Nikolaj Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Erik Nikolaj, *1923, maler og grafiker. *21.10.1923 i Kbh. Forældre: Lærer Aage N. og lærer Karen Marie Lauritzen. ~15.8.1980 i Kbh. med væveren Else Thordur Hansen, *15.8.1941 smst., datter af søløjtnant Karl Thordur H. og Karen Katrine Simonsen.

Biography

Nikolaj Nielsens udtryksform er enkel og monumental, hævet over al flygtig tilfældighed. Den menneskelige skikkelse spiller en stor rolle i hans kunst, det gælder ikke mindst hans grafik, og han arbejder gerne med temaer eller enkelte modeller, der udstråler en følelsesbetonet inderlighed. Men han maler også mange landskaber, og ligesom det er tilfældet med figurbillederne, virker landskaberne stemningsfulde og alvorlige. Ofte er de ganske elementært bygget op og handler om den dybe samhørighed mellem dyr og natur. Han har en udpræget tendens til at forenkle, for på den måde at nå frem til et meget koncentreret udtryk. Dette, kombineret med en overvejende mørk farveholdning, understreger den alvorstunge grundtone, der er typisk for hans kunst.

Education

Privat malersk. hos Sigurd Wandel 1944-45; Kunstakad. Kbh. (Kræsten Iversen, Aksel Jørgensen, Holger J. Jensen og Elof Risebye) 1945- 51.

Travels

Amsterdam 1946; Rom 1950; Grækenland 1954; Frankrig 1956; Spanien 1960; Nordnorge ca. 1958-62.

Occupations

Medl. af censurkom. for Charl.borg 1962; for KE 1963-64; for KP 1966.

Scholarships

Gerda Iversen 1950; Carlsons Pr. 1952, 1955; Hielmstierne- Rosencrone 1956; Bielke 1957; Rigenstrup 1958, 1967; Akad. 1960; Dalsgaard 1960; Bendix 1962, 1975; Stat. Kunstfond 1965-66; J.P. Lund 1992; Irgens-Bergh 1992.

Exhibitions

KE 1948, 1950-54, 1956-61; Charl. Forår 1950, 1953-54; Nord. grafik, Kunstforen., Oslo m.fl. 1954; Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1955; 10 malere fra KE, 1955 (vandreudst.); Å-udst. 1955; Da. Købestævne, Fr.cia 1963; Natur og menneske, Nikolaj, Kbh. 1973; Da. grafikere, 1981, 1987; Landet idag, Den frie Udst.bygn. 1986; Den fynske Forårsudst. 1988. Separatudstillinger: Den frie Udst.bygn. 1955, 1976, 1984; Da. Grafisk Kunstforlag, Kbh. 1957; Gal. Hybler, Kbh. 1959; Skive Mus. 1959; Athenæum, Kbh. 1963; Aabenraa Mus. 1964; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1964; Århus Permanente 1965; Gal. Green, Kbh. 1967; Kunstforen. Hus, Kbh. 1969; Kunsthallen, Kbh. 1987; Langelands Kunstforen. 1988; Gal. Bram, Hobro 1989; Gal. Arnold 1990.

Artworks

Tre kvinder (1954, Silkeborg Kunstmus.); Græsk pige (1954, Storstrøms Kunstmus.); Måne over Svartisen (1964, Nordland Mus., Bodø); Sommernat, Nordland (udst. 1964); Søndag på Mølleåen (1968, Lyngby Rådhus); Liggende kvinde ammer sit barn (udst. 1969); Familie (Longelse Plejehjem); Portræt af maleren Jens Nielsen (grafik). Grafik i Kobberstiksaml.; Nasjonalgal., Oslo.

Literature

Erik Fischer: Moderne da. grafik, 1956; Kristeligt Dagbl. 15.3.1967; 24.4.76; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.