Gerhard Heilman(n)

Weilbach information

Genealogy

Heilman(n), Gerhard Vilhelm Ernst, 1859-1946, maler og tegner. *25.6.1859 i Skelskør, ?26.3.1946 på Fr.berg, urne smst. (Søndermark Kgrd.). Forældre: Apoteker Henrik Peter Gysbert H. og Agnes Nathalia Mau. Ugift.

Biography

Gerhard Heilman var oprindelig maler, men den vægtigste del af hans produktion ligger inden for den dekorative kunst. Som underglasurmaler var han blandt Arnold Krogs tidligste medarbejdere og kom omkring århundredskiftet til at præge Den kgl. Porcelainsfabriks produktion som en af dens førende kunstnere. Foruden poetiske dåvildtmotiver var hans foretrukne emner bl.a. natlige parkscener med balustrader, springvand og romantiske par. Som bogkunstner har han arbejdet for de fleste københavnske forlag og blev navnlig kendt gennem sine bogomslag i en halvt dekorativ, halvt naturalistisk stil. Hans ornamentik viser stor idérigdom og er påvirket af Th. Bindesbøll og Hans Tegner. Som illustrator har han vist særlig interesse for dyr, navnlig fugle, en interesse, der efterhånden førte ham ind i den videnskabelige forskning (ornitologi og palæontologi).

Education

Stud. 1877; polytekniker og medicinsk stud. 1877-83; Frans Schwartz' tegnesk. 1883; senere Kunstnernes Studiesk. (L. Tuxen og P.S. Krøyer).

Travels

Over Berlin og Dresden til Italien 1893; Dresden og Schweiz 1898; Berlin 1927.

Occupations

Underglasurmaler ved Den kgl. Porcelainsfabrik 1890- 1902.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1887-92, 1905, 1917; Nord. udst., Kbh. 1888; verdensudst., Chicago 1893; Kunstnernes Studiesk., Charl.borg 1896; Almänna konst- och industriutst., Sth. 1897; London 1900; verdensudst., Paris 1900, 1925; Dä. Ausst., Königliches Kunstgewerbe Mus., Berlin 1910-11; Leipzig 1914; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1923-24, 1930. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1931 (s.m. Johannes Larsen); Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1932; Skælskør Bymus. 1994.

Artworks

Malerier: Frk. Petrea Heilmann (ca. 1886); På kirkegården (1891, Sønderjyll. Kunstmus.); Ugler (1916, Skælskør Bymus.); Landskab fra Nordfyn (udst. 1932); Vinter i haven (udst. 1932); Hareunge på en pløjemark i aftensol (udst. 1932). Keramiske arbejder: Vase dek. med hjorte i underglasurfarver (1898, Eremitagemus., Skt. Petersborg). Udsmykning: Dør fra Skælskør Apotek, med landskabsmotiver fra forsk. årstider (Skælskør Bymus.). Skriftlige arbejder med egne illustrationer: Slægten Heilmann, 1893-95; Øresund, 1904; Onkel Vilhelms Historier om Dyr, 1908; Fuglenes Afstamning, 1916 (engelsk udg. 1926, amerikansk 1927); Min Slægt, 1919; Danmarks Fugleliv I-III, 1928-30 (s.m. A.L.V. Manniche); Universet og Traditionen, 1940. Bogillustrationer: Karl Gjellerup: Minna, 1889; Knud Fabricius: Griffenfeld, 1910; Sindbads Rejser, 1910; Mikkel Ræv, 1911; Johs. Ewald: Levnet og Meninger, 1911; A.L.V. Manniche: Jægeren i Naturen, 1925; E. Lehn Schiøler: Danmarks Fugle, 1925-31 (akvareller); endv. talrige exlibris og bogomslag, bl.a. Trap: Danmark, 3. udg., 1898; Holger Drachmann: Melodrama, 1895; titelbilleder, friser, vignetter. Brugsgrafik: Pengesedler (1908, gyldige til 1945); plakater, varemærker, etiketter (bl.a. til Svaneapoteket, Roskilde); frimærker; forslag til nye mønttyper; repr. med grafik i Kobberstiksaml., med dek.tegn. i Kunstindustrimus., med arb.tegn. og prøvetryk til pengesedler i Den kgl. Mønt- og Med.saml., Nat.mus.

Literature

Jul. Meier Graefe i: The Studio, 1896, 37; Gads da. Mag. 1906-07, 319-22 (nye mønter); Da. Bogtryk, 1923, 198-200; Berl.Tid. 13.10.1926; 21.2.1932; Ekstrabl. 24.2.1932; 18.6.1942 (interv.); Dag. Nyh. 14.3.1932 (Th. Faaborg); Soc.dem. 24.10.1940 (interv.); Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Arthur G. Hassø: Da. Exlibris, 1942; Nat.tid. 19.6.1944 (Sig. Schultz); Pol. 3.3.1932; 28.3.1946 (nekr., Carl Mar. Møller); Bredo L. Grandjean: Kongelig da. Porcelain 1884-1980, 1983; Gerd Posselt: Pengesedler i Danm. 1787-1945, 1987, 24, 27f; samme i: Da. grafik i dette århundrede, 1989, 91-93.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.