1903-04; Tyskland og Italien 1905; Sverige 1915.

Occupations

Bing & Grøndahl fra 1899; skribent ved Nat.tid. 1927-28 under sign. Kapergasten eller Thilson; medl. af censurkom. ved Charl. Forår 1932-33, 1936.

Scholarships

Akad. 1904, 1907-08, 1915; Hielmstierne-Rosencrone 1904; Ancker 1905; Raben-Levetzau 1905, 1907; Ronge 1915.

Exhibitions

Charl. Forår 1897, 1899, 1906, 1916, 1927-30, 1932-38, 1941; Den frie Udst. 1905-14, 1916-18, 1920-22; verdensudst., Paris 1900; Dä. Ausst., Berlin 1910-11; Espo. Internaz., Rom 1911; Works by Modern Da. Artists, Brighton 1912; Da. Nat. Exhib., Brooklyn 1927; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Det kgl. teaters kunstsaml., Fr.borgmus. 1984-85. Separatudstillinger: Ole Haslunds Hus, Kbh. 1922.

Artworks

Moderne, kvindefigur (1897); 16 portrætmasker til kapitælerne i Grundtvigs Hus, Kbh.; 8 skulpturer omkring spiret på Chr.borg Slot; 10 vaser smst.; skuespilleren Karl Mantzius (buste, 1909, Teatermus.); skuespilleren Olaf Poulsen (buste, 1923, smst.); Olaf Poulsen i rollen som Per Degn (smst.). Vaser: Natten og Dagen (Kunstindustrimus.); Efteraar (smst.); Vinterklædt dame (1909, smst.). Statuetter: Carl Locher; Kæmner Joh. F. Brodersen samt ca. 18 skuespillerstatuetter (Skagen Mus.); talrige statuetter på Teatermus. og i Det kgl. Teater, bl.a.: Bodil Ipsen som dronn. Elisabeth i Maria Stuart; Poul Reumert som Daniel Hejre i De unges Forbund; samme som Meyer i Indenfor Murene; Thorkild Roose som Don Quixote i Synder og Helgen; Anna Borg som Valborg i Axel og Valborg; Albert Høeberg som Marsk Stig i Drot og Marsk. Grafik: I Kobberstiksaml.

Literature

C.A. Been i: Tidsskr. for Industri 1900, 31; S. Elvius: En slesvig Slægt, 1911, 44; Henning Brøchner i: Teatret, April 1917, 98f; Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik, 1928, 30, 36; B.T. 7.11.1919; Berl. Tid. 12.6.1941 (nekr.); Nat.tid. 12.6.1941 (nekr., Else Kai Sass); Ib Boye: Teaterfigurer, Skagen Mus., 1985.

Author: Lisbet Grandjean (L.Gr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.