Axel Simonsen

Weilbach information

Genealogy

Simonsen, Axel Bjerre, 1884-1962, maler. *12.10.1884 i Hillerød, ?7.8.1962. Forældre: Manufakturhdl. Christen Bjerre S. og Karen Kirstine Jørgensen. Ugift.

Biography

Axel Simonsens tidlige landskabsmalerier følger dansk landskabstradition, men mødet med de franske impressionisters kunst fik både teknisk og farvemæssig indflydelse på hans kunst. Efter 1920 malede han fortrinsvis italienske genrebilleder, landskaber, bymotiver og det antikke Roms arkitektur. S.' billeder kendetegnes af en skitseagtig malemåde, diagonale penselstrøg og stærke farver, og såvel motivisk som stilistisk finder man fællestræk med Niels Larsen Stevns Italiensbilleder, bl.a. i Vejmotiv fra Terracina med en enlig figur på en solfyldt vej i middagsheden. Småbyernes miljøer gengav han ofte set fra overraskende synsvinkler med mulighed for stærke forkortninger og dybdeskabende virkninger.

Education

Malersv. i Hillerød; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. (Viggo Johansen), 1906-11, vinter 1912-13.

Travels

Paris, Italien ca. 1913; Frankrig (Moret sur Loing) 1925; jævnlige sommeroph. i Italien (Civita d'Antino, Rom, Terracina, Venezia) fra 1920.

Occupations

Scholarships

Akad. 1921, 1926; Benny Claudi-Pedersen 1925.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forbund 1909; KE 1910, 1912; Charl. Forår 1911-19, 1922-23, 1925-35, 1938, 1940-41; Charl. Eft. 1922, 1929; Da. Paintings, Sculpture and Applied Art, Toronto 1929; KP 1953-54. Separatudstillinger: Tekn. Sk., Hillerød 1918, 1920 (s.m. bl.a. Jakob Hansen og J.R. Hedegaard), 1922 (s.m. samme og Mogens Bøggild); Kunsthallen, Kbh. 1922, 1929, 1934, 1938, 1948-49; Ovenlyssalen, Bredg. 1925, 1926 (s.m. bl.a. Jakob Hansen og Elisa Høyer Olsen); Kunsthdl. Chr. Larsen, Kbh. 1932, 1934, 1938, 1942, 1949.

Artworks

Skrænter bag Himmelstorp, Kullen (udst. 1911); Motiv fra Hillerød (udst. 1913); Skansevejen, Hillerød (udst. 1916); Skumring, vænger (udst. 1918); Landskab fra Civita d'Antino, gråvejr (udst. 1922); Landskab fra Valle di Pompeji (udst. 1925); Dreng med vandmelon (udst. 1929); Gademotiv fra Terracina (1930, Storstrøms Kunstmus.); Motiv fra Rom (1930, Ålborg Hist. Mus.); Fra Forum Romanum (1934, Sønderjyll. Kunstmus.); Efter regn, Skagen (udst. 1938); Motiver fra Venedig (1939); Huse i Civita d'Antino (udst. 1942); Tempelruin, Pæstum (udst. 1949); endv. flere vinterlandskaber fra Hillerød samt arbejder i tidl. Joh. Hansens Akvarelsaml.

Literature

Nat.tid. 24.11.1925 (Th. Faaborg); 30.3.1942 (Else Kai Sass); Berl.Tid. 27.9.1929 (K. Flor); 14.1.1932 (samme); 5.4.1942 (samme); Pol. 3.10.1929; 1.11.1934; 3.1.1949; Dag.Nyh. 18.1.1932 (Th. Faaborg); 30.10.1934; Chr. Rimestad i: Samleren, 1938, 252f; B.T. 22.11.1938 (O.V. Borch); Ernst Mentze: William Scharff, 1958, 19.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.